อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด การศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  gotoknow.org 125,687 175,966 216,625 16.31 %
2  www.trueplookpanya.com 70,903 95,321 351,846 17.36 %
3  www.dailyenglish.in.th 31,334 36,957 44,015 1.61 %
4  www.vcharkarn.com 30,706 36,543 46,819 22.97 %
5  www.kruwandee.com 30,176 36,847 64,774 27.21 %
6  www.kruupdate.com 24,972 30,344 45,440 30.29 %
7  www.thaigoodview.com 23,449 29,666 45,210 32.69 %
8  www.kroobannok.com 21,908 27,569 47,548 12.21 %
9  www.thailocalmeet.com 18,413 22,533 31,093 12.12 %
10  www.unigang.com 17,847 19,994 35,609 6.16 %
11  www.pharmacy.mahidol.ac.th 13,961 15,943 19,981 4.16 %
12  www.rmutphysics.com 12,289 15,518 49,072 31.86 %
13  www.eduzones.com 11,821 14,895 34,953 7.18 %
14  www.camphub.in.th 8,079 10,107 33,957 26.35 %
15  www.mahidol.ac.th 6,255 11,601 17,708 12.68 %
16  www.decha.com 5,534 7,976 10,838 27.07 %
17  www.perdsorbtoday.com 5,117 6,686 17,987 20.52 %
18  www.chemtrack.org 3,288 3,945 7,890 7.35 %
19  www.rmutt.ac.th 3,002 4,772 8,029 251.93 %
20  www.ku.ac.th 2,531 4,300 6,182 5.63 %
21  www.thaiall.com 2,401 3,293 3,728 9.22 %
22  www.tkpark.or.th 2,251 2,650 4,874 23.89 %
23  www.dek-eng.com 2,119 2,356 2,869 8.11 %
24  www.9engineer.com 1,904 2,476 2,839 11.21 %
25  www.tewlek.com 1,830 2,531 3,116 3.92 %
26  www.psu.ac.th 1,772 3,019 7,318 10.78 %
27  www.stou.ac.th 1,750 2,729 3,093 6.58 %
28  www.lib.ru.ac.th 1,672 2,093 4,574 13.13 %
29  seminardd.com 1,644 2,065 4,142 4.45 %
30  www.rsu.ac.th 1,416 1,722 2,618
31  www.muic.mahidol.ac.th 1,343 3,032 7,388 5.66 %
32  www.attorney285.com 1,140 1,418 4,819 13.51 %
33  www.kanzuksa.com 1,055 1,178 1,824 33.88 %
34  www.parliament.go.th/library 1,027 1,317 3,368 13.61 %
35  www.utcc.ac.th 1,015 1,199 1,596 11.51 %
36  www.interscholarship.com 990 1,310 1,771 8.91 %
37  www.maruey.com 881 972 1,375 4.86 %
38  www.tumcivil.com 824 1,328 2,328 5.29 %
39  apecthai.org 816 940 1,343 34.88 %
40  edltv.dlf.ac.th 766 1,253 5,714 3.4 %
41  li.mahidol.ac.th 708 1,467 3,251 2.02 %
42  www.panmai.com 605 816 1,368 10.20 %
43  www.lib.ku.ac.th 587 961 1,190 23.87 %
44  www.yesthailand.org 538 654 1,469 29.64 %
45  www.sisaketedu1.go.th 535 1,326 1,426 13.11 %
46  tataya.com 491 692 932 11.37 %
47  www.sac.or.th/databases/inscriptions 468 733 1,470 33.33 %
48  www.icphysics.com 452 799 1,220 20.7 %
49  www.seal2thai.org 422 560 595 5.17 %
50  edltv.thai.net 419 529 1,477 16.71 %
51  www.kids.ru.ac.th 415 729 1,785 20.35 %
52  www.sac.or.th/databases/archaeology/ 400 575 1,036 55.04 %
