อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน ธันวาคม 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.glo.or.th 41,070 51,482 72,882 16.11 %
2  www.studentloan.or.th 19,497 26,512 53,894 22.74 %
3  www.bot.or.th 16,948 26,770 60,029 3.1 %
4  www.prd.go.th 12,064 20,787 31,222 2.88 %
5  www.rd.go.th 11,797 22,996 49,692 45.48 %
6  www.dla.go.th 9,322 23,894 61,712 15.17 %
7  www.thaitambon.com 8,831 10,468 30,338 8.72 %
8  www.thaigov.go.th 7,591 10,391 12,879 100.34 %
9  www.royin.go.th 6,584 7,457 9,961 3.21 %
10  www.moe.go.th 6,358 7,732 11,765 4.32 %
11  thailandtourismdirectory.go.th 5,580 6,713 11,647 111.76 %
12  www.obec.go.th 4,598 6,333 11,485 22.79 %
13  www.tpa.or.th 4,004 4,638 6,675 17.46 %
14  www.nstda.or.th 3,738 4,642 6,693 16.63 %
15  www.krisdika.go.th 2,049 3,246 7,955 9.7 %
16  ienergyguru.com 2,009 2,330 2,780 14.36 %
17  www.mof.go.th 1,926 2,548 2,676 173.19 %
18  www.moc.go.th 1,905 3,638 5,603 15.41 %
19  www.dld.go.th 1,901 4,364 8,649 11.25 %
20  www.trf.or.th 1,840 2,300 4,636 4.61 %
21  www.thailibrary.in.th 1,651 1,835 2,209 8.78 %
22  www.dft.go.th 1,539 3,715 6,708 14.17 %
23  www.narit.or.th 1,471 1,723 3,086 24.03 %
24  www.tnrr.in.th 1,443 1,691 3,991 28.6 %
25  www.admincourt.go.th 1,367 3,117 14,057 22.24 %
26  dric.nrct.go.th 1,290 1,629 6,360 94.57 %
27  www.redcross.or.th 1,288 1,466 2,934 17.17 %
28  www.moj.go.th 1,285 1,583 3,196 11.06 %
29  www4.fisheries.go.th 1,260 2,006 4,492 27.14 %
30  www.sec.or.th 1,255 3,216 6,376 41.27 %
31  www.consumerthai.org 864 1,840 5,726 54.09 %
32  www.nso.go.th 817 1,997 3,308 9.82 %
33  www.thaithesis.org 817 918 1,805 3.88 %
34  www.culture.go.th 781 1,026 2,440 1.14 %
35  www.dede.go.th 744 1,023 2,234 16.22 %
36  www.opdc.go.th 734 1,428 2,129 149.66 %
37  person.doae.go.th 729 1,936 2,629 2.97 %
38  www.moi.go.th 701 848 1,789 8.6 %
39  www.mtec.or.th 630 763 1,228 21.35 %
40  www.pcd.go.th 622 760 1,352 14.21 %
41  www.fpo.go.th 611 1,434 2,509 9.30 %
42  www.qsbg.org 611 929 1,358 21.77 %
43  www.nectec.or.th 603 717 1,571 10.4 %
44  www.mot.go.th 542 1,038 2,676 20.99 %
45  www.exim.go.th 527 766 1,457 1.54 %
46  www.amlo.go.th 519 747 1,796 1.89 %
47  www.dip.go.th 489 714 2,246 53.03 %
48  www.ocsb.go.th 483 821 1,375 20.56 %
49  www.rta.mi.th 475 824 2,161 6.03 %
50  www.onesqa.or.th 469 643 1,458 8.22 %
51  www.rajanukul.go.th 452 608 784 1.09 %
52  www.industry.go.th 441 759 1,004 0.68 %
53  www.ldd.go.th 399 1,840 3,006 8.28 %
54  www.phtnet.org 389 534 776 17.41 %
55  www.tddf.or.th 330 517 1,031 13.61 %
56  www.clinictech.most.go.th 326 385 845 16.84 %
57  www.onec.go.th 322 429 987 40.37 %
58  www.sme.go.th 290 379 798 28.22 %
59  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 281 441 493 24.66 %
60  www.thaipvd.com 263 380 561 26.94 %
61  www.oap.go.th 251 647 1,190 11.62 %
62  www.onab.go.th 245 296 370 47.2 %
63  www.nicaonline.com 242 275 468 44.75 %
64  elib.fda.moph.go.th/library/ 242 270 334 45.37 %
