อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย หน่วยงานราชการ,องค์กร : สมาคม มูลนิธิ ประจำเดือน เมษายน 2017
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.tpa.or.th 5,720 6,602 9,053 18.22 %
2  www.redcross.or.th 3,747 4,372 9,695 8.14 %
3  www.consumerthai.org 2,297 3,924 9,100 7.45 %
4  www.tddf.or.th 386 623 1,818 16.45 %
5  www.muslim4health.or.th 263 302 320 2.95 %
6  www.thaigo.org 202 326 509 6.32 %
7  www.aimc.or.th 180 246 677 19.21 %
8  www.tei.or.th 148 273 495 33.93 %
9  edoc.redcross.or.th 107 941 1,129 25.17 %
10  www.ffc.or.th 106 130 376 10.92 %
11  www.horathai.com 73 91 132 4.29 %
12  www.pscmt.or.th 66 130 299 29.03 %
13  www.prasanya.org 33 45 58 5.71 %
14  www.thaicomfoundation.org 27 32 36 35.00 %
15  www.ybat.org 23 32 51 14.81 %
16  www.sac.or.th 15 17 30 34.78 %
17  www.dpiap.org 11 14 18 21.43 %
18  www.tobethai.org 9 12 19 30.77 %
19  www.moradokislam.org 8 10 11 11.11 %
20  www.ttcexpert.com 7 10 13 30 %
21  thaisafenet.org 5 6 7 28.57 %
22  www.tca.or.th 3 5 6 40 %
23  www.bannok.com 3 3 4
24  www.coscap-sea.com 1 2 2 66.67 %
25  www.fti.or.th 1 2 2
26  www.rakbankerd.com 1 2 2 50 %