53  www.suanboard.net 392 450 489 4.39 %
54  www.ru.ac.th 381 479 673 1.8 %
55  www.mmtc.ac.th 336 699 862 20.57 %
56  www.entraining.net 323 434 1,255 7.71 %
57  www.jtdic.com 302 1,510 4,516 2.27 %
58  www.grad.psu.ac.th 299 557 2,053 23.33 %
59  www.biotec.or.th 298 364 857 1.32 %
60  www.grad.mahidol.ac.th 287 446 680 8.89 %
61  www.qlf.or.th 277 365 450 1.42 %
62  www.npc-se.co.th 270 489 1,554 3.23 %
63  www.brr.ac.th 264 742 1,304 18.52 %
64  www.cpacacademy.com 263 339 403 0.38 %
65  www.engr.tu.ac.th 262 652 980 8.26 %
66  slri.or.th 252 341 620 4.18 %
67  www.fast-english.com 248 304 927 4.20 %
68  www.econ.chula.ac.th 245 381 714 14.93 %
69  www.tutoronline.co.th 240 277 332 10.60 %
70  www.barascientific.com 235 261 413 10.98 %
71  www.maitreeav.com 225 245 422 3.43 %
72  www.thaitechnics.com 221 332 459 3.76 %
73  www.technologymedia.co.th 219 275 331 5.19 %
74  www.library.rmutt.ac.th 218 277 514 26.01 %
75  www.kruchamp.com 213 277 361 14.52 %
76  www.aksorn.com 209 293 335 49.27 %
77  www.lks.ac.th 202 637 660 54.81 %
78  www.worantex.com 201 217 310 6.35 %
79  www.nation.ac.th 190 308 491 27.48 %
80  www.krupunmai.com 189 261 336 10.43 %
81  mbookstore.com 165 283 638 25.34 %
82  www.postbooksonline.com 163 185 471 0.61 %
83  www.thedeaninter.com 155 179 378 1.31 %
84  www.dpu.ac.th 149 215 312 11.19 %
85  www.aussiecenter.org 146 164 216 2.01 %
86  www.sarakadee.com 141 196 338 41.00 %
87  www.agri.cmu.ac.th 134 265 541 6.29 %
88  www.mut.ac.th 127 223 337 22.12 %
89  www.thaicadet.org 126 158 171 19.75 %
90  www.jeducation.com 125 178 237 3.85 %
91  www.thaitrainingzone.com 122 157 613 51 %
92  www.petburi.go.th 116 197 239 4.13 %
93  www.nu.ac.th 111 159 266 33.93 %
94  lexitron.nectec.or.th 109 128 262 4.81 %
95  www.thetutor.in.th 107 175 343 22.46 %
96  www.pimtranslation.com 99 111 152 12.39 %
97  www.thaiabc.com 80 101 114 46.67 %
98  www.thairicemill.com 78 101 148 8.33 %
99  www.learn.in.th 72 92 142 22.58 %
100  www.2ebook.com 70 120 262 1.41 %
101  www.reg.chula.ac.th 68 104 111 78.95 %
102  www.library.coj.go.th 66 152 413 8.33 %
103  www.krupongsak.net 66 120 130 6.45 %
104  www.inf.ku.ac.th 65 97 129 54.76 %
105  www.e-abroad.com 65 75 77 4.84 %
106  www.chaiwbi.com 62 565 865 29.17 %
107  www.med.cmu.ac.th/library 62 230 649 3.12 %
108  www.thesmarttutor.com 59 75 94 156.52 %
109  www.highereducation.co.th 57 71 314 5 %
110  www.jat-languagecafe.com 56 68 74 8.2 %
111  www.ftawatch.org 55 64 68 72.22 %
112  www.gspa.buu.ac.th 54 104 218 21.74 %
113  esprel.labsafety.nrct.go.th 54 94 1,263 10.20 %
114  www.krumontree.com 50 69 82 8.70 %
