อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน เมษายน 2017
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.glo.or.th 43,325 53,823 77,438 4.69 %
2  www.sso.go.th 20,287 28,462 129,008 12.68 %
3  www.bot.or.th 19,973 30,638 67,851 0.24 %
4  www.rd.go.th 14,761 25,052 38,946 38.09 %
5  www.prd.go.th 14,076 18,743 31,918 10.32 %
6  www.dla.go.th 8,009 19,425 47,022 25.29 %
7  www.thaitambon.com 7,274 8,615 24,092 9.93 %
8  www.moe.go.th 7,257 9,123 16,195 1.81 %
9  www.tpa.or.th 5,720 6,602 9,053 18.22 %
10  www.obec.go.th 4,271 5,637 10,082 15.06 %
11  www.royin.go.th 3,947 4,533 7,512 8.42 %
12  www.redcross.or.th 3,747 4,372 9,695 8.14 %
13  www.moc.go.th 3,552 8,786 13,256 17.4 %
14  www.sec.or.th 2,808 4,729 12,671 14.7 %
15  www.consumerthai.org 2,297 3,924 9,100 7.45 %
16  www.mfa.go.th 2,179 3,658 6,345 10.18 %
17  www.pwa.co.th 2,069 4,464 7,247 9.33 %
18  www.tnrr.in.th 2,013 2,413 4,105 0.05 %
19  www.thailibrary.in.th 1,895 2,110 2,604 16.34 %
20  www.krisdika.go.th 1,859 3,270 8,645 3.13 %
21  www.labour.go.th 1,835 4,641 8,193 5.28 %
22  www.trf.or.th 1,560 1,939 4,210 21.49 %
23  www.fpo.go.th 1,511 2,873 4,352 7.62 %
24  www.mof.go.th 1,379 1,883 1,967 16.78 %
25  www.rubberthai.com 1,374 1,870 4,902 15.29 %
26  www.mot.go.th 1,196 1,764 4,596 13.65 %
27  www.dft.go.th 1,195 3,054 6,676 17.93 %
28  www.nso.go.th 1,181 2,397 4,520 1.81 %
29  www.thaithesis.org 1,162 1,345 2,565 12.37 %
30  www.dld.go.th 1,160 2,631 3,631 23.28 %
31  www.etda.or.th 1,155 1,388 2,248 19 %
32  www.dede.go.th 1,135 1,533 3,205 30.28 %
33  ienergyguru.com 1,086 1,278 1,569 18.53 %
34  www.opdc.go.th 910 1,206 2,518 27.66 %
35  www.admincourt.go.th 895 2,342 8,807 16.2 %
36  www.parliament.go.th 888 1,768 3,740 16.7 %
37  www.mtec.or.th 855 1,014 1,603 14.16 %
38  www.nstda.or.th 790 1,929 2,863 150.79 %
39  person.doae.go.th 788 2,123 2,924 12.74 %
40  www.moi.go.th 757 965 1,831 18.07 %
41  www4.fisheries.go.th 741 1,277 3,191 16.93 %
42  www.phtnet.org 721 959 1,393 3.61 %
43  www.onab.go.th 717 969 2,154 9.36 %
44  www.oic.or.th 648 1,361 2,375 22.12 %
45  www.qsbg.org 616 760 1,776 13.73 %
46  www.ocsb.go.th 591 1,020 1,780 25.66 %
47  www.forest.go.th 589 1,608 2,078 21.88 %
48  www.eppo.go.th 571 870 2,030 22.84 %
49  www.tourism.go.th 570 1,012 2,031 19.00 %
50  www.dpt.go.th 562 2,596 3,047 26.73 %
51  www.nicaonline.com 559 641 965 12.38 %
52  elib.fda.moph.go.th/library/ 545 602 709 48.87 %
53  www.pcd.go.th 541 1,032 1,939 30.82 %
54  www.ldd.go.th 536 1,452 2,202 31.98 %
55  www.onesqa.or.th 531 648 1,850 14.49 %
