อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย การศึกษา : มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ประจำเดือน มิถุนายน 2019
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.pharmacy.mahidol.ac.th 23,441 27,013 32,560 46.92 %
2  www.mahidol.ac.th 5,980 10,422 16,312 2.50 %
3  www.psu.ac.th 285 369 782 19.94 %
4  www.rmutt.ac.th 232 361 644 30.34 %
5  www.mmtc.ac.th 196 317 366 51.72 %
6  www.dpu.ac.th 188 242 303 5.05 %
7  www.mut.ac.th 117 211 411 17.00 %
8  www.nu.ac.th 82 108 137 36.67 %
9  www.muic.mahidol.ac.th 56 72 124 21.74 %
10  www.ku.ac.th 32 49 65 8.57 %
11  www.rsu.ac.th 29 41 63 61.11 %
12  www.nation.ac.th 28 49 59
13  www.spu.ac.th 28 41 65 3.70 %
14  www.cmmu.mahidol.ac.th 21 27 60 73.08 %
15  www.krirk.ac.th 20 31 71 5.26 %
16  www.ssru.ac.th 20 26 36 23.08 %
17  www.stou.ac.th 19 24 26 5.56 %
18  www.rts.ac.th 14 22 37 6.67 %
19  www.maps-tu.org 14 17 32 6.67 %
20  www.lpru.ac.th 8 12 13 300.00 %
21  www.kpc.ac.th 7 12 12
22  www.northcm.ac.th 4 6 10 20 %
23  www.tu-caps.org 1 2 5
24  li.mahidol.ac.th 1 2 3 99.57 %
25  www.ru.ac.th 1 2 2