อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด การศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  gotoknow.org 108,063 150,933 189,653 34.67 %
2  www.trueplookpanya.com 60,415 79,265 288,787 43.12 %
3  www.kruwandee.com 41,456 52,561 87,814 12.28 %
4  www.kruupdate.com 35,825 45,283 71,466 21.51 %
5  www.dailyenglish.in.th 30,837 36,452 43,331 43.67 %
6  www.vcharkarn.com 24,971 29,329 36,799 48.01 %
7  www.thailocalmeet.com 20,952 25,736 35,041 40.82 %
8  www.kroobannok.com 19,524 24,500 43,068 13.05 %
9  www.thaigoodview.com 17,672 21,730 32,482 155.75 %
10  www.unigang.com 16,812 18,834 33,919 15.25 %
11  www.pharmacy.mahidol.ac.th 13,403 15,188 19,074 1.04 %
12  www.eduzones.com 12,735 16,159 36,887 0.51 %
13  www.rmutphysics.com 9,320 11,838 38,589 54.51 %
14  www.decha.com 7,588 10,847 14,980 5.41 %
15  www.perdsorbtoday.com 6,438 8,326 21,105 26.31 %
16  www.camphub.in.th 6,394 8,137 28,697 1.22 %
17  www.mahidol.ac.th 5,551 10,467 16,356 20.23 %
18  www.chemtrack.org 3,063 3,678 7,014 38.41 %
19  www.thaiall.com 2,645 3,578 4,035 33.79 %
20  www.ku.ac.th 2,396 4,099 6,040 26.37 %
21  www.psu.ac.th 1,986 3,565 7,798 5.13 %
22  www.dek-eng.com 1,960 2,183 2,716 30.84 %
23  www.tkpark.or.th 1,817 2,075 3,785 17.82 %
24  www.tewlek.com 1,761 2,429 2,914 124.90 %
25  www.9engineer.com 1,712 2,199 2,547 27.48 %
26  www.stou.ac.th 1,642 2,541 2,882 19.68 %
27  seminardd.com 1,574 1,842 3,563 1.93 %
28  www.lib.ru.ac.th 1,478 1,843 4,441 20.55 %
29  www.attorney285.com 1,318 1,627 5,578 5.36 %
30  www.muic.mahidol.ac.th 1,271 2,856 6,826 9.21 %
31  www.utcc.ac.th 1,147 1,377 1,815 22.28 %
32  www.maruey.com 926 1,023 1,478 30.69 %
33  www.interscholarship.com 909 1,210 1,672 24.25 %
34  www.parliament.go.th/library 904 1,161 2,966 5.73 %
35  www.tumcivil.com 870 1,472 2,750 116.96 %
36  www.rmutt.ac.th 853 1,082 1,864 67.03 %
37  edltv.dlf.ac.th 793 1,189 5,946 1049.28 %
38  www.kanzuksa.com 788 853 1,244 65.55 %
39  www.lib.ku.ac.th 771 1,203 1,473 13.08 %
40  li.mahidol.ac.th 694 1,447 3,188 5.47 %
41  apecthai.org 605 694 976 2.20 %
42  www.icphysics.com 570 860 1,209 14.41 %
43  tataya.com 554 782 1,085 30.66 %
44  www.panmai.com 549 713 1,123 10.02 %
45  www.kids.ru.ac.th 521 735 1,376 149.28 %
46  www.sisaketedu1.go.th 473 976 1,052 14.53 %
47  www.lks.ac.th 447 990 1,030 1.32 %
48  www.seal2thai.org 445 556 590 114.98 %
49  www.mmtc.ac.th 423 999 1,166 41.95 %
50  www.yesthailand.org 415 487 1,020 190.21 %
51  www.aksorn.com 412 581 666 154.32 %
52  www.suanboard.net 410 486 543 20.94 %
53  www.grad.psu.ac.th 390 690 2,046 4.18 %
54  www.ru.ac.th 388 475 674 39.07 %
