อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย ธนาคาร-การเงิน : การเงิน การลงทุน ประจำเดือน มิถุนายน 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 108,617 234,369 1,362,375 3.95 %
2  www.settrade.com 68,413 164,183 849,117 2.63 %
3  www.eFinanceThai.com 26,194 72,591 171,720 2.31 %
4  www.wealthmagik.com 15,419 22,837 82,545 1.31 %
5  www.finnomena.com 9,950 12,073 17,888 5.71 %
6  thaigold.info 7,384 13,577 17,438 5.8 %
7  www.stock2morrow.com 6,862 9,720 24,476 0.82 %
8  www.goldhips.com 6,486 14,462 16,293 9.05 %
9  www.tfex.co.th 2,330 3,424 10,429 31.79 %
10  moneyandbanking.co.th 2,193 2,491 3,229 11.83 %
11  www.namchiang.com 1,953 3,533 3,723 6.42 %
12  www.taradthong.com 1,891 3,042 3,716 2.63 %
13  money2know.com 1,875 2,071 2,872 8.58 %
14  www.doohoon.com 1,458 2,289 3,880 2.61 %
15  www.ruayhoon.com 1,430 1,705 3,142 16.28 %
16  www.share2trade.com 432 469 585 0.69 %
17  www.sctgold.com 369 504 1,078 13.79 %
18  www.setmonitor.com 364 572 770 74.56 %
19  www.ic.or.th 347 737 868 1.7 %
20  www.stockwave.in.th 226 257 342 73.85 %
21  www.hooninside.com 21 29 35 425.00 %
22  www.thaihoon.com 17 32 57 5.56 %
23  www.start-to-invest.com 8 8 9
24  www.kcs-live.kcs.co.th 1 7 7