56  www.tistr.or.th 529 1,044 1,939 22.66 %
57  www.senate.go.th 485 1,500 3,114 39.6 %
58  www.amlo.go.th 484 797 2,401 65.33 %
59  www.nrct.go.th 481 712 1,883 18.06 %
60  www.clinictech.most.go.th 475 538 1,108 7.23 %
61  www.sme.go.th 471 655 1,750 19.49 %
62  www.onec.go.th 465 600 1,466 28.45 %
63  www.rta.mi.th 463 1,240 1,358 51.57 %
64  www.thaiglossary.org 433 505 1,090 21.98 %
65  www.industry.go.th 395 630 1,176 1.5 %
66  www.tddf.or.th 386 623 1,818 16.45 %
67  www.exim.go.th 382 558 1,124 15.49 %
68  www.thaipvd.com 371 566 861 43.45 %
69  www.moj.go.th 362 636 1,194 50.41 %
70  www.gpo.or.th 331 538 894 26.61 %
71  www.energy.go.th 323 1,697 2,233 29.48 %
72  www.dit.go.th 273 436 570 20.80 %
73  www.oap.go.th 264 459 1,378 4.69 %
74  www.muslim4health.or.th 263 302 320 2.95 %
75  www.tisi.go.th 242 727 894 48.84 %
76  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 219 312 410 43.12 %
77  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 217 357 400 1.36 %
78  www.rajanukul.go.th 214 319 527 15.08 %
79  www.secondary39.go.th 212 320 384 34.77 %
80  www.arda.or.th 210 334 864 16.67 %
81  www.thaiwater.net 207 288 443 10.39 %
82  www.thaigo.org 202 326 509 6.32 %
83  www.sugarzone.in.th 196 629 920 33.78 %
84  dric.nrct.go.th 194 319 1,731 20.16 %
85  www.ops.moc.go.th 191 540 1,058 6.70 %
86  www.sirindhorn.net 187 208 432 11.37 %
87  www.aimc.or.th 180 246 677 19.21 %
88  www.bnc.co.th 166 228 247 19.81 %
89  www.nimt.or.th 165 247 821 15.82 %
90  www.swpark.or.th 159 296 628 7.56 %
91  www.culture.go.th 154 265 486 25.6 %
92  www.tei.or.th 148 273 495 33.93 %
93  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 148 201 284 12.43 %
94  www.krurayong.in.th 146 204 311 265.00 %
95  www.doeb.go.th 141 211 422 27.32 %
96  palaces.thai.net 141 196 506 9.03 %
97  www.khonthai.com 140 176 189 2.78 %
98  www.dip.go.th 138 187 493 30.3 %
99  www.mwa.co.th 138 160 335 12.1 %
100  kanchanapisek.or.th 120 133 468 23.57 %
101  dhds.nha.co.th 119 182 210 2.46 %
102  www.SisaketToday.com 117 147 177 0.85 %
103  www.thai-explore.net 116 130 261 11.45 %
104  www.fda.moph.go.th 113 249 464 20.42 %
105  www.m-society.go.th 111 182 275 23.45 %
106  edoc.redcross.or.th 107 941 1,129 25.17 %
107  www.ffc.or.th 106 130 376 10.92 %
108  www.doae.go.th 99 793 4,914 5.71 %
109  www.rid.go.th 97 958 1,071 28.15 %
110  siweb.dss.go.th 97 120 228 7.78 %
111  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 84 122 131 30.58 %
112  www.car.go.th 82 107 318 13.68 %
113  www.deqp.go.th 77 115 184 39.37 %
114  www.horathai.com 73 91 132 4.29 %