55  edltv.thai.net 359 469 1,695 220.54 %
56  www.sac.or.th/databases/inscriptions 351 578 1,388 19.31 %
57  www.entraining.net 350 434 1,196 11.46 %
58  www.brr.ac.th 324 722 1,509 56.16 %
59  www.grad.mahidol.ac.th 315 490 735 22.57 %
60  www.jtdic.com 309 1,401 4,161 29.45 %
61  www.biotec.or.th 302 367 868 22.27 %
62  www.econ.chula.ac.th 288 369 917 33.33 %
63  www.qlf.or.th 281 372 458 8.91 %
64  www.npc-se.co.th 279 472 1,723 12.96 %
65  www.cpacacademy.com 264 340 407 28.78 %
66  www.barascientific.com 264 288 454 7.76 %
67  slri.or.th 263 355 658 34.87 %
68  www.nation.ac.th 262 462 694 69.03 %
69  www.sac.or.th/databases/archaeology/ 258 359 583 45.76 %
70  www.thaitrainingzone.com 249 286 742 2.89 %
71  www.engr.tu.ac.th 242 781 1,118 19.21 %
72  www.fast-english.com 238 288 903 17.82 %
73  www.maitreeav.com 233 259 493 8.88 %
74  www.technologymedia.co.th 231 284 335 19.69 %
75  mbookstore.com 221 363 798 19.05 %
76  www.tutoronline.co.th 217 258 315 22.60 %
77  www.thaitechnics.com 213 303 405 4.05 %
78  www.krupunmai.com 211 284 333 36.13 %
79  www.ftawatch.org 198 228 241 13.14 %
80  www.worantex.com 189 203 314 48.82 %
81  www.kruchamp.com 186 225 292 43.08 %
82  www.library.rmutt.ac.th 173 221 403 36.22 %
83  www.nu.ac.th 168 237 371 8.39 %
84  www.postbooksonline.com 164 188 487 11.35 %
85  www.thaicadet.org 157 198 214 9.03 %
86  www.thedeaninter.com 153 177 358 6.99 %
87  www.thaiabc.com 150 189 214 42.86 %
88  www.aussiecenter.org 149 169 238 26.24 %
89  www.agri.cmu.ac.th 143 262 551 27.68 %
90  www.thetutor.in.th 138 224 420 4.17 %
91  www.dpu.ac.th 134 196 275 14.53 %
92  www.jeducation.com 130 178 251 15.04 %
93  www.petburi.go.th 121 198 245 12.04 %
94  www.pimtranslation.com 113 128 188 13.00 %
95  www.mut.ac.th 104 185 290 16.8 %
96  lexitron.nectec.or.th 104 123 245 19.54 %
97  www.sarakadee.com 100 142 270 6.54 %
98  www.traillschool.ac.th 96 110 358 20.00 %
99  www.learn.in.th 93 106 148 116.28 %
100  www.library.coj.go.th 72 157 429 28.57 %
101  www.thairicemill.com 72 92 146 20.00 %
102  www.2ebook.com 71 134 383 12.70 %
103  www.gspa.buu.ac.th 69 134 321 11.29 %
104  www.med.cmu.ac.th/library 64 223 404 8.47 %
105  www.krupongsak.net 62 128 142 195.24 %
106  www.e-abroad.com 62 71 73 6.90 %
107  www.jat-languagecafe.com 61 73 80 7.02 %
108  www.highereducation.co.th 60 72 276 22.45 %
109  www.eanic.com 59 70 79 3.28 %
110  www.siamcom.co.th 51 85 144 8.51 %
111  www.udomsuksa.ac.th 50 80 123 3.85 %
112  www.cmmu.mahidol.ac.th 50 59 175 44.44 %
113  esprel.labsafety.nrct.go.th 49 91 1,097 11.36 %
114  www.chaiwbi.com 48 353 503 118.18 %
