อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 86,642 176,449 1,017,405 19.18 %
2  www.settrade.com 54,931 115,393 534,720 18.34 %
3  www.bangkokbank.com 43,980 63,468 106,242 10.53 %
4  www.tmbbank.com 24,839 30,727 64,851 13.86 %
5  www.roojai.com 21,072 23,363 32,970 8.78 %
6  www.eFinanceThai.com 20,095 50,752 111,754 20.41 %
7  www.ghbank.co.th 19,188 24,827 66,731 67.29 %
8  www.wealthmagik.com 12,428 17,872 61,040 15.52 %
9  www.finnomena.com 8,169 9,816 15,022 17.91 %
10  thaigold.info 6,465 11,754 15,057 14.14 %
11  www.goldhips.com 5,934 12,769 14,243 15.14 %
12  www.stock2morrow.com 5,813 8,262 21,658 15.55 %
13  www.bualuang.co.th 2,716 3,858 4,841 52.29 %
14  www.tfex.co.th 2,366 3,203 7,618 7.94 %
15  www.avaccount.com 2,282 3,120 3,484 12.19 %
16  money2know.com 2,157 2,385 3,267 14.13 %
17  www.namchiang.com 2,039 3,662 3,941 10.45 %
18  www.scbs.com 1,994 2,354 4,331 4.46 %
19  www.taradthong.com 1,765 2,906 3,683 14.69 %
20  smebank.co.th 1,393 1,907 5,675 7.24 %
21  www.bangkokinsurance.com 1,336 1,914 6,025 5.28 %
22  www.poems.in.th 1,309 2,103 3,359 29.59 %
23  www.share2trade.com 1,145 1,237 1,503 78.35 %
24  www.doohoon.com 1,022 1,603 2,493 25.94 %
25  www.dhipaya.co.th 933 1,306 3,182 12.41 %
26  www.ruayhoon.com 631 741 1,469 51.68 %
27  www.tlaa.org 482 589 1,449 0.62 %
28  www.thaimutualfund.com 438 525 1,532 6.81 %
29  www.rvp.co.th 430 557 879 11.69 %
30  www.ktb.co.th 428 669 1,101 45.69 %
31  www.sctgold.com 398 520 1,112 1.24 %
32  www.moneyhub.in.th 317 381 408 89.02 %
33  www.thailandoption.com 313 377 835
34  www.Kawna.com 220 759 4,091 0.46 %
35  www.stockwave.in.th 150 180 237 11.11 %
36  www.ic.or.th 86 244 327
37  moneyandbanking.co.th 59 80 123 97.68 %
38  www.silkspan.com 57 65 79
39  www.bhunchee.com 27 33 34
40  www.hooninside.com 21 257 277
41  www.azay.co.th 21 29 80
42  www.claccount.com 15 27 42
43  www.scb.co.th 15 15 18
44  www.thaihoon.com 11 17 31
45  travel.nzi.co.th 8 94 467
46  www.refinance.co.th 8 14 26
47  pinklao-car.com 6 8 10
48  www.start-to-invest.com 6 7 7
49  www.thailife.com 3 4 4
50  www.kcs-live.kcs.co.th 1 7 11
51  www.uob.co.th 1 4 7