อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย การศึกษา : มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ประจำเดือน เมษายน 2017
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.pharmacy.mahidol.ac.th 14,693 16,590 20,284 8.35 %
2  www.mahidol.ac.th 6,939 22,827 30,792 15.04 %
3  www.ssru.ac.th 2,159 2,749 5,936 27.72 %
4  www.ku.ac.th 1,863 3,194 4,772 15.82 %
5  www.psu.ac.th 1,766 4,840 7,253 13.18 %
6  www.stou.ac.th 1,737 2,813 3,239 33.17 %
7  www.muic.mahidol.ac.th 1,276 2,227 6,098 9.12 %
8  www.rmutt.ac.th 1,113 1,701 2,838 23.94 %
9  www.nu.ac.th 806 2,653 4,216 17.25 %
10  li.mahidol.ac.th 742 1,600 4,121 11.35 %
11  www.utcc.ac.th 624 844 971 53.71 %
12  admission3.atc.chula.ac.th 473 557 1,112 90.03 %
13  www.lpru.ac.th 443 1,025 1,132 6.14 %
14  www.mmtc.ac.th 410 912 1,040 15.11 %
15  www.ru.ac.th 376 447 632 8.36 %
16  www.nation.ac.th 248 409 621 25.08 %
17  www.cmmu.mahidol.ac.th 199 273 1,910 26.02 %
18  www.spu.ac.th 183 219 503 84.86 %
19  www.mut.ac.th 168 315 468 10.16 %
20  www.dpu.ac.th 137 195 298 20.35 %
21  www.rts.ac.th 37 55 91 37.29 %
22  www.krirk.ac.th 30 49 120 14.29 %
23  www.maps-tu.org 30 36 72 15.38 %
24  www.arch.su.ac.th 25 40 76 71.26 %
25  www.northcm.ac.th 15 25 45
26  www.jgsee.kmutt.ac.th 10 18 34 28.57 %
27  www.kpc.ac.th 9 16 18
28  www.east.spu.ac.th 7 14 33 30 %
29  ceit.sut.ac.th 1 2 6
30  www.tu-caps.org 1 1 3 50 %
31  www.rsu.ac.th 1 1 2
32  www.kku.ac.th 1 1 1