อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน เมษายน 2020
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.studentloan.or.th 43,377 65,432 164,477 167.54 %
2  www.rd.go.th 32,626 56,311 116,166 31.75 %
3  www.bot.or.th 31,657 46,280 90,128 8.89 %
4  www.prd.go.th 21,103 25,895 36,620 7.56 %
5  www.royin.go.th 11,971 15,273 17,248 5.34 %
6  www.dla.go.th 11,533 32,887 80,844 1.32 %
7  www.glo.or.th 7,975 11,145 13,192 61.84 %
8  www.nstda.or.th 7,096 8,386 11,342 36.99 %
9  www.thaitambon.com 6,799 8,427 19,852 4.52 %
10  www.obec.go.th 6,667 8,087 13,148 14.10 %
11  www.moc.go.th 5,072 6,655 11,195 22.25 %
12  www.moj.go.th 3,470 4,292 7,735 15.39 %
13  www.fpo.go.th 3,228 7,140 24,013 165.24 %
14  www.redcross.or.th 2,851 3,270 5,508 98.68 %
15  www.dld.go.th 2,411 4,548 9,505 14.54 %
16  dric.nrct.go.th 2,315 2,757 7,270 8.17 %
17  www.tpa.or.th 2,275 2,952 4,005 1.04 %
18  thailandtourismdirectory.go.th 2,266 2,770 3,542 62.45 %
19  www.dft.go.th 2,052 4,171 7,193 0.15 %
20  www.admincourt.go.th 1,973 4,408 15,122 7.64 %
21  www.thailibrary.in.th 1,840 2,011 2,449 14.54 %
22  www4.fisheries.go.th 1,494 2,357 5,649 11.99 %
23  www.tnrr.in.th 1,482 2,004 4,027 13.59 %
24  ienergyguru.com 1,481 1,704 1,996 23.02 %
25  www.nso.go.th 1,363 2,907 4,714 12.09 %
26  www.moi.go.th 1,355 1,604 3,278 1.80 %
27  www.dgr.go.th 1,164 2,316 4,284 30.49 %
28  www.mot.go.th 1,106 1,950 4,612 3.57 %
29  www.pcd.go.th 974 1,253 2,158 7.77 %
30  www.onesqa.or.th 968 1,246 2,564 9.11 %
31  www.nicaonline.com 823 932 1,431 11.97 %
32  person.doae.go.th 819 2,032 2,758 18.34 %
33  www.qsbg.org 804 1,125 1,917 1.83 %
34  www.phtnet.org 777 1,754 2,078 3.32 %
35  www.onab.go.th 680 854 1,049 1.45 %
36  www.industry.go.th 670 1,129 1,417 8.24 %
37  www.clinictech.most.go.th 645 749 2,048 5.7 %
38  www.thaithesis.org 644 709 1,238 66.84 %
39  www.culture.go.th 640 833 1,753 12.33 %
40  www.ldd.go.th 604 2,687 4,789 0.66 %
41  www.nimt.or.th 578 783 1,852 19.18 %
42  www.nectec.or.th 576 670 1,349 29.41 %
43  www.opdc.go.th 573 731 1,399 4.02 %
44  www.sirindhorn.net 570 1,133 2,580 209.78 %
45  www.tddf.or.th 551 1,453 2,183 14.08 %
46  www.mtec.or.th 539 636 1,052 25.03 %
47  www.ops.moc.go.th 536 838 1,083 9 %
48  www.moe.go.th 527 682 955 32.95 %
49  www.amlo.go.th 442 811 1,964 27.9 %
50  www.thai-explore.net 416 620 804 3.23 %
51  www.tistr.or.th 409 881 1,338 22.09 %
52  www.deqp.go.th 409 515 1,491 131.07 %
53  www.narit.or.th 378 426 639 65.79 %
54  www.otp.go.th 324 402 810 6.36 %
55  www.trf.or.th 289 328 482 2.85 %
56  www.ocsb.go.th 287 573 907 5.90 %
57  www.aimc.or.th 286 316 626 13.04 %
