อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน มิถุนายน 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.studentloan.or.th 40,646 55,931 112,588 57.37 %
2  www.glo.or.th 34,088 41,785 60,918 1.49 %
3  www.rd.go.th 18,020 38,175 74,612 32.84 %
4  www.bot.or.th 14,550 25,180 61,557 17.71 %
5  www.prd.go.th 13,571 24,222 35,563 3.48 %
6  www.dla.go.th 12,586 32,405 79,204 6.72 %
7  www.thaitambon.com 7,849 9,305 26,928 71.64 %
8  www.royin.go.th 6,202 7,050 9,611 11.45 %
9  www.obec.go.th 6,086 9,393 14,847 9.47 %
10  www.moe.go.th 5,722 6,933 10,569 12.66 %
11  www.tpa.or.th 4,281 4,971 7,239 0.85 %
12  www.sec.or.th 2,887 5,215 13,574 21.72 %
13  www.nstda.or.th 2,823 4,756 6,912 2.80 %
14  www.krisdika.go.th 2,740 4,546 11,321 29.98 %
15  ienergyguru.com 2,602 2,948 3,443 1.7 %
16  www.thaigov.go.th 2,523 4,881 6,579 4.72 %
17  thailandtourismdirectory.go.th 2,417 2,970 6,344 68.31 %
18  www.consumerthai.org 2,247 3,784 9,078 8.08 %
19  www.moc.go.th 2,214 4,268 6,644 9.11 %
20  www.dld.go.th 2,107 4,695 9,606 2.72 %
21  www.trf.or.th 2,054 2,548 5,308 0.15 %
22  www.dft.go.th 1,986 4,811 8,887 5.58 %
23  www.thailibrary.in.th 1,847 2,086 2,522 5.85 %
24  www.admincourt.go.th 1,795 3,707 15,393 14.69 %
25  www.etda.or.th 1,680 2,055 3,419 8.79 %
26  www.tnrr.in.th 1,605 1,868 4,316 7.23 %
27  www.narit.or.th 1,460 1,663 2,743
28  www.moj.go.th 1,338 1,628 3,610 12.82 %
29  www.dip.go.th 1,255 1,650 3,535 29.12 %
30  www.redcross.or.th 1,081 1,274 3,363 19.99 %
31  www.mtec.or.th 888 1,110 2,025 17.24 %
32  www.dede.go.th 887 1,243 2,663 8.84 %
33  www.exim.go.th 837 1,187 2,105 64.44 %
34  www.culture.go.th 819 1,047 2,471 31.04 %
35  www.qsbg.org 815 1,215 1,879 10.58 %
36  www.nso.go.th 811 2,068 3,835 0.87 %
37  www.nrct.go.th 723 1,077 2,388 16.99 %
38  www.mot.go.th 712 1,387 3,420 0.28 %
39  www.moi.go.th 710 881 1,979 11.64 %
40  www.senate.go.th 677 2,140 4,850 39.88 %
41  www.pcd.go.th 675 883 2,325 5.80 %
42  www.eppo.go.th 654 1,492 2,576 26.52 %
43  www.nectec.or.th 637 782 2,022 1.55 %
44  person.doae.go.th 629 1,817 2,505 11.53 %
45  www.ocsb.go.th 627 1,130 2,004 0.64 %
46  www.amlo.go.th 593 936 2,429 9.41 %
47  www.thaithesis.org 588 648 1,183 10.5 %
48  www.onec.go.th 556 693 1,510 1.28 %
49  www.onab.go.th 544 700 930 24.20 %
50  www.sme.go.th 536 775 2,093 8.94 %
51  www.tistr.or.th 486 1,070 1,659 8.48 %
52  www.onesqa.or.th 481 645 1,733 24.96 %
53  dric.nrct.go.th 476 626 2,817 55.56 %
54  elib.fda.moph.go.th/library/ 471 517 642 5.13 %
55  www.mof.go.th 457 804 877 1.33 %
56  www.clinictech.most.go.th 404 482 1,080 20.24 %
57  www.energy.go.th 401 1,919 2,511 6.93 %
58  www.rta.mi.th 395 746 968 2.71 %
59  www.nicaonline.com 395 449 694 1 %
60  www.rajanukul.go.th 393 543 757 0.77 %
61  www.ldd.go.th 391 1,768 2,830 24.92 %
62  www.industry.go.th 387 794 1,110 6.32 %
63  www.phtnet.org 380 506 745 5.85 %
64  www.fpo.go.th 377 1,258 2,514 1.89 %
65  www.tddf.or.th 373 579 1,391 3.61 %
66  www.thaipvd.com 355 563 880 1.43 %
67  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 339 578 646 3.42 %
68  www.oap.go.th 312 879 1,805 9.09 %
69  www.nimt.or.th 293 425 1,179 1.03 %
70  www.doeb.go.th 252 365 524 3.28 %
71  www.arda.or.th 246 574 1,031 21.78 %
72  www.thaiwater.net 242 340 555 10.37 %
73  www.nfi.or.th 227 287 723 12.38 %
74  www.swpark.or.th 202 390 762 2.54 %
75  www.muslim4health.or.th 200 231 248 4.17 %
