อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย ธนาคาร-การเงิน : การเงิน การลงทุน ประจำเดือน เมษายน 2017
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 87,259 188,321 1,061,373 19.62 %
2  www.settrade.com 59,392 138,377 732,718 22.98 %
3  www.eFinanceThai.com 20,321 56,437 141,814 12.56 %
4  www.wealthmagik.com 9,988 14,403 42,858 12.02 %
5  www.stock2morrow.com 9,005 12,439 20,522 25.59 %
6  thaigold.info 8,630 16,762 23,741 9.31 %
7  www.goldhips.com 8,367 16,493 22,085 5.37 %
8  www.namchiang.com 2,412 4,534 4,894 7.83 %
9  www.ruayhoon.com 2,106 2,641 5,904 17.38 %
10  www.taradthong.com 1,956 3,508 4,711 7.47 %
11  www.tfex.co.th 1,910 2,650 7,307 4.20 %
12  moneyandbanking.co.th 1,829 2,094 2,627 43.79 %
13  www.doohoon.com 1,816 2,795 4,491 32.52 %
14  www.setmonitor.com 1,171 1,415 2,287
15  www.hooninside.com 323 570 995 29.72 %
16  www.stockwave.in.th 301 342 442 41.33 %
17  www.ic.or.th 299 650 788 25.81 %
18  www.sctgold.com 222 324 685 17.16 %
19  www.thaihoon.com 30 56 81 26.83 %
20  www.wealth.co.th 16 30 64 11.11 %
21  www.kcs-live.kcs.co.th 1 6 7