อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน พฤษภาคม 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.glo.or.th 34,602 43,193 62,383 2.73 %
2  www.rd.go.th 26,831 52,881 103,611 22.74 %
3  www.studentloan.or.th 25,829 34,925 70,009 33.38 %
4  www.bot.or.th 17,681 29,634 73,499 5.81 %
5  www.prd.go.th 13,115 21,900 32,927 18.48 %
6  www.dla.go.th 11,793 29,944 75,714 31.87 %
7  www.obec.go.th 6,723 9,700 15,204 50.81 %
8  www.royin.go.th 5,565 6,356 8,823 25.54 %
9  www.pwa.co.th 5,524 10,591 16,532 143.89 %
10  www.moe.go.th 5,079 6,124 9,399 26.34 %
11  www.thaitambon.com 4,573 5,387 15,500 36.68 %
12  www.tpa.or.th 4,245 4,894 7,086 18.21 %
13  www.sec.or.th 3,688 6,327 15,817 23.63 %
14  www.nstda.or.th 2,746 4,334 6,354 40.17 %
15  www.thaigov.go.th 2,648 4,900 6,605 24.03 %
16  ienergyguru.com 2,647 3,017 3,513 27.14 %
17  www.moc.go.th 2,436 4,571 7,197 23.15 %
18  www.dld.go.th 2,166 4,710 9,674 15.15 %
19  www.krisdika.go.th 2,108 3,762 9,231 12.43 %
20  www.admincourt.go.th 2,104 3,935 14,921 30.28 %
21  www.consumerthai.org 2,079 3,510 8,515 17.39 %
22  www.trf.or.th 2,051 2,610 7,315 27.08 %
23  www.dft.go.th 1,881 4,457 8,183 15.75 %
24  www.etda.or.th 1,842 2,218 3,730 32.61 %
25  www.thailibrary.in.th 1,745 1,951 2,345 27.47 %
26  www.tnrr.in.th 1,730 2,039 4,437 2.2 %
27  www.narit.or.th 1,460 1,622 2,566 123.93 %
28  thailandtourismdirectory.go.th 1,436 1,603 4,025 380.27 %
29  www.redcross.or.th 1,351 1,618 4,835 23.97 %
30  www.mfa.go.th 1,311 2,289 4,153 44.33 %
31  www.moj.go.th 1,186 1,430 3,282 29.19 %
32  www.mtec.or.th 1,073 1,296 2,301 22.91 %
33  www.dede.go.th 973 1,359 2,868 25.23 %
34  www.dip.go.th 972 1,290 3,289 24.14 %
35  www.eppo.go.th 890 1,539 3,487 36.29 %
36  www.nso.go.th 804 1,992 3,567 3.48 %
37  www4.fisheries.go.th 756 1,337 2,915 27.17 %
38  www.qsbg.org 737 1,102 1,718 9.35 %
39  www.mot.go.th 714 1,381 3,566 1.56 %
40  person.doae.go.th 711 1,930 2,784 28.80 %
41  www.thaithesis.org 657 732 1,392 8.42 %
42  www.nectec.or.th 647 797 1,859 73.46 %
43  www.onesqa.or.th 641 855 2,321 18.48 %
44  www.pcd.go.th 638 846 2,174 0.95 %
45  www.moi.go.th 636 797 1,710 16.06 %
46  www.culture.go.th 625 826 1,768 52.81 %
47  www.ocsb.go.th 623 1,092 1,903 15.80 %
48  www.nrct.go.th 618 927 1,952 25.61 %
49  www.onec.go.th 549 689 1,496 10.69 %
50  www.amlo.go.th 542 863 2,328 15.57 %
51  www.exim.go.th 509 840 1,684 18.65 %
52  www.sme.go.th 492 731 2,066 50.92 %
53  www.senate.go.th 484 1,602 3,403 27.03 %
54  www.mof.go.th 451 861 1,004 27.40 %
55  www.tistr.or.th 448 1,007 1,534 9.00 %
56  elib.fda.moph.go.th/library/ 448 492 625 6.28 %
57  www.onab.go.th 438 566 738 82.50 %
58  www.rta.mi.th 406 766 1,020 0.25 %
59  www.nicaonline.com 399 459 728 4.18 %
60  www.rajanukul.go.th 390 565 835 16.42 %
61  www.energy.go.th 375 1,995 2,638 28.87 %
62  www.fpo.go.th 370 1,293 2,735 51.32 %
63  www.industry.go.th 364 811 1,130 2.25 %
64  www.tddf.or.th 360 574 1,437 15.38 %
65  www.phtnet.org 359 483 719 7.49 %
66  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 351 580 648 19.39 %
67  www.thaipvd.com 350 528 836 5.11 %
68  www.clinictech.most.go.th 336 385 787 18.31 %
69  www.ldd.go.th 313 1,487 2,509 12.59 %
70  dric.nrct.go.th 306 425 2,340 63.64 %
71  www.nimt.or.th 290 419 1,241 10.27 %
72  www.oap.go.th 286 835 1,660 25.44 %
73  www.thaiwater.net 270 370 604 13.45 %
74  www.doeb.go.th 244 342 481 27.08 %
75  www.opdc.go.th 204 291 384 20.00 %
76  www.aimc.or.th 203 308 828 13.41 %
77  www.arda.or.th 202 450 800 0.98 %
78  www.nfi.or.th 202 257 627 2.02 %
