อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 108,617 234,369 1,362,375 3.95 %
2  www.settrade.com 68,413 164,183 849,117 2.63 %
3  www.bangkokbank.com 47,657 72,656 113,643 9.85 %
4  www.tmbbank.com 27,526 34,993 79,791 15.11 %
5  www.eFinanceThai.com 26,194 72,591 171,720 2.31 %
6  www.roojai.com 19,819 21,842 29,869 17.67 %
7  www.wealthmagik.com 15,419 22,837 82,545 1.31 %
8  www.finnomena.com 9,950 12,073 17,888 5.71 %
9  www.ghbank.co.th 9,295 11,614 42,879 33.04 %
10  thaigold.info 7,384 13,577 17,438 5.8 %
11  www.stock2morrow.com 6,862 9,720 24,476 0.82 %
12  www.kasikornasset.com 6,644 10,883 21,141 0.53 %
13  www.goldhips.com 6,486 14,462 16,293 9.05 %
14  www.bualuang.co.th 6,265 9,121 11,341 4.16 %
15  www.scb.co.th 4,611 6,177 13,420 62.43 %
16  www.azay.co.th 2,606 5,731 16,773 8.99 %
17  www.tfex.co.th 2,330 3,424 10,429 31.79 %
18  moneyandbanking.co.th 2,193 2,491 3,229 11.83 %
19  www.namchiang.com 1,953 3,533 3,723 6.42 %
20  www.scbs.com 1,897 2,352 5,192 3.26 %
21  www.taradthong.com 1,891 3,042 3,716 2.63 %
22  money2know.com 1,875 2,071 2,872 8.58 %
23  www.poems.in.th 1,867 3,094 5,334 11.22 %
24  www.doohoon.com 1,458 2,289 3,880 2.61 %
25  www.ruayhoon.com 1,430 1,705 3,142 16.28 %
26  www.moneyhub.in.th 1,349 1,437 1,522 5.89 %
27  www.ktb.co.th 1,234 1,915 2,627 124.77 %
28  smebank.co.th 1,194 2,321 5,708 6.51 %
29  www.bangkokinsurance.com 1,169 1,696 5,655 4.8 %
30  www.dhipaya.co.th 1,050 1,329 3,290 1.22 %
31  www.creditonhand.com 853 1,212 2,629 19.3 %
32  www.thailife.com 746 1,246 2,634 10.19 %
33  www.refinance.co.th 546 686 1,895 20.52 %
34  www.rvp.co.th 476 620 941 80.30 %
35  www.thaimutualfund.com 443 594 2,106 5.34 %
36  www.tlaa.org 441 637 1,936 5.00 %
37  www.share2trade.com 432 469 585 0.69 %
38  www.sctgold.com 369 504 1,078 13.79 %
39  www.setmonitor.com 364 572 770 74.56 %
40  www.ic.or.th 347 737 868 1.7 %
41  www.deves.co.th 271 830 1,164 4.23 %
42  www.Kawna.com 234 738 3,730
43  www.stockwave.in.th 226 257 342 73.85 %
44  www.silkspan.com 143 157 195 16.37 %
45  tns.tnsitrade.com 103 131 149 8.85 %
46  www.avaccount.com 41 59 68
47  www.bhunchee.com 40 47 50 25.00 %
48  www.claccount.com 30 51 81 7.14 %
49  www.hooninside.com 21 29 35 425.00 %
50  www.thaihoon.com 17 32 57 5.56 %
51  travel.nzi.co.th 11 171 708 15.38 %
52  pinklao-car.com 8 10 11 11.11 %
53  www.start-to-invest.com 8 8 9
54  yuantathai.com 4 9 13 100.00 %
55  www.one-asset.com 4 7 9
56  www.kcs-live.kcs.co.th 1 7 7
57  www.uob.co.th 1 1 2