อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 113,080 249,047 1,506,041 12.90 %
2  www.settrade.com 70,260 165,382 907,391 12.14 %
3  www.bangkokbank.com 52,863 78,450 121,369 18.28 %
4  www.tmbbank.com 32,425 40,825 88,970 0.4 %
5  www.eFinanceThai.com 25,603 72,183 177,084 23.03 %
6  www.roojai.com 24,073 26,613 36,117 10.93 %
7  www.wealthmagik.com 15,219 23,926 98,791 8.66 %
8  www.ghbank.co.th 13,882 16,711 59,570 11.96 %
9  www.scb.co.th 12,272 16,350 35,229 0.03 %
10  www.finnomena.com 10,552 12,758 18,923 9.54 %
11  thaigold.info 7,839 14,756 19,071 5.52 %
12  www.goldhips.com 7,131 16,243 18,376 0.85 %
13  www.stock2morrow.com 6,919 9,810 22,934 14.10 %
14  www.kasikornasset.com 6,609 10,607 20,902 9.51 %
15  www.bualuang.co.th 6,537 9,594 11,798 26.74 %
16  www.azay.co.th 2,391 5,263 15,265 13.53 %
17  www.poems.in.th 2,103 3,353 5,654 22.20 %
18  www.namchiang.com 2,087 3,868 4,113 2.52 %
19  money2know.com 2,051 2,285 3,329 105.51 %
20  www.scbs.com 1,961 2,430 5,427 23.10 %
21  moneyandbanking.co.th 1,961 2,247 2,988 31.67 %
22  www.taradthong.com 1,942 3,291 4,065 10.72 %
23  www.tfex.co.th 1,768 2,565 7,424 5.71 %
24  www.ruayhoon.com 1,708 2,033 3,751 7.42 %
25  www.doohoon.com 1,497 2,383 3,629 13.15 %
26  www.setmonitor.com 1,431 2,189 2,786 0.62 %
27  www.moneyhub.in.th 1,274 1,310 1,400 15.61 %
28  www.bangkokinsurance.com 1,228 1,766 6,019 6.23 %
29  smebank.co.th 1,121 1,987 5,726 18.62 %
30  www.dhipaya.co.th 1,063 1,331 3,185 9.70 %
31  www.creditonhand.com 1,057 1,503 3,128 7.20 %
32  www.refinance.co.th 687 821 2,028 6.35 %
33  www.thailife.com 677 1,165 2,547 34.33 %
34  www.ktb.co.th 549 828 1,158 20.39 %
35  www.thaimutualfund.com 468 581 2,092 9.35 %
36  www.share2trade.com 435 472 596 770.00 %
37  www.sctgold.com 428 591 1,247 16.30 %
38  www.tlaa.org 420 570 1,751 11.11 %
39  www.ic.or.th 353 782 942 27.90 %
40  www.rvp.co.th 264 350 542 169.39 %
41  www.deves.co.th 260 444 786 6.56 %
42  www.Kawna.com 234 740 3,480 15.84 %
43  www.silkspan.com 171 192 245 20.83 %
44  www.stockwave.in.th 130 147 199 28.71 %
45  tns.tnsitrade.com 113 147 171 4.63 %
46  www.avaccount.com 41 55 66 71.13 %
47  www.bhunchee.com 32 37 38 28.00 %
48  www.claccount.com 28 54 84 40.00 %
49  www.thaihoon.com 18 33 59 12.50 %
50  travel.nzi.co.th 13 132 795 8.33 %
51  pinklao-car.com 9 11 13 12.50 %
52  www.one-asset.com 4 7 10
53  www.hooninside.com 4 6 9
54  yuantathai.com 2 8 10 60 %
55  www.kcs-live.kcs.co.th 1 8 8
56  www.uob.co.th 1 1 1