อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย หน่วยงานราชการ,องค์กร : หน่วยงานพิเศษ ประจำเดือน ธันวาคม 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.royin.go.th 6,584 7,457 9,961 3.21 %
2  www.trf.or.th 1,840 2,300 4,636 4.61 %
3  www.tnrr.in.th 1,443 1,691 3,991 28.6 %
4  www.admincourt.go.th 1,367 3,117 14,057 22.24 %
5  dric.nrct.go.th 1,290 1,629 6,360 94.57 %
6  www.amlo.go.th 519 747 1,796 1.89 %
7  www.phtnet.org 389 534 776 17.41 %
8  www.sme.go.th 290 379 798 28.22 %
9  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 281 441 493 24.66 %
10  www.onab.go.th 245 296 370 47.2 %
11  www.secondary39.go.th 159 297 304 13.59 %
12  www.senate.go.th 125 402 694 68.59 %
13  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 114 149 202 25.97 %
14  www.nrct.go.th 64 151 240
15  www.thai-explore.net 61 76 184
16  kanchanapisek.or.th 52 58 91
17  www.arda.or.th 39 51 65 69.05 %
18  www.oic.or.th 23 50 70
19  www.ega.or.th 15 20 26
20  www.oag.go.th 13 19 25
21  www.asean2019.go.th 7 22 265
22  www.nia.go.th 4 6 6
23  www.stateless4child.net 2 3 4