อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย หน่วยงานราชการ,องค์กร : หน่วยงานพิเศษ ประจำเดือน มิถุนายน 2019
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.royin.go.th 8,840 10,052 13,179 6.24 %
2  www.asean2019.go.th 2,298 2,994 7,315 260.19 %
3  www.admincourt.go.th 1,704 3,858 13,760 1.43 %
4  www.tnrr.in.th 816 920 2,159 5.77 %
5  www.trf.or.th 750 917 1,940 0.53 %
6  www.phtnet.org 438 587 832 9.77 %
7  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 380 607 679 25.00 %
8  www.amlo.go.th 328 539 1,603 3.24 %
9  www.onab.go.th 282 339 392 38.24 %
10  www.thai-explore.net 191 217 469 83.65 %
11  www.sme.go.th 182 233 409 2.15 %
12  www.secondary39.go.th 139 269 277 12.10 %
13  www.senate.go.th 107 258 429 16.41 %
14  kanchanapisek.or.th 92 97 129 16.46 %
15  www.nrct.go.th 66 149 261 13.79 %
16  www.oic.or.th 30 64 102
17  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 28 43 71 33.33 %
18  www.ega.or.th 16 20 25 14.29 %
19  dric.nrct.go.th 14 21 38 98.79 %
20  www.nia.go.th 2 5 7