อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย ธนาคาร-การเงิน : บริษัทประกันภัย ประจำเดือน ธันวาคม 2013
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP Unique Session Pageview
1  www.bangkokinsurance.com 1,259 1,663 5,832 15.95 %
2  www.gsblife.com 1,173 1,610 10,804 5.02 %
3  www.dhipaya.co.th 791 975 2,865 12.69 %
4  www.rvp.co.th 431 604 895 14.65 %
5  www.thanachartinsurance.co.th 314 360 586 14.67 %
6  www.Kawna.com 252 832 4,150 11.58 %
7  www.deves.co.th 218 275 615 14.51 %
8  www.asnbroker.co.th 121 136 1,131 18.63 %
9  www.tipinsure.com 44 50 78 12 %
10  www.prakunpai.com 12 21 24 140.00 %