อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย ธนาคาร-การเงิน : การเงิน การลงทุน ประจำเดือน ธันวาคม 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 86,642 176,449 1,017,405 19.18 %
2  www.settrade.com 54,931 115,393 534,720 18.34 %
3  www.eFinanceThai.com 20,095 50,752 111,754 20.41 %
4  www.wealthmagik.com 12,428 17,872 61,040 15.52 %
5  www.finnomena.com 8,169 9,816 15,022 17.91 %
6  thaigold.info 6,465 11,754 15,057 14.14 %
7  www.goldhips.com 5,934 12,769 14,243 15.14 %
8  www.stock2morrow.com 5,813 8,262 21,658 15.55 %
9  www.tfex.co.th 2,366 3,203 7,618 7.94 %
10  money2know.com 2,157 2,385 3,267 14.13 %
11  www.namchiang.com 2,039 3,662 3,941 10.45 %
12  www.taradthong.com 1,765 2,906 3,683 14.69 %
13  www.share2trade.com 1,145 1,237 1,503 78.35 %
14  www.doohoon.com 1,022 1,603 2,493 25.94 %
15  www.ruayhoon.com 631 741 1,469 51.68 %
16  www.sctgold.com 398 520 1,112 1.24 %
17  www.thailandoption.com 313 377 835
18  www.stockwave.in.th 150 180 237 11.11 %
19  www.ic.or.th 86 244 327
20  moneyandbanking.co.th 59 80 123 97.68 %
21  www.hooninside.com 21 257 277
22  www.thaihoon.com 11 17 31
23  www.start-to-invest.com 6 7 7
24  www.kcs-live.kcs.co.th 1 7 11