อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย หน่วยงานราชการ,องค์กร : สมาคม มูลนิธิ ประจำเดือน พฤษภาคม 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.tpa.or.th 4,245 4,894 7,086 18.21 %
2  www.consumerthai.org 2,079 3,510 8,515 17.39 %
3  www.redcross.or.th 1,351 1,618 4,835 23.97 %
4  www.tddf.or.th 360 574 1,437 15.38 %
5  www.aimc.or.th 203 308 828 13.41 %
6  www.muslim4health.or.th 192 223 244 10.34 %
7  www.thaigo.org 175 328 593 8.85 %
8  edoc.redcross.or.th 138 1,256 1,503 18.97 %
9  www.ffc.or.th 113 132 257 21.51 %
10  www.pscmt.or.th 74 152 369 5.71 %
11  www.tei.or.th 53 107 187 17.78 %
12  www.horathai.com 44 56 81 7.32 %
13  www.ybat.org 43 58 100 2.38 %
14  www.prasanya.org 23 32 46 20.69 %
15  www.moradokislam.org 18 24 26 260.00 %
16  www.sac.or.th 16 18 26 60.00 %
17  www.tobethai.org 11 14 17
18  www.ttcexpert.com 9 12 14 28.57 %
19  www.dpiap.org 8 11 17 14.29 %
20  www.tca.or.th 8 11 13 33.33 %
21  thaisafenet.org 6 9 11 100.00 %
22  www.thaicomfoundation.org 5 7 12 66.67 %
23  www.bannok.com 3 4 4 50.00 %
24  www.coscap-sea.com 2 4 4