อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย การศึกษา : มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ประจำเดือน ธันวาคม 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.pharmacy.mahidol.ac.th 10,738 11,900 14,597 18.01 %
2  www.mahidol.ac.th 4,662 8,666 12,962 15.1 %
3  www.rmutt.ac.th 1,177 2,051 3,318 23.07 %
4  www.muic.mahidol.ac.th 1,137 1,662 5,027 11.17 %
5  li.mahidol.ac.th 672 1,825 2,700 4.14 %
6  www.stou.ac.th 474 662 734 63.9 %
7  www.mmtc.ac.th 384 857 948 28.00 %
8  www.psu.ac.th 257 336 684 75.48 %
9  www.ru.ac.th 231 355 398 29.36 %
10  www.dpu.ac.th 137 173 211 12.18 %
11  www.nation.ac.th 97 158 302 43.6 %
12  www.mut.ac.th 73 122 274 38.66 %
13  www.rsu.ac.th 68 78 200 72.02 %
14  www.nu.ac.th 48 65 86 45.45 %
15  www.ssru.ac.th 47 56 88
16  www.rts.ac.th 35 54 89
17  www.ku.ac.th 33 53 71
18  www.spu.ac.th 30 36 62
19  www.northcm.ac.th 21 32 44
20  www.cmmu.mahidol.ac.th 21 26 56
21  www.krirk.ac.th 19 30 87
22  www.lpru.ac.th 18 288 294
23  www.maps-tu.org 11 13 29
24  www.tu-caps.org 3 3 6
25  www.kpc.ac.th 2 5 5