อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด การศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2020
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.trueplookpanya.com 96,456 137,461 739,532 2.22 %
2  www.kruupdate.com 68,540 105,778 196,496 29.94 %
3  www.kruwandee.com 63,557 100,284 184,626 8.88 %
4  www.xn--12cg5gc1e7b.com 39,485 54,311 97,743 11.98 %
5  www.kroobannok.com 31,806 38,771 55,689 18.36 %
6  gotoknow.org 26,451 33,032 40,637 8.2 %
7  www.pharmacy.mahidol.ac.th 17,148 19,576 24,478 21.29 %
8  www.rmutphysics.com 9,682 13,315 49,192 17.95 %
9  www.dailyenglish.in.th 6,126 7,041 8,356 8.27 %
10  www.tkpark.or.th 4,320 8,513 22,785 25.44 %
11  www.chemtrack.org 4,173 4,898 7,769 33.48 %
12  www.thaiall.com 3,280 4,231 4,792 28.78 %
13  www.thailocalmeet.com 2,914 3,713 5,239 15.44 %
14  www.perdsorbtoday.com 2,768 5,497 8,093 5.91 %
15  www.mahidol.ac.th 1,931 3,237 4,906 21.75 %
16  www.thaigoodview.com 1,811 2,659 3,680 27.21 %
17  seminardd.com 1,699 2,069 3,389 12.29 %
18  www.parliament.go.th/library 1,561 1,902 5,148 2.86 %
19  www.tewlek.com 1,224 1,897 2,460 34.48 %
20  www.maruey.com 1,034 1,149 1,408 36.95 %
21  www.thaitrainingzone.com 968 1,994 2,988 3.01 %
22  www.entraining.net 900 1,075 1,761 4.26 %
23  www.9engineer.com 887 1,182 1,341 5.60 %
24  www.dek-eng.com 838 922 1,134 13.79 %
25  www.psu.ac.th 574 742 1,470 65.90 %
26  www.sisaketedu1.go.th 545 931 975 15.9 %
27  www.jtdic.com 504 2,926 9,049 5.44 %
28  www.interscholarship.com 478 612 690 18.32 %
29  www.suanboard.net 477 573 616 41.12 %
30  edltv.thai.net 459 896 2,621 135.38 %
31  slri.or.th 456 544 1,143 14.77 %
32  www.attorney285.com 366 422 1,036 21.29 %
33  www.biotec.or.th 358 414 774 1.38 %
34  www.npc-se.co.th 349 471 901 10.51 %
35  www.kids.ru.ac.th 347 557 976 50 %
36  www.thaicadet.org 329 475 500 14.32 %
37  www.lks.ac.th 321 510 556 54.66 %
38  www.brr.ac.th 274 436 820 65.53 %
39  tataya.com 270 404 534 36.77 %
40  www.mmtc.ac.th 226 443 514 27.8 %
41  www.rmutt.ac.th 214 514 703 48.06 %
42  www.petburi.go.th 190 297 364 7.77 %
43  www.maitreeav.com 188 209 355 34.29 %
44  www.postbooksonline.com 179 201 475 24.31 %
45  www.kruchamp.com 171 220 352 17.93 %
46  www.lib.ru.ac.th 162 196 814 21.74 %
47  www.seal2thai.org 137 310 326 14.38 %
48  www.library.rmutt.ac.th 137 167 303 56.51 %
49  www.agri.cmu.ac.th 136 299 501 7.94 %
50  www.2ebook.com 130 185 208 54.76 %
51  www.yesthailand.org 129 215 311 40.22 %
52  www.learn.in.th 128 162 191 433.33 %
53  www.qlf.or.th 127 158 181 18.69 %
54  www.mut.ac.th 105 186 315 34.62 %
55  www.fast-english.com 89 297 464 40.67 %
56  www.thedeaninter.com 89 124 133 34.85 %
57  www.shecu.chula.ac.th 89 114 284 34.07 %