79  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 201 285 394 27.22 %
80  www.swpark.or.th 197 363 754 43.80 %
81  www.muslim4health.or.th 192 223 244 10.34 %
82  www.labour.go.th 190 565 942 91.27 %
83  www.secondary39.go.th 178 346 358 24.48 %
84  www.thaigo.org 175 328 593 8.85 %
85  www.khonthai.com 174 234 254 17.57 %
86  www.dit.go.th 168 322 349 31.25 %
87  www.gpo.or.th 164 231 311 30.16 %
88  www.sugarzone.in.th 163 507 706 6.54 %
89  www.otp.go.th 146 209 641 22.69 %
90  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 146 197 280 8.15 %
91  www.bnc.co.th 143 374 1,273 21.19 %
92  edoc.redcross.or.th 138 1,256 1,503 18.97 %
93  www.fda.moph.go.th 136 275 540 23.64 %
94  www.ffc.or.th 113 132 257 21.51 %
95  www.car.go.th 102 130 376 3.77 %
96  www.ops.go.th 99 136 173 86.79 %
97  www.thai-explore.net 94 121 267 25.33 %
98  www.doae.go.th 89 977 6,707 21.92 %
99  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 85 118 122 1.16 %
100  www.m-society.go.th 82 170 302 5.13 %
101  palaces.thai.net 82 114 221 2.38 %
102  www.psproject.org 80 117 195 42.86 %
103  www.ops.moc.go.th 79 243 417 5.95 %
104  www.pscmt.or.th 74 152 369 5.71 %
105  www.deqp.go.th 69 114 173 5.48 %
106  www.rid.go.th 68 132 206 54.55 %
107  www.mwa.co.th 68 80 136 7.94 %
108  www.fpri.or.th 68 76 115 6.25 %
109  www.bic.moe.go.th 66 78 85 16.46 %
110  www.sirindhorn.net 65 77 225 66.67 %
111  pvlo-nak.dld.go.th 60 229 257 7.14 %
112  www.SisaketToday.com 58 73 89 7.94 %
113  www.tei.or.th 53 107 187 17.78 %
114  www.horathai.com 44 56 81 7.32 %
115  www.nhc.in.th 43 58 116 19.44 %
116  www.ybat.org 43 58 100 2.38 %
117  kanchanapisek.or.th 43 47 130
118  www.most.go.th 40 52 65 16.67 %
119  siweb.dss.go.th 33 59 150 31.25 %
120  www.coastalaqua.com 30 53 187 7.14 %
121  www.intell.rtaf.mi.th 28 69 155 12.00 %
122  www.oic.or.th 26 59 83 4.00 %
123  www.fisheries.go.th/fpo-nakhon 26 47 66 4.00 %
124  www.prasanya.org 23 32 46 20.69 %
125  www.oag.go.th 21 30 42 31.25 %
126  www.parliament.go.th 18 67 81 12.50 %
127  www.moradokislam.org 18 24 26 260.00 %
128  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 17 28 40 5.56 %
129  www.ega.or.th 17 27 38 142.86 %
130  www.sac.or.th 16 18 26 60.00 %
131  www.siamtraffic.net 15 23 26 650.00 %
132  www.k-center.doae.go.th 15 22 63 50.00 %
133  www.acfs.go.th 15 18 21
134  www.mahadthai.com 13 16 18 7.14 %
135  dhds.nha.co.th 11 15 17 8.33 %
136  www.tobethai.org 11 14 17
137  www.sac.or.th/databases/anthroarchive 9 15 92
138  www.dld.go.th/nutrition/ 9 13 18 28.57 %
139  www.ttcexpert.com 9 12 14 28.57 %
140  www.rtaf.mi.th 8 76 79 14.29 %
141  www.dpiap.org 8 11 17 14.29 %
142  www.tca.or.th 8 11 13 33.33 %
143  doc.deqp.go.th 7 15 17 16.67 %
144  thaisafenet.org 6 9 11 100.00 %
145  www.thaicomfoundation.org 5 7 12 66.67 %
146  www.sklonline.com 5 7 10 25.00 %
147  www.dld.go.th/ict/ 5 6 6 25.00 %
148  www.nia.go.th 4 8 10 20 %
149  www.songkhlatourism.org 4 7 15 33.33 %
150  speedtest.nectec.or.th 4 6 7
151  www.khiansapolice.com 4 5 6 33.33 %
152  www.moac.go.th 4 4 5 100.00 %
153  www.exat.co.th 3 10 11
154  www.thaisp.org 3 6 8 40 %
155  www.stateless4child.net 3 6 8
156  www.bannok.com 3 4 4 50.00 %
157  local.environnet.in.th 3 3 4 50.00 %
158  www.coscap-sea.com 2 4 4
159  technology.in.th 2 3 13
160  thailand.prd.go.th 2 3 3
161  www.tisi.go.th 1 345 352
162  www.pea.co.th 1 4 5
163  www.ratchaburihome.com 1 2 4
164  www.parliament.go.th/gennews/ 1 2 2
165  www.banbanglamung.com 1 1 2
166  www.fpo.go.th/S-I/ 1 1 2
167  www.dpt.go.th 1 1 1