อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย หน่วยงานราชการ,องค์กร : หน่วยงานพิเศษ ประจำเดือน พฤษภาคม 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.royin.go.th 5,565 6,356 8,823 25.54 %
2  www.admincourt.go.th 2,104 3,935 14,921 30.28 %
3  www.trf.or.th 2,051 2,610 7,315 27.08 %
4  www.tnrr.in.th 1,730 2,039 4,437 2.2 %
5  www.nrct.go.th 618 927 1,952 25.61 %
6  www.amlo.go.th 542 863 2,328 15.57 %
7  www.sme.go.th 492 731 2,066 50.92 %
8  www.senate.go.th 484 1,602 3,403 27.03 %
9  www.onab.go.th 438 566 738 82.50 %
10  www.phtnet.org 359 483 719 7.49 %
11  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 351 580 648 19.39 %
12  dric.nrct.go.th 306 425 2,340 63.64 %
13  www.arda.or.th 202 450 800 0.98 %
14  www.secondary39.go.th 178 346 358 24.48 %
15  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 146 197 280 8.15 %
16  www.thai-explore.net 94 121 267 25.33 %
17  kanchanapisek.or.th 43 47 130
18  www.oic.or.th 26 59 83 4.00 %
19  www.oag.go.th 21 30 42 31.25 %
20  www.ega.or.th 17 27 38 142.86 %
21  www.nia.go.th 4 8 10 20 %
22  www.stateless4child.net 3 6 8
23  www.parliament.go.th/gennews/ 1 2 2