58  www.tutoronline.co.th 82 185 403 241.67 %
59  www.engr.tu.ac.th 82 139 294 24.24 %
60  www.thaitechnics.com 75 105 130 21.05 %
61  www.e-abroad.com 73 92 94 7.59 %
62  esprel.labsafety.nrct.go.th 71 141 1,617 16.39 %
63  www.barascientific.com 63 81 208 23.17 %
64  www.thaiabc.com 63 79 88 13.7 %
65  www.nu.ac.th 59 79 99 1.67 %
66  www.grad.mahidol.ac.th 45 94 181 36.36 %
67  www.maipradabonline.com 43 109 117 38.71 %
68  www.npc-legal.com 42 66 163 6.67 %
69  www.worantex.com 42 48 86 85.16 %
70  www.thesmarttutor.com 39 53 67 27.78 %
71  www.krupunmai.com 36 68 79 38.46 %
72  thaiio.com 35 46 53 2.94 %
73  www.chaiwbi.com 34 92 110 45.16 %
74  www.ku.ac.th 32 47 62 68.42 %
75  higher.co.th 32 40 103 49.21 %
76  chemsafe.chula.ac.th 26 33 36 16.13 %
77  www.trainer.in.th 26 32 38 30.00 %
78  anglophonegroup.com 22 48 53 4.76 %
79  www.siamcom.co.th 21 34 55 41.67 %
80  www.krirk.ac.th 21 31 54
81  www.maps-tu.org 20 24 58 122.22 %
82  www.rts.ac.th 19 42 63 32.14 %
83  www.bn.ac.th 19 34 52 24 %
84  www.muic.mahidol.ac.th 19 23 39 18.75 %
85  www.mcc.cmu.ac.th 18 29 40
86  www.sac.or.th/databases/archaeology/ 18 25 37 25 %
87  www.sombunwit.ac.th 18 25 36 28 %
88  www.ftawatch.org 18 24 29 50.00 %
89  www.spu.ac.th 18 19 38 12.50 %
90  www.green.kmutt.ac.th 17 37 75 240.00 %
91  www.sarakadee.com 17 36 62 6.25 %
92  www.readyplan.net 16 36 57 6.67 %
93  www.nation.ac.th 15 22 26 6.25 %
94  www.pimtranslation.com 15 16 22 21.05 %
95  www.sahavith.ac.th 12 15 16 100.00 %
96  www.krumontree.com 11 14 18 38.89 %
97  www.riannok.com 9 135 138 50.00 %
98  www.clc.ac.th 9 19 40 35.71 %
99  www.thaidictionary.in.th 9 18 24 18.18 %
100  www.rsu.ac.th 9 17 30 12.50 %
101  www.drboonchai.com 9 15 30
102  www.trainingmpi.com 9 13 16 18.18 %
103  www.pg-ram.com 8 104 132 46.67 %
104  www.lpru.ac.th 8 12 12
105  www.stou.ac.th 8 10 11 20 %
106  www.kpc.ac.th 7 11 14 22.22 %
107  www.iedusys.com 6 21 27 100.00 %
108  www.tgreinstitute.com 6 9 22 50.00 %
109  www.grad.psu.ac.th 5 17 20 150.00 %
110  www.lib.ku.ac.th 5 9 9 50 %
111  www.reg.chula.ac.th 4 6 6 33.33 %
112  www.jeducation.com 4 4 6 33.33 %
113  www.jat-languagecafe.com 3 28 29 40 %
114  library.dip.go.th/elib/ 3 6 7 50.00 %
115  www.tonsilp.com 3 4 7 57.14 %
116  www.anoocha123.com 3 4 5
117  www.smartenglish.in.th/index.php 2 11 11 33.33 %
118  www.yutt.com 2 3 3
119  lexitron.nectec.or.th 2 2 4 100.00 %
120  www.sac.or.th/databases/ethnicredb/ 2 2 2 100.00 %
121  www.sukijlaw.com 1 2 5 66.67 %
122  www.trueclicklife.com 1 2 5
123  www.nmm.ac.th 1 2 2 50 %
124  www.kradandum.com 1 2 2 50 %
125  www.cmmu.mahidol.ac.th 1 1 9 50 %
126  www.eduzones.com 1 1 2
127  www.tu-caps.org 1 1 1