อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย หน่วยงานราชการ,องค์กร : หน่วยงานพิเศษ ประจำเดือน เมษายน 2017
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.royin.go.th 3,947 4,533 7,512 8.42 %
2  www.tnrr.in.th 2,013 2,413 4,105 0.05 %
3  www.trf.or.th 1,560 1,939 4,210 21.49 %
4  www.admincourt.go.th 895 2,342 8,807 16.2 %
5  www.phtnet.org 721 959 1,393 3.61 %
6  www.onab.go.th 717 969 2,154 9.36 %
7  www.oic.or.th 648 1,361 2,375 22.12 %
8  www.senate.go.th 485 1,500 3,114 39.6 %
9  www.amlo.go.th 484 797 2,401 65.33 %
10  www.nrct.go.th 481 712 1,883 18.06 %
11  www.sme.go.th 471 655 1,750 19.49 %
12  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 217 357 400 1.36 %
13  www.secondary39.go.th 212 320 384 34.77 %
14  www.arda.or.th 210 334 864 16.67 %
15  dric.nrct.go.th 194 319 1,731 20.16 %
16  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 148 201 284 12.43 %
17  kanchanapisek.or.th 120 133 468 23.57 %
18  www.thai-explore.net 116 130 261 11.45 %
19  www.oag.go.th 31 52 75 27.91 %
20  www.ega.or.th 21 26 31 48.78 %
21  www.parliament.go.th/gennews/ 16 30 56 11.11 %
22  www.nia.go.th 9 11 23 25 %
23  www.stateless4child.net 6 9 15 25 %
24  www.princess-it.org 5 8 12 87.8 %
25  www.gistda.or.th 5 8 11 72.22 %
26  www.researchgateway.in.th 4 5 14 20 %