อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด การศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2020
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.trueplookpanya.com 82,909 114,242 438,097 20.91 %
2  www.kroobannok.com 19,750 23,564 32,023 14.82 %
3  www.kruwandee.com 18,907 22,601 30,792 60.37 %
4  www.pharmacy.mahidol.ac.th 18,065 20,749 25,491 2.59 %
5  www.rmutphysics.com 12,528 16,663 45,308 19.5 %
6  รักครู.com 7,504 8,603 12,141 57.86 %
7  www.thaigoodview.com 3,683 4,845 6,930 7.34 %
8  www.chemtrack.org 2,880 3,397 5,416 19.31 %
9  seminardd.com 2,425 2,818 5,119 4.44 %
10  www.attorney285.co.th 2,332 2,775 5,822 10.41 %
11  www.thaiall.com 2,258 2,981 3,398 10.15 %
12  www.perdsorbtoday.com 2,017 4,301 7,481 32.83 %
13  www.tewlek.com 1,956 2,752 3,232 18.3 %
14  www.parliament.go.th/library 1,550 1,870 4,192 15.62 %
15  www.mahidol.ac.th 1,331 2,661 4,410 16.6 %
16  www.dek-eng.com 1,275 1,422 1,675 5.56 %
17  www.entraining.net 1,255 1,500 2,391 2.03 %
18  www.tkpark.or.th 848 1,179 2,421 43.95 %
19  www.thaitrainingzone.com 806 1,421 2,349 14.44 %
20  www.unigang.com 776 1,049 1,795 58.04 %
21  www.9engineer.com 581 774 858 26.73 %
22  www.interscholarship.com 442 546 603 15 %
23  www.sisaketedu1.go.th 434 911 953 15.73 %
24  www.lks.ac.th 423 812 851 7.24 %
25  tataya.com 411 574 724 21.86 %
26  www.brr.ac.th 397 820 1,305 0.75 %
27  slri.or.th 355 484 958 16.47 %
28  www.kids.ru.ac.th 353 637 1,179 9.97 %
29  www.thairsc.com 306 404 541 7.37 %
30  edltv.thai.net 289 588 950 32.48 %
31  www.biotec.or.th 258 310 549 24.56 %
32  www.suanboard.net 229 271 288 32.25 %
33  www.petburi.go.th 191 289 337 9.14 %
34  www.shecu.chula.ac.th 162 219 613 18.18 %
35  www.maitreeav.com 151 167 271 13.71 %
36  www.mmtc.ac.th 148 177 182 22.11 %
37  www.lib.ru.ac.th 146 219 317 27.36 %
38  www.fast-english.com 125 374 618 14.38 %
39  www.kruchamp.com 123 152 254 15.17 %
40  esprel.labsafety.nrct.go.th 119 188 1,366 41.67 %
41  www.sac.or.th/databases/archaeology/ 116 173 302 68.12 %
42  www.rmutt.ac.th 103 194 276 44.62 %
43  www.mut.ac.th 101 186 334 0.98 %
44  www.nu.ac.th 90 124 145 15.38 %
45  www.worantex.com 90 101 195 40 %
46  www.seal2thai.org 86 156 166 47.56 %
47  www.yesthailand.org 81 125 161 51.2 %
48  www.thedeaninter.com 76 92 97 18.28 %
49  www.chaiwbi.com 73 903 1,394 1.39 %
50  www.barascientific.com 73 79 95 5.19 %
51  www.e-abroad.com 69 83 85 8 %
52  www.qlf.or.th 68 86 99 32.67 %
53  www.postbooksonline.com 65 92 190 50.38 %
54  chemsafe.chula.ac.th 57 69 75 9.62 %
55  www.thaitechnics.com 52 81 97 24.64 %
56  higher.co.th 51 70 313 25 %
57  www.engr.tu.ac.th 50 80 142 29.58 %
58  www.ftawatch.org 48 60 64 20.00 %
59  www.sombunwit.ac.th 41 55 70 13.89 %
60  www.thaiabc.com 39 47 50 47.3 %
61  www.rts.ac.th 37 62 82 37.04 %
62  thaiio.com 37 50 54 21.28 %
63  www.thesmarttutor.com 36 50 57 26.53 %
64  www.npc-legal.com 34 47 98 22.73 %
65  www.learn.in.th 33 46 53 31.25 %
66  www.clc.ac.th 31 50 83 34.78 %
67  www.grad.mahidol.ac.th 30 79 156 16.67 %
68  www.spu.ac.th 24 26 45 9.09 %
69  www.sarakadee.com 23 42 102 4.55 %
70  www.pg-ram.com 21 32 160 40.00 %
71  www.pimtranslation.com 21 23 31 16 %
72  anglophonegroup.com 15 31 33 34.78 %
73  www.trainer.in.th 15 20 23 25 %
74  www.maipradabonline.com 14 43 47 54.84 %
75  www.2ebook.com 14 24 39 76.27 %
76  www.kpc.ac.th 14 22 25 55.56 %
77  www.riannok.com 13 111 112 18.18 %
78  www.nation.ac.th 12 19 28 25 %
79  www.trainingmpi.com 12 17 22 7.69 %
80  www.journallink.or.th 11 22 59 10.00 %
81  www.readyplan.net 10 25 38 16.67 %
82  www.rsu.ac.th 10 19 30
83  www.drboonchai.com 10 16 43 16.67 %
84  www.npc-se.co.th 10 11 14 95.26 %
85  www.muic.mahidol.ac.th 10 10 24 33.33 %
86  www.mcc.cmu.ac.th 8 12 17
87  www.sahavith.ac.th 8 12 16
88  www.stou.ac.th 8 10 11 20 %
89  www.thaicadet.org 8 10 10 94.33 %
90  www.thaidictionary.in.th 7 15 22 30 %
91  library.dip.go.th/elib/ 7 11 13 46.15 %
92  www.maps-tu.org 7 8 17
93  www.nmm.ac.th 6 17 19
94  www.tonsilp.com 6 8 13
95  www.tu-caps.org 6 7 16
96  www.krumontree.com 6 7 8 40 %
97  www.agri.cmu.ac.th 5 45 46 96.03 %
98  www.lpru.ac.th 4 10 10
99  www.green.kmutt.ac.th 4 7 10
100  www.tgreinstitute.com 4 6 10 33.33 %
101  www.lib.ku.ac.th 4 6 6
102  www.jat-languagecafe.com 4 5 6 33.33 %
103  www.cmmu.mahidol.ac.th 4 4 14
104  www.library.rmutt.ac.th 4 4 7
105  www.smartenglish.in.th/index.php 3 10 11 25 %
106  www.st.ac.th 3 5 7 50.00 %
107  www.grad.psu.ac.th 3 4 7
108  www.kradandum.com 3 3 4
109  www.iedusys.com 2 9 11 60 %
110  www.jtdic.com 2 6 13
111  www.sukijlaw.com 2 4 8
112  www.educatepark.com 2 3 5
113  www.yutt.com 2 3 3 33.33 %
114  www.krirk.ac.th 2 2 4
115  www.med.cmu.ac.th/library 2 2 2 100.00 %
116  www.sac.or.th/databases/ethnicredb/ 2 2 2
117  www.jeducation.com 1 2 2
118  www.ru.ac.th 1 2 2
119  www.psu.ac.th 1 1 2
120  www.krupunmai.com 1 1 1
121  lexitron.nectec.or.th 1 1 1