อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน มิถุนายน 2019
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.studentloan.or.th 44,988 67,252 162,024 78.84 %
2  www.glo.or.th 23,682 37,290 43,788 16.11 %
3  www.bot.or.th 19,753 31,187 66,809 8.84 %
4  www.rd.go.th 17,803 35,899 78,442 35.21 %
5  www.prd.go.th 15,282 19,292 27,122 25.86 %
6  www.dla.go.th 11,867 28,534 66,545 5.94 %
7  www.royin.go.th 8,840 10,052 13,179 6.24 %
8  www.thaitambon.com 7,736 9,135 23,948 25.50 %
9  thailandtourismdirectory.go.th 7,653 8,637 11,292 20.44 %
10  www.nstda.or.th 5,425 6,943 10,683 31.90 %
11  www.obec.go.th 5,048 6,853 11,478 2.71 %
12  www.moe.go.th 4,940 5,821 8,955 32.51 %
13  www.moc.go.th 3,087 4,256 8,794 2.92 %
14  www.tpa.or.th 2,534 2,929 4,365 0.20 %
15  www.redcross.or.th 2,417 2,779 4,847 19.24 %
16  www.moj.go.th 2,357 2,855 5,147 12.24 %
17  www.asean2019.go.th 2,298 2,994 7,315 260.19 %
18  ienergyguru.com 2,216 2,540 2,954 3.99 %
19  www.dld.go.th 2,049 4,106 8,253
20  www.thailibrary.in.th 2,002 2,304 2,790 21.19 %
21  www.dft.go.th 1,726 4,157 7,695 5.53 %
22  www.admincourt.go.th 1,704 3,858 13,760 1.43 %
23  www4.fisheries.go.th 1,656 2,567 6,281 28.17 %
24  www.consumerthai.org 1,318 2,167 6,203 71.84 %
25  www.narit.or.th 1,189 1,435 2,867 4.34 %
26  www.moi.go.th 922 1,117 2,475 14.71 %
27  www.culture.go.th 896 1,151 2,851 56.92 %
28  www.nso.go.th 869 1,831 3,471 2.69 %
29  www.tnrr.in.th 816 920 2,159 5.77 %
30  www.onesqa.or.th 809 1,085 2,512 10.82 %
31  www.fpo.go.th 805 1,617 2,990 54.21 %
32  www.trf.or.th 750 917 1,940 0.53 %
33  www.dede.go.th 735 996 2,262 7.61 %
34  www.qsbg.org 724 905 1,589 27.46 %
35  www.mot.go.th 717 1,235 3,009 8.14 %
36  www.mtec.or.th 674 838 1,471 6.14 %
37  www.thaithesis.org 644 709 1,276 3.54 %
38  www.nectec.or.th 599 716 1,569 4.72 %
39  person.doae.go.th 590 1,397 1,894 9.79 %
40  www.exim.go.th 583 863 1,577 4.29 %
41  www.deqp.go.th 580 869 3,049 3.39 %
42  www.opdc.go.th 572 775 1,715 11.50 %
43  www.rajanukul.go.th 549 714 896 72.10 %
44  www.tddf.or.th 537 786 1,557 46.72 %
45  www.ldd.go.th 520 2,257 3,464 5.91 %
46  www.clinictech.most.go.th 519 611 1,302 21.55 %
47  www.pcd.go.th 509 653 1,366 24.75 %
48  www.nicaonline.com 495 564 974 5.32 %
49  elib.fda.moph.go.th/library/ 489 541 637 50.00 %
50  www.ocsb.go.th 469 809 1,456 7.57 %
51  www.phtnet.org 438 587 832 9.77 %
52  www.industry.go.th 404 759 1,039 3.12 %
53  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 380 607 679 25.00 %
54  www.tistr.or.th 354 853 1,510 0.57 %
55  www.thaipvd.com 345 511 789 11.29 %
56  www.onec.go.th 344 483 1,287 40.41 %
57  www.thaiwater.net 336 416 637 3.38 %
58  www.amlo.go.th 328 539 1,603 3.24 %
59  www.nimt.or.th 327 468 1,344 11.60 %
60  www.onab.go.th 282 339 392 38.24 %
61  www.doeb.go.th 277 420 571 41.33 %
62  www.ffc.or.th 277 323 672 26.48 %
63  www.dgr.go.th 276 514 1,471 3.37 %
64  www.mof.go.th 260 514 830 21.45 %
65  www.aimc.or.th 259 315 820 17.73 %