115  www.eanic.com 48 66 73 18.64 %
116  www.siamcom.co.th 46 75 129 9.8 %
117  www.rts.ac.th 45 73 144 4.26 %
118  www.ssru.ac.th 44 49 84 6.38 %
119  www.maipradabonline.com 41 57 70 17.14 %
120  www.trueclicklife.com 40 87 302 9.09 %
121  www.thai-mathpaper.net 40 62 100 8.11 %
122  www.dusitwittaya.ac.th 39 62 84 18.18 %
123  chemsafe.chula.ac.th 38 46 104 18.75 %
124  www.udomsuksa.ac.th 37 67 94 26 %
125  anglophonegroup.com 37 55 66 2.63 %
126  www.northcm.ac.th 36 56 86 12.50 %
127  www.spu.ac.th 36 40 74 5.88 %
128  www.enn.co.th 35 51 60 12.5 %
129  www.sac.or.th/databases/ethnicredb/ 33 55 167 26.67 %
130  www.grad.cmu.ac.th 30 39 42 20.00 %
131  www.journallink.or.th 29 66 197 6.45 %
132  www.lib.ubu.ac.th 28 192 221 9.68 %
133  www.clc.ac.th 27 48 85 38.64 %
134  www.sac.or.th/databases/siamrarebooks 27 35 48 42.11 %
135  www.krirk.ac.th 24 41 128 4 %
136  www.cmmu.mahidol.ac.th 24 27 73 52 %
137  www.sombunwit.ac.th 23 31 46 21.05 %
138  www.maps-tu.org 23 28 54 9.52 %
139  www.tonsilp.com 22 34 57 29.41 %
140  www.trainer.in.th 22 28 35 4.35 %
141  www.247friend.net 20 34 88 17.65 %
142  www.trainingmpi.com 20 33 59
143  www.davance.com 20 27 35 39.39 %
144  www.riannok.com 19 60 68 5.56 %
145  www.readyplan.net 17 26 37 21.43 %
146  www.lpru.ac.th 17 23 25 112.50 %
147  www.mcc.cmu.ac.th 16 28 39 15.79 %
148  www.sahavith.ac.th 15 25 31 36.36 %
149  thaiio.com 15 21 24 15.38 %
150  www.traillschool.ac.th 15 18 53 84.38 %
151  www.thaidictionary.in.th 13 21 33 18.18 %
152  www.pg-ram.com 13 16 51 53.57 %
153  www.drboonchai.com 13 15 55
154  www.speedreadingthai.com 12 18 27 33.33 %
155  www.siamschool.net 12 16 34 9.09 %
156  www.anoocha123.com 11 13 16 10.00 %
157  www.east.spu.ac.th 10 20 60
158  www.tgreinstitute.com 10 16 48
159  www.udomsuksa.ac.th/rangsit 10 15 23 23.08 %
160  library.dip.go.th/ 10 14 166 9.09 %
161  www.sudipan.net 9 13 17 30.77 %
162  bdo-thaitax.com 9 12 16 10 %
163  www.thaiscience.info 8 10 23 14.29 %
164  www.autistickku.com 8 9 21
165  www.st.ac.th 7 24 132 22.22 %
166  www.kradandum.com 7 9 10 16.67 %
167  www.iedusys.com 6 43 52 72.73 %
168  www.recovery.ac.th 6 8 9 40 %
169  www.kpc.ac.th 5 17 18 28.57 %
170  3d-designcenter.com 5 12 12 66.67 %
171  www.smartenglish.in.th/index.php 3 10 12 40 %
172  www.tu-caps.org 3 5 13 50.00 %
173  www.thaifeed.net 3 4 4 86.96 %
174  www.sukijlaw.com 2 4 9
175  www.metukyang.com 2 3 19 50 %
176  www.green.kmutt.ac.th 2 3 6 33.33 %
177  www.yutt.com 2 2 2 100.00 %
178  pharm.kku.ac.th 2 2 2 100.00 %
179  www.myschooladmin.com 1 3 7
180  www.agri.ubu.ac.th 1 2 2