65  www.aimc.or.th 240 289 702 10.09 %
66  www.nimt.or.th 230 335 1,013 19.3 %
67  www.thaiwater.net 207 416 565 22.47 %
68  www.doeb.go.th 204 282 398 12.82 %
69  www.doae.go.th 190 1,197 6,159 80.95 %
70  www.pwa.co.th 183 294 422 85.77 %
71  www.otp.go.th 179 240 635 7.19 %
72  www.ffc.or.th 172 201 437 37.60 %
73  www.secondary39.go.th 159 297 304 13.59 %
74  www.sugarzone.in.th 148 426 602 0.67 %
75  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 140 192 258 25.53 %
76  www.khonthai.com 134 176 192 6.29 %
77  www.nfi.or.th 131 165 380 31.77 %
78  www.tistr.or.th 129 450 708 71.96 %
79  www.senate.go.th 125 402 694 68.59 %
80  www.onep.go.th 123 190 254
81  www.car.go.th 119 146 394 4.39 %
82  edoc.redcross.or.th 118 1,067 1,267
83  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 114 149 202 25.97 %
84  www.swpark.or.th 108 199 408 36.84 %
85  www.dit.go.th 102 220 239
86  www.sirindhorn.net 90 111 267 7.22 %
87  siweb.dss.go.th 89 120 387
88  www.psproject.org 84 120 173
89  www.mfa.go.th 80 111 192
90  www.ops.go.th 67 92 120
91  www.nrct.go.th 64 151 240
92  www.thai-explore.net 61 76 184
93  www.deqp.go.th 59 91 131
94  www.ops.moc.go.th 53 141 211
95  kanchanapisek.or.th 52 58 91
96  www.tei.or.th 51 95 169
97  www.labour.go.th 49 156 229
98  www.ybat.org 47 58 84 4.44 %
99  pvlo-nak.dld.go.th 46 196 232
100  www.queensavang.org 46 53 106
101  www.rid.go.th 45 87 147
102  www.m-society.go.th 41 102 181
103  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 40 53 56
104  www.arda.or.th 39 51 65 69.05 %
105  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 37 66 114
106  www.fpri.or.th 36 40 63
107  www.nhc.in.th 29 46 93
108  www.most.go.th 29 42 48
109  www.horathai.com 29 38 51 29.27 %
110  www.parliament.go.th 25 52 61
111  www.oic.or.th 23 50 70
112  www.mwa.co.th 19 24 48
113  www.intell.rtaf.mi.th 18 45 95
114  www.ega.or.th 15 20 26
115  www.sac.or.th 15 16 21
116  dhds.nha.co.th 14 35 67
117  www.oag.go.th 13 19 25
118  thaisafenet.org 13 18 20
119  www.thaisp.org 9 19 25
120  www.k-center.doae.go.th 8 12 20
121  www.dld.go.th/nutrition/ 8 12 15
122  www.sklonline.com 8 11 15
123  www.tobethai.org 8 11 14
124  www.prasanya.org 8 10 15
125  www.asean2019.go.th 7 22 265
126  www.gpo.or.th 6 12 15
127  www.ttcexpert.com 6 8 9
128  technology.in.th 6 7 15
129  www.moac.go.th 6 7 9
130  www.rtaf.mi.th 5 37 39
131  www.SisaketToday.com 5 8 10
132  www.dpiap.org 5 6 8
133  www.dld.go.th/ict/ 5 6 7
134  www.phatlung.com 5 6 7
135  www.mahadthai.com 4 6 7
136  speedtest.nectec.or.th 4 6 6
137  www.tca.or.th 4 6 6
138  www.nia.go.th 4 6 6
139  www.moradokislam.org 3 3 4
140  www.tisi.go.th 2 160 165
141  www.exat.co.th 2 7 8
142  www.stateless4child.net 2 3 4
143  www.eppo.go.th 2 3 3
144  www.muslim4health.or.th 2 2 3
145  www.khiansapolice.com 2 2 2
146  www.thaigo.org 1 2 2
147  local.environnet.in.th 1 2 2
148  www.fpo.go.th/S-I/ 1 1 2
149  www.pea.co.th 1 1 1
150  www.thailibrary.org 1 1 1