66  www.otp.go.th 256 332 850 26.73 %
67  www.ops.moc.go.th 237 495 931 68.09 %
68  www.thai-explore.net 191 217 469 83.65 %
69  www.sme.go.th 182 233 409 2.15 %
70  www.nfi.or.th 163 298 475 3.82 %
71  www.swpark.or.th 157 314 652 8.19 %
72  www.khonthai.com 143 181 197 11.73 %
73  www.sirindhorn.net 143 170 389 41.15 %
74  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 142 195 272 29.35 %
75  www.car.go.th 140 259 493 12.90 %
76  www.secondary39.go.th 139 269 277 12.10 %
77  www.onep.go.th 139 229 311 44.79 %
78  edoc.redcross.or.th 129 1,247 1,484 0.77 %
79  siweb.dss.go.th 128 175 395 13.27 %
80  www.psproject.org 119 176 271 22.68 %
81  www.ops.go.th 117 151 191 67.14 %
82  www.doae.go.th 112 929 5,809 6.67 %
83  www.m-society.go.th 109 258 547 2.83 %
84  www.senate.go.th 107 258 429 16.41 %
85  www.thaigov.go.th 99 125 144 22.05 %
86  kanchanapisek.or.th 92 97 129 16.46 %
87  www.sugarzone.in.th 91 269 364 9.9 %
88  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 89 124 130 7.23 %
89  www.khonthai4-0.net 83 104 155 1975.00 %
90  www.tei.or.th 76 146 242 1.33 %
91  www.rid.go.th 72 131 196 26.32 %
92  www.nrct.go.th 66 149 261 13.79 %
93  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 62 116 214 44.19 %
94  www.rta.mi.th 57 81 98 70.62 %
95  pvlo-nak.dld.go.th 51 191 218 1.92 %
96  www.dip.go.th 47 84 205 9.30 %
97  www.pwa.co.th 46 65 88 6.98 %
98  www.ybat.org 45 61 100
99  www.most.go.th 44 61 70 25.71 %
100  www.fpri.or.th 39 44 77 18.75 %
101  www.labour.go.th 38 122 182 13.64 %
102  www.mwa.co.th 36 42 60 14.29 %
103  thaisafenet.org 34 47 48 78.95 %
104  www.mfa.go.th 33 39 41 15.38 %
105  www.nhc.in.th 31 43 78 3.33 %
106  www.horathai.com 31 39 51 14.81 %
107  www.oic.or.th 30 64 102
108  www.queensavang.org 29 32 54 40.82 %
109  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 28 43 71 33.33 %
110  www.intell.rtaf.mi.th 24 59 116 9.09 %
111  www.parliament.go.th 21 33 47 16.67 %
112  www.sklonline.com 20 24 25 5.26 %
113  www.ega.or.th 16 20 25 14.29 %
114  www.mahadthai.com 16 19 21 77.78 %
115  dric.nrct.go.th 14 21 38 98.79 %
116  www.k-center.doae.go.th 12 16 27 20.00 %
117  dhds.nha.co.th 11 14 38 15.38 %
118  www.dld.go.th/nutrition/ 10 14 18 25.00 %
119  www.sac.or.th 8 8 11 14.29 %
120  www.gpo.or.th 7 10 14 16.67 %
121  www.ttcexpert.com 7 10 13 16.67 %
122  www.tca.or.th 7 9 10
123  www.prasanya.org 6 9 11
124  www.phatlung.com 6 8 10 33.33 %
125  www.moac.go.th 6 8 9 20.00 %
126  technology.in.th 6 7 14
127  www.moradokislam.org 6 7 8 40 %
128  www.rtaf.mi.th 5 38 39 25.00 %
129  www.dpiap.org 5 8 10
130  speedtest.nectec.or.th 5 7 8
131  www.dld.go.th/ict/ 5 6 6
132  www.tisi.go.th 2 53 53
133  gmap.mhesi.go.th 2 6 20 100.00 %
134  www.thaisp.org 2 5 7 50 %
135  www.nia.go.th 2 5 7
136  local.environnet.in.th 2 3 4
137  www.fpo.go.th/S-I/ 1 2 5
138  www.khiansapolice.com 1 2 2 50 %
139  www.eppo.go.th 1 2 2
140  www.pea.co.th 1 1 2
141  www.thailibrary.org 1 1 1