76  www.aimc.or.th 196 309 809 3.45 %
77  www.secondary39.go.th 192 401 413 7.87 %
78  www.dit.go.th 186 362 393 10.71 %
79  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 183 258 362 8.96 %
80  www.thaigo.org 181 336 558 3.43 %
81  www.khonthai.com 167 221 241 4.02 %
82  www.gpo.or.th 162 227 305 1.22 %
83  www.otp.go.th 158 221 648 8.22 %
84  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 149 201 267 2.05 %
85  www.pwa.co.th 143 242 373 97.41 %
86  edoc.redcross.or.th 142 1,328 1,596 2.90 %
87  www.sugarzone.in.th 142 449 606 12.88 %
88  www.ffc.or.th 129 153 314 14.16 %
89  www.fda.moph.go.th 124 252 492 8.82 %
90  www.ops.go.th 122 169 220 23.23 %
91  www.thai-explore.net 109 133 325 15.96 %
92  www.car.go.th 100 127 371 1.96 %
93  www.psproject.org 99 144 219 23.75 %
94  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 98 141 147 15.29 %
95  palaces.thai.net 89 124 345 8.54 %
96  www.sirindhorn.net 84 99 288 29.23 %
97  www.m-society.go.th 83 173 290 1.22 %
98  www.doae.go.th 75 969 6,557 15.73 %
99  siweb.dss.go.th 75 103 260 127.27 %
100  www.ops.moc.go.th 74 218 364 6.33 %
101  www.opdc.go.th 72 95 109 64.71 %
102  www.most.go.th 66 88 110 65.00 %
103  www.mwa.co.th 66 82 141 2.94 %
104  www.bic.moe.go.th 65 77 86 1.52 %
105  www.deqp.go.th 64 100 153 7.25 %
106  www.rid.go.th 61 116 187 10.29 %
107  pvlo-nak.dld.go.th 60 222 248
108  www.tei.or.th 57 111 198 7.55 %
109  www.labour.go.th 52 213 339 72.63 %
110  www.bnc.co.th 51 131 476 64.34 %
111  www.SisaketToday.com 51 61 68 12.07 %
112  www.fpri.or.th 50 56 88 26.47 %
113  www.nhc.in.th 49 71 135 13.95 %
114  kanchanapisek.or.th 48 53 151 11.63 %
115  www.ybat.org 43 58 95
116  www.horathai.com 41 53 74 6.82 %
117  www.oic.or.th 30 69 104 15.38 %
118  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 27 57 120 58.82 %
119  www.intell.rtaf.mi.th 25 69 147 10.71 %
120  www.prasanya.org 23 32 44
121  www.coastalaqua.com 21 33 111 30 %
122  www.ega.or.th 20 28 36 17.65 %
123  www.parliament.go.th 19 74 88 5.56 %
124  www.acfs.go.th 19 21 26 26.67 %
125  www.oag.go.th 18 24 30 14.29 %
126  www.pscmt.or.th 16 32 75 78.38 %
127  www.sac.or.th 15 16 22 6.25 %
128  www4.fisheries.go.th 14 19 32 98.15 %
129  www.mahadthai.com 13 16 17
130  thaisafenet.org 12 18 19 100.00 %
131  www.k-center.doae.go.th 12 16 33 20 %
132  www.mfa.go.th 11 13 16 99.16 %
133  www.moradokislam.org 10 15 16 44.44 %
134  www.dld.go.th/nutrition/ 10 14 19 11.11 %
135  www.tca.or.th 10 14 15 25.00 %
136  www.tobethai.org 9 11 14 18.18 %
137  www.sac.or.th/databases/anthroarchive 7 12 103 22.22 %
138  www.dpiap.org 7 10 14 12.5 %
139  www.siamtraffic.net 7 10 11 53.33 %
140  www.rtaf.mi.th 6 63 65 25 %
141  doc.deqp.go.th 6 13 16 14.29 %
142  www.dld.go.th/ict/ 6 7 9 20.00 %
143  www.thaisp.org 5 14 21 66.67 %
144  www.songkhlatourism.org 5 8 18 25.00 %
145  www.thaicomfoundation.org 5 8 12
146  www.ttcexpert.com 5 8 10 44.44 %
147  www.sklonline.com 5 7 11
148  www.nia.go.th 4 7 10
149  dhds.nha.co.th 4 6 6 63.64 %
150  www.khiansapolice.com 4 5 6
151  www.moac.go.th 4 4 5
152  www.bannok.com 4 4 4 33.33 %
153  www.exat.co.th 3 10 11
154  speedtest.nectec.or.th 3 5 5 25 %
155  local.environnet.in.th 3 3 4
156  www.tisi.go.th 2 319 325 100.00 %
157  www.stateless4child.net 2 4 5 33.33 %
158  www.coscap-sea.com 2 3 3
159  technology.in.th 2 2 6
160  thailand.prd.go.th 2 2 3
161  www.ratchaburihome.com 1 2 2
162  www.phatlung.com 1 1 1