อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน เมษายน 2020
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 119,232 306,102 1,854,390 1.42 %
2  www.settrade.com 69,996 183,463 990,285 9.16 %
3  www.bangkokbank.com 62,143 90,741 163,504 7.38 %
4  www.tmbbank.com 57,540 77,813 139,938 106.31 %
5  www.eFinanceThai.com 50,453 110,782 239,966 7.18 %
6  www.ghbank.co.th 43,396 63,038 162,129 57.90 %
7  www.finnomena.com 25,154 35,076 56,634 1.83 %
8  www.roojai.com 20,264 23,212 34,519 4.25 %
9  businesstoday.co 11,809 13,615 16,315 53.1 %
10  www.wealthmagik.com 11,249 16,358 45,825 15.14 %
11  www.stock2morrow.com 10,870 14,566 32,078 8.32 %
12  www.goldhips.com 9,287 28,487 33,561 1.54 %
13  thaigold.info 8,494 22,373 30,093 27.17 %
14  moneyandbanking.co.th 3,650 4,774 5,815 9.7 %
15  www.scbs.com 3,538 4,577 9,524 8.23 %
16  www.tfex.co.th 3,199 5,666 13,947 18.77 %
17  www.taradthong.com 2,731 6,187 8,724 13.05 %
18  www.share2trade.com 2,438 2,775 3,718 59.35 %
19  www.ruayhoon.com 1,827 2,145 3,963 22.62 %
20  www.avaccount.com 1,599 2,113 2,361 4.71 %
21  www.ktb.co.th 1,375 1,970 2,542 116.54 %
22  www.dhipaya.co.th 1,169 1,515 1,895 81.87 %
23  www.poems.in.th 1,163 1,940 2,853 4.30 %
24  www.stockwave.in.th 318 484 516 3.58 %
25  www.Kawna.com 267 898 4,187 16.3 %
26  www.silkspan.com 227 238 397 12.38 %
27  www.sctgold.com 78 114 167 32.76 %
28  www.hooninside.com 71 124 218 12.70 %
29  www.refinance.co.th 42 55 78 48.15 %
30  www.azay.co.th 32 38 75 15.79 %
31  www.bhunchee.com 29 38 39 16.00 %
32  www.bangkokinsurance.com 26 30 70 13.33 %
33  www.doohoon.com 15 27 29 6.25 %
34  www.bualuang.co.th 13 19 22 88.7 %
35  www.thaihoon.com 9 14 21 12.50 %
36  www.thaimutualfund.com 6 12 48 20.00 %
37  pinklao-car.com 6 11 12
38  www.start-to-invest.com 3 4 4 25 %
39  www.ic.or.th 2 5 5
40  www.kcs-live.kcs.co.th 1 2 2 66.67 %