115  www.rts.ac.th 47 75 129 67.86 %
116  www.ssru.ac.th 47 52 92 62.07 %
117  www.krumontree.com 46 66 86 31.43 %
118  www.sac.or.th/databases/ethnicredb/ 45 69 147 15.38 %
119  www.clc.ac.th 44 78 159 22.22 %
120  www.trueclicklife.com 44 68 337 109.52 %
121  www.inf.ku.ac.th 42 62 85 2.33 %
122  www.enn.co.th 40 60 70 25.00 %
123  www.reg.chula.ac.th 38 54 57 46.15 %
124  anglophonegroup.com 38 49 57 8.57 %
125  www.thai-mathpaper.net 37 49 74 68.18 %
126  www.maipradabonline.com 35 44 58 9.38 %
127  www.spu.ac.th 34 37 72 3.03 %
128  www.dusitwittaya.ac.th 33 52 71 10.00 %
129  www.davance.com 33 46 61 57.14 %
130  www.northcm.ac.th 32 50 80 39.13 %
131  chemsafe.chula.ac.th 32 39 93 14.29 %
132  www.journallink.or.th 31 70 280 3.12 %
133  www.lib.ubu.ac.th 31 49 82 11.43 %
134  www.pg-ram.com 28 37 218 75.00 %
135  www.krirk.ac.th 25 44 133 25.00 %
136  www.grad.cmu.ac.th 25 32 42 92.31 %
137  www.thesmarttutor.com 23 32 45 27.78 %
138  www.thaifeed.net 23 29 35 80.34 %
139  www.trainer.in.th 23 29 34 27.78 %
140  www.iedusys.com 22 103 133 266.67 %
141  www.maps-tu.org 21 24 51 27.59 %
142  www.trainingmpi.com 20 35 66 17.65 %
143  www.mcc.cmu.ac.th 19 33 48 17.39 %
144  www.sombunwit.ac.th 19 27 42 5.56 %
145  www.sac.or.th/databases/siamrarebooks 19 26 43 46.15 %
146  www.riannok.com 18 22 27
147  www.247friend.net 17 30 63 10.53 %
148  www.tonsilp.com 17 25 43 13.33 %
149  www.readyplan.net 14 22 32 27.27 %
150  www.udomsuksa.ac.th/rangsit 13 18 29 7.14 %
151  www.sudipan.net 13 18 25 30.00 %
152  www.drboonchai.com 13 16 43 30.00 %
153  thaiio.com 13 16 19 8.33 %
154  www.thaidictionary.in.th 11 18 30 10.00 %
155  library.dip.go.th/ 11 17 174 10.00 %
156  www.siamschool.net 11 17 41 57.14 %
157  www.sahavith.ac.th 11 15 19 83.33 %
158  www.east.spu.ac.th 10 20 53 23.08 %
159  www.tgreinstitute.com 10 17 44 68.75 %
160  www.anoocha123.com 10 14 18 42.86 %
161  bdo-thaitax.com 10 12 16 11.11 %
162  www.recovery.ac.th 10 12 12
163  www.st.ac.th 9 30 126 125.00 %
164  www.speedreadingthai.com 9 14 22 28.57 %
165  www.lpru.ac.th 8 12 13 100.00 %
166  www.autistickku.com 8 9 22 14.29 %
167  www.kpc.ac.th 7 17 18
168  edltv.vec.go.th 7 12 41 133.33 %
169  www.thaiscience.info 7 9 20 22.22 %
170  www.kradandum.com 6 6 7 50.00 %
171  www.smartenglish.in.th/index.php 5 11 12 25.00 %
172  www.metukyang.com 4 7 39 33.33 %
173  www.green.kmutt.ac.th 3 9 18
174  3d-designcenter.com 3 8 9 91.43 %
175  www.sukijlaw.com 2 6 14
176  www.tu-caps.org 2 3 7 100.00 %
177  www.myschooladmin.com 1 3 6
178  www.bn.ac.th 1 3 4
179  www.yutt.com 1 2 2 50 %
180  www.agri.ubu.ac.th 1 1 2
181  pharm.kku.ac.th 1 1 1