อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย หน่วยงานราชการ,องค์กร : สมาคม มูลนิธิ ประจำเดือน ธันวาคม 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.tpa.or.th 4,004 4,638 6,675 17.46 %
2  www.redcross.or.th 1,288 1,466 2,934 17.17 %
3  www.consumerthai.org 864 1,840 5,726 54.09 %
4  www.tddf.or.th 330 517 1,031 13.61 %
5  www.aimc.or.th 240 289 702 10.09 %
6  www.ffc.or.th 172 201 437 37.60 %
7  edoc.redcross.or.th 118 1,067 1,267
8  www.tei.or.th 51 95 169
9  www.ybat.org 47 58 84 4.44 %
10  www.queensavang.org 46 53 106
11  www.horathai.com 29 38 51 29.27 %
12  www.sac.or.th 15 16 21
13  thaisafenet.org 13 18 20
14  www.tobethai.org 8 11 14
15  www.prasanya.org 8 10 15
16  www.ttcexpert.com 6 8 9
17  www.dpiap.org 5 6 8
18  www.tca.or.th 4 6 6
19  www.moradokislam.org 3 3 4
20  www.muslim4health.or.th 2 2 3
21  www.thaigo.org 1 2 2