58  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 205 279 381 30.03 %
59  www.ffc.or.th 204 241 427 6.25 %
60  www.khonthai.com 202 270 298 32.89 %
61  edoc.redcross.or.th 188 1,572 1,941 16.05 %
62  www.secondary39.go.th 184 334 349 1.6 %
63  www.pwa.co.th 177 247 351 80.61 %
64  www.onep.go.th 144 214 288 2.04 %
65  www.onec.go.th 136 370 880 24.02 %
66  www.ops.go.th 135 169 209 6.9 %
67  www.doae.go.th 124 719 3,658 16.78 %
68  www.nfi.or.th 122 220 360 3.94 %
69  www.sugarzone.in.th 117 291 391 13.33 %
70  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 112 192 304 5.88 %
71  www.car.go.th 107 211 444 18.32 %
72  www.rid.go.th 101 208 319 1.00 %
73  www.psproject.org 95 174 267 24 %
74  www.thaiwater.net 90 254 320 11.11 %
75  www.mwa.co.th 88 102 182 62.96 %
76  www.doeb.go.th 87 120 156 84.97 %
77  www.most.go.th 74 101 121 11.9 %
78  pvlo-nak.dld.go.th 68 289 328
79  www.tei.or.th 66 139 333 10.81 %
80  www.fpri.or.th 65 74 110 12.16 %
81  www.swpark.or.th 57 112 209 44.66 %
82  www.senate.go.th 51 183 261 7.27 %
83  www.dip.go.th 50 116 173 13.79 %
84  www.oic.or.th 49 132 188 13.95 %
85  www.nrct.go.th 37 124 175 7.5 %
86  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 35 43 46 42.62 %
87  kanchanapisek.or.th 30 42 56 3.45 %
88  www.horathai.com 28 35 48 9.68 %
89  www.labour.go.th 26 97 111 44.44 %
90  elib.fda.moph.go.th/library/ 25 41 66 4.17 %
91  www.m-society.go.th 23 72 134 56.6 %
92  www.queensavang.org 23 24 38 15.00 %
93  thaisafenet.org 22 27 27 10.00 %
94  www.ybat.org 21 28 43 8.7 %
95  www.sklonline.com 21 25 30
96  www.mfa.go.th 17 32 34
97  www.nhc.in.th 16 23 49 33.33 %
98  dhds.nha.co.th 16 19 57 128.57 %
99  siweb1.dss.go.th 15 31 230 81.48 %
100  www.parliament.go.th 13 24 33 27.78 %
101  www.dld.go.th/nutrition/ 11 15 18 10.00 %
102  www.dede.go.th 10 16 118 41.18 %
103  www.mahadthai.com 10 13 15 9.09 %
104  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 9 12 13 90.72 %
105  speedtest.nectec.or.th 8 9 10 100.00 %
106  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 7 12 17 56.25 %
107  www.mof.go.th 7 11 11
108  www.prasanya.org 7 9 11
109  www.moradokislam.org 6 9 9 200.00 %
110  www.khonthai4-0.net 6 8 18
111  www.rtaf.mi.th 5 43 45 25.00 %
112  www.dpiap.org 5 7 11 25.00 %
113  www.ttcexpert.com 5 7 9 16.67 %
114  www.qsbg.or.th 5 6 11
115  www.nia.go.th 3 6 8
116  local.environnet.in.th 3 4 4
117  www.dld.go.th/ict/ 3 4 4 50.00 %
118  www.rajanukul.go.th 2 4 10 50 %
119  www.fpo.go.th/S-I/ 2 3 5 100.00 %
120  www.gpo.or.th 2 3 4 81.82 %
121  www.SisaketToday.com 1 18 18
122  www.tisi.go.th 1 9 9
123  www.krisdika.go.th 1 3 3
124  www.sme.go.th 1 1 2
125  www.ubonratchathani.go.th 1 1 1