115  www.psproject.org 69 100 164 25.81 %
116  www.pscmt.or.th 66 130 299 29.03 %
117  www.moac.go.th 61 68 104 16.44 %
118  www.siamtraffic.net 60 77 92 15.49 %
119  www.nfi.or.th 57 75 200
120  pvlo-nak.dld.go.th 54 186 209 26.03 %
121  www.most.go.th 42 53 67 48.78 %
122  www.sipa.or.th 40 48 125 90.52 %
123  www.hsri.or.th 36 53 89 29.41 %
124  www.prasanya.org 33 45 58 5.71 %
125  www.oag.go.th 31 52 75 27.91 %
126  www.coastalaqua.com 31 38 106 95.14 %
127  www.fpri.or.th 29 35 67 45.28 %
128  www.intell.rtaf.mi.th 27 79 161 25 %
129  www.thaicomfoundation.org 27 32 36 35.00 %
130  www.ops.go.th 26 92 172 13.33 %
131  www.k-center.doae.go.th 24 36 64 31.43 %
132  technology.in.th 24 29 61 4 %
133  www.ybat.org 23 32 51 14.81 %
134  www.nhc.in.th 23 30 53 4.17 %
135  www.studentloan.or.th 22 27 41 12 %
136  www.ega.or.th 21 26 31 48.78 %
137  www.mahadthai.com 20 24 27 5.26 %
138  www.dld.go.th/nutrition/ 17 24 28 39.29 %
139  www.acfs.go.th 17 19 24 15 %
140  www.parliament.go.th/gennews/ 16 30 56 11.11 %
141  www.ertc.deqp.go.th 16 24 38 61.9 %
142  www.sac.or.th 15 17 30 34.78 %
143  www.dmsc.moph.go.th/webroot/BQSF/ 12 22 23 29.41 %
144  www.dpiap.org 11 14 18 21.43 %
145  www.rtaf.mi.th 10 54 59 16.67 %
146  www.fisheries.go.th/fpo-nakhon 9 16 24 25 %
147  www.sac.or.th/databases/anthroarchive 9 14 33 10 %
148  www.tobethai.org 9 12 19 30.77 %
149  www.bic.moe.go.th 9 12 14 25 %
150  www.nia.go.th 9 11 23 25 %
151  www.moradokislam.org 8 10 11 11.11 %
152  www.dld.go.th/ict/ 8 9 10 11.11 %
153  doc.deqp.go.th 7 12 16 22.22 %
154  www.ttcexpert.com 7 10 13 30 %
155  www.songkhlatourism.org 6 11 32
156  www.stateless4child.net 6 9 15 25 %
157  210.246.159.136 6 8 15 200.00 %
158  thailand.prd.go.th 6 8 9 33.33 %
159  speedtest.nectec.or.th 6 7 8 53.85 %
160  intranet.ditp.go.th 5 26 87 68.75 %
161  www.princess-it.org 5 8 12 87.8 %
162  www.gistda.or.th 5 8 11 72.22 %
163  thaisafenet.org 5 6 7 28.57 %
164  www.researchgateway.in.th 4 5 14 20 %
165  local.environnet.in.th 4 5 7 33.33 %
166  www.sklonline.com 3 5 9 40 %
167  www.thaisp.org 3 5 6 25 %
168  www.tca.or.th 3 5 6 40 %
169  www.fpo.go.th/S-I/ 3 4 6 25 %
170  www.bannok.com 3 3 4
171  www.exat.co.th 2 11 12
172  www.oae.go.th 2 3 5
173  web.agri.cmu.ac.th/rdunit/ 1 3 3 50 %
174  www.ratchaburihome.com 1 2 3
175  www.pea.co.th 1 2 2
176  www.rakbankerd.com 1 2 2 50 %
177  www.fti.or.th 1 2 2
178  www.coscap-sea.com 1 2 2 66.67 %
179  www.nectec.or.th 1 1 2
180  www.oic.go.th 1 1 2 50 %
181  www.ictcare.or.th 1 1 1
182  www.banbanglamung.com 1 1 1