อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย ธนาคาร-การเงิน : การเงิน การลงทุน ประจำเดือน มิถุนายน 2019
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 89,997 192,550 1,202,103 1.67 %
2  www.settrade.com 59,387 131,297 674,527 0.47 %
3  www.eFinanceThai.com 32,913 76,379 173,296 20.55 %
4  www.finnomena.com 15,789 19,832 30,148 7.12 %
5  www.wealthmagik.com 12,409 17,753 58,114 17.10 %
6  www.stock2morrow.com 8,674 11,582 28,254 51.14 %
7  thaigold.info 7,308 14,407 19,464 26.74 %
8  www.goldhips.com 7,046 17,007 20,069 35.40 %
9  money2know.com 3,061 3,408 4,387 7.25 %
10  www.tfex.co.th 2,702 3,748 8,930 21.00 %
11  moneyandbanking.co.th 2,350 2,707 3,625 7.70 %
12  www.taradthong.com 2,094 3,826 5,207 40.73 %
13  www.share2trade.com 1,186 1,336 1,940 16.01 %
14  www.sctgold.com 527 712 1,565 42.05 %
15  www.ruayhoon.com 387 456 1,040 4.44 %
16  www.ic.or.th 348 816 1,014 58.18 %
17  www.thailandoption.com 175 208 483 37.94 %
18  www.stockwave.in.th 124 157 200 4.20 %
19  www.krujeabforex.com 80 104 327 19.19 %
20  www.hooninside.com 32 357 392 6.67 %
21  www.doohoon.com 19 27 31 24 %
22  www.thaihoon.com 11 19 35
23  www.start-to-invest.com 6 6 7
24  www.kcs-live.kcs.co.th 1 5 5