อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2019
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 89,997 192,550 1,202,103 1.67 %
2  www.settrade.com 59,387 131,297 674,527 0.47 %
3  www.bangkokbank.com 48,352 70,688 117,870 6.87 %
4  www.tmbbank.com 33,022 41,964 82,409 15.43 %
5  www.eFinanceThai.com 32,913 76,379 173,296 20.55 %
6  www.roojai.com 17,993 20,114 30,364 0.93 %
7  www.finnomena.com 15,789 19,832 30,148 7.12 %
8  www.ghbank.co.th 15,058 18,421 55,645 29.11 %
9  www.wealthmagik.com 12,409 17,753 58,114 17.10 %
10  www.stock2morrow.com 8,674 11,582 28,254 51.14 %
11  thaigold.info 7,308 14,407 19,464 26.74 %
12  www.goldhips.com 7,046 17,007 20,069 35.40 %
13  money2know.com 3,061 3,408 4,387 7.25 %
14  www.tfex.co.th 2,702 3,748 8,930 21.00 %
15  moneyandbanking.co.th 2,350 2,707 3,625 7.70 %
16  www.avaccount.com 2,223 3,005 3,337 7.76 %
17  www.ktb.co.th 2,172 3,250 4,460 117.64 %
18  www.taradthong.com 2,094 3,826 5,207 40.73 %
19  www.scbs.com 1,979 2,430 4,850 26.13 %
20  www.share2trade.com 1,186 1,336 1,940 16.01 %
21  www.poems.in.th 1,116 1,890 2,868 4.49 %
22  www.bangkokinsurance.com 1,047 1,455 4,995 35.33 %
23  www.moneyhub.in.th 743 853 916 48.01 %
24  www.sctgold.com 527 712 1,565 42.05 %
25  www.rvp.co.th 418 550 812 12.67 %
26  www.ruayhoon.com 387 456 1,040 4.44 %
27  www.ic.or.th 348 816 1,014 58.18 %
28  www.thaimutualfund.com 340 433 1,746 19.72 %
29  www.Kawna.com 235 742 3,478 1.67 %
30  www.bualuang.co.th 191 264 310 45.80 %
31  www.thailandoption.com 175 208 483 37.94 %
32  www.silkspan.com 140 158 243 16.67 %
33  www.stockwave.in.th 124 157 200 4.20 %
34  www.krujeabforex.com 80 104 327 19.19 %
35  www.refinance.co.th 34 45 126
36  www.bhunchee.com 33 38 40 43.48 %
37  www.hooninside.com 32 357 392 6.67 %
38  www.azay.co.th 26 34 78 16.13 %
39  www.dhipaya.co.th 24 27 38
40  www.doohoon.com 19 27 31 24 %
41  www.scb.co.th 12 13 16 100.00 %
42  www.thaihoon.com 11 19 35
43  travel.nzi.co.th 9 72 642 18.18 %
44  pinklao-car.com 8 10 11 60.00 %
45  www.start-to-invest.com 6 6 7
46  www.thailife.com 2 3 3
47  www.kcs-live.kcs.co.th 1 5 5