อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน เมษายน 2017
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 87,259 188,321 1,061,373 19.62 %
2  www.settrade.com 59,392 138,377 732,718 22.98 %
3  www.bangkokbank.com 47,005 71,503 108,989 11.82 %
4  www.tmbbank.com 21,913 27,703 58,855 0.24 %
5  www.eFinanceThai.com 20,321 56,437 141,814 12.56 %
6  www.scb.co.th 11,938 15,633 30,944 21.79 %
7  www.wealthmagik.com 9,988 14,403 42,858 12.02 %
8  www.stock2morrow.com 9,005 12,439 20,522 25.59 %
9  thaigold.info 8,630 16,762 23,741 9.31 %
10  www.goldhips.com 8,367 16,493 22,085 5.37 %
11  www.ghbank.co.th 7,477 8,780 23,206 35.82 %
12  www.bualuang.co.th 7,113 10,498 12,999 24.27 %
13  www.kasikornasset.com 6,213 9,872 18,086 17.59 %
14  www.moneyhub.in.th 4,862 5,344 6,841 67.64 %
15  www.avaccount.com 3,464 4,768 5,340 26.25 %
16  www.silkspan.com 3,135 3,727 7,447 14.11 %
17  www.creditonhand.com 2,503 2,883 5,486 15.24 %
18  www.ktb.co.th 2,448 4,086 6,078 26.13 %
19  www.namchiang.com 2,412 4,534 4,894 7.83 %
20  www.ruayhoon.com 2,106 2,641 5,904 17.38 %
21  www.kasikornleasing.com 2,087 2,283 3,205 5.74 %
22  www.taradthong.com 1,956 3,508 4,711 7.47 %
23  www.azay.co.th 1,942 4,180 12,053 23.69 %
24  www.tfex.co.th 1,910 2,650 7,307 4.20 %
25  moneyandbanking.co.th 1,829 2,094 2,627 43.79 %
26  www.doohoon.com 1,816 2,795 4,491 32.52 %
27  www.scbs.com 1,573 1,878 3,858 45.06 %
28  www.poems.in.th 1,572 2,567 4,258 25.64 %
29  www.bangkokinsurance.com 1,419 1,928 5,518 11.53 %
30  www.setmonitor.com 1,171 1,415 2,287
31  www.refinance.co.th 806 970 2,527 15.25 %
32  www.dhipaya.co.th 717 885 2,040 11.26 %
33  www.rvp.co.th 541 715 1,006 12.32 %
34  www.thaimutualfund.com 424 535 1,746 14 %
35  www.thailife.com 406 707 1,707 30.95 %
36  www.tlaa.org 373 492 1,440 17.29 %
37  ประกันภัยรถยนต์ไทย.com 348 379 652 9.61 %
38  www.Kawna.com 335 772 3,002 4.29 %
39  www.hooninside.com 323 570 995 29.72 %
40  www.kasikornresearch.com 314 432 1,295 11.3 %
41  www.stockwave.in.th 301 342 442 41.33 %
42  www.ic.or.th 299 650 788 25.81 %
43  www.deves.co.th 255 305 661 15.84 %
44  www.sctgold.com 222 324 685 17.16 %
45  www.4car4cash.com 185 198 282 6.94 %
46  tns.tnsitrade.com 148 186 254 24.1 %
47  www.uob.co.th 84 109 144 16.83 %
48  www.thaihoon.com 30 56 81 26.83 %
49  www.claccount.com 25 41 71 24.24 %
50  pinklao-car.com 17 23 28 26.09 %
51  www.wealth.co.th 16 30 64 11.11 %
52  travel.nzi.co.th 15 77 732 11.76 %
53  www.bhunchee.com 12 15 16 33.33 %
54  yuantathai.com 11 18 40
55  ktc.co.th 4 4 6 100.00 %
56  www.one-asset.com 3 7 11 40 %
57  www.kcs-live.kcs.co.th 1 6 7