อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย หน่วยงานราชการ,องค์กร : สังกัด ก.เกษตรฯ ประจำเดือน เมษายน 2017
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.rubberthai.com 1,374 1,870 4,902 15.29 %
2  www.dld.go.th 1,160 2,631 3,631 23.28 %
3  person.doae.go.th 788 2,123 2,924 12.74 %
4  www4.fisheries.go.th 741 1,277 3,191 16.93 %
5  www.nicaonline.com 559 641 965 12.38 %
6  www.ldd.go.th 536 1,452 2,202 31.98 %
7  www.doae.go.th 99 793 4,914 5.71 %
8  www.rid.go.th 97 958 1,071 28.15 %
9  pvlo-nak.dld.go.th 54 186 209 26.03 %
10  www.coastalaqua.com 31 38 106 95.14 %
11  www.k-center.doae.go.th 24 36 64 31.43 %
12  www.dld.go.th/nutrition/ 17 24 28 39.29 %
13  www.acfs.go.th 17 19 24 15 %
14  www.fisheries.go.th/fpo-nakhon 9 16 24 25 %
15  www.dld.go.th/ict/ 8 9 10 11.11 %
16  www.sklonline.com 3 5 9 40 %
17  www.oae.go.th 2 3 5