อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน ธันวาคม 2020
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.bot.or.th 27,332 40,584 77,129 3.75 %
2  www.studentloan.or.th 16,427 21,970 42,419 40.72 %
3  www.dla.go.th 10,200 26,071 74,013 10.85 %
4  www.thaitambon.com 9,074 10,816 27,371 3.34 %
5  www.nstda.or.th 5,295 6,560 8,961 21.91 %
6  www.prd.go.th 5,035 6,047 7,612 45.63 %
7  www.obec.go.th 4,019 5,146 8,650 22.11 %
8  www.moc.go.th 2,907 5,654 8,492 18.34 %
9  www.orst.go.th 2,858 3,325 9,074 70.85 %
10  www.tpa.or.th 2,738 3,420 4,459 8.09 %
11  dric.nrct.go.th 2,368 2,879 8,878 3.18 %
12  www.fpo.go.th 2,300 3,771 6,015 56.78 %
13  www.redcross.or.th 1,849 2,111 3,521 22.31 %
14  www4.fisheries.go.th 1,775 2,952 6,744 7.55 %
15  www.admincourt.go.th 1,762 3,981 14,501 10.15 %
16  www.tnrr.in.th 1,471 2,116 4,285 12.6 %
17  www.thailibrary.in.th 1,440 1,628 1,945 9.49 %
18  www.moj.go.th 1,331 1,758 3,003 46.07 %
19  www.dld.go.th 1,294 2,422 4,701 49.61 %
20  www.nso.go.th 1,130 2,758 4,382 16.36 %
21  person.doae.go.th 924 2,078 2,831 0.76 %
22  www.thaithesis.org 885 996 1,651 22.41 %
23  www.moi.go.th 875 1,054 1,996 24.7 %
24  www.culture.go.th 846 1,158 2,157 13.32 %
25  www.opdc.go.th 727 987 1,860 19.04 %
26  www.narit.or.th 683 1,084 1,772 4.61 %
27  www.ops.moc.go.th 674 1,245 1,377 2.32 %
28  www.nicaonline.com 594 705 1,028 15.26 %
29  www.onesqa.or.th 578 798 1,566 30.45 %
30  www.dgr.go.th 569 1,237 2,179 23.62 %
31  www.moe.go.th 560 795 1,023 51.3 %
32  www.nsf.or.th 552 653 1,129 4.5 %
33  www.industry.go.th 524 893 1,120 12.67 %
34  www.thai-explore.net 521 585 835 7.87 %
35  www.nectec.or.th 474 584 1,238 30.29 %
36  www.ocsb.go.th 426 784 1,315 14.52 %
37  www.mtec.or.th 406 479 723 29.51 %
38  www.ldd.go.th 396 1,299 2,576 19.84 %
39  www.tddf.or.th 387 901 1,181 28.99 %
40  www.deqp.go.th 386 518 1,030 12.47 %
41  www.nimt.or.th 382 527 1,288 11.78 %
42  siweb1.dss.go.th 369 414 736 48.19 %
43  www.otp.go.th 356 460 918 12.1 %
44  clinictech.ops.go.th 344 561 1,703 21.1 %
45  www.sme.go.th 332 475 1,054 16.08 %
46  www.ffc.or.th 272 315 556 3.03 %
47  www.tistr.or.th 267 671 1,021 24.36 %
48  www.trf.or.th 205 229 338 8.89 %
49  www.psproject.org 193 298 431 16.97 %
50  www.m-society.go.th 163 268 323 114.47 %
51  edoc.redcross.or.th 162 1,684 2,010 3.18 %
52  www.sirindhorn.net 156 283 615 34.18 %
53  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 156 272 419 13.87 %
54  www.onec.go.th 148 401 836 11.38 %
55  www.secondary39.go.th 145 272 281 20.77 %
56  www.nanotec.or.th 142 167 286 43.87 %
57  www.doae.go.th 120 289 350 16.67 %
58  www.nfi.or.th 119 227 385 11.19 %
59  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 119 181 230 35.68 %
60  www.sugarzone.in.th 117 351 490 1.74 %
61  www.onep.go.th 114 185 240 32.14 %
62  www.ops.go.th 107 140 163 9.32 %
63  www.moac.go.th 105 115 145 73.95 %
64  www.aimc.or.th 102 112 209 45.16 %
65  www.rid.go.th 98 169 212 16.24 %
66  www.pcd.go.th 80 100 191 88.36 %
67  www.most.go.th 72 86 97 23.4 %
68  www.tei.or.th 63 121 251 17.11 %
69  www.queensavang.org 60 67 123 66.67 %
70  pvlo-nak.dld.go.th 58 250 279 10.77 %
71  www.nrct.go.th 57 157 217 23.91 %
72  www.senate.go.th 56 112 148 8.2 %
73  www.qsbg.org 54 75 216 89.05 %
74  www.fpri.or.th 53 61 87 7.02 %
75  www.swpark.or.th 45 89 181 37.5 %
76  www.thaiwater.net 41 67 99
77  www.rd.go.th 37 56 62 99.79 %
78  www.ybat.org 37 50 82 5.13 %
79  www.mof.go.th 32 39 40 68.42 %
80  www.oic.or.th 31 72 97 22.5 %
81  elib.fda.moph.go.th/library/ 30 44 72
82  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 27 35 37 43.75 %
83  kanchanapisek.or.th 27 30 43 30.77 %
84  www.labour.go.th 25 83 93 19.05 %
85  www.horathai.com 24 30 41 25 %
86  www.khonthai4-0.net 24 27 42 60.00 %
87  www.sklonline.com 20 25 26 23.08 %
88  www.mahadthai.com 19 24 28 46.15 %
89  www.prasanya.org 18 22 27 5.88 %
90  www.mot.go.th 16 483 1,202 97.73 %
91  www.dip.go.th 15 51 74 69.39 %
92  www.forest.go.th 15 21 27 16.67 %
93  www.parliament.go.th 12 27 33 42.86 %
94  www.dede.go.th 11 76 92 74.42 %
95  www.dld.go.th/nutrition/ 8 11 13 27.27 %
96  www.nhc.in.th 6 9 14
97  www.phtnet.org 5 143 145 98.6 %
98  www.eppo.go.th 5 8 9
99  dhds.nha.co.th 5 6 19 61.54 %
100  www.ubonratchathani.go.th 5 6 6 66.67 %
101  www.qsbg.or.th 5 5 11 16.67 %
102  www.doeb.go.th 4 32 33 96.64 %
103  www.amlo.go.th 4 12 18
104  www.ttcexpert.com 4 5 8
105  www.dpiap.org 4 5 7
106  www.nia.go.th 3 6 8
107  www.gpo.or.th 3 4 5
108  speedtest.nectec.or.th 3 4 4 57.14 %
109  www.dft.go.th 2 176 520
110  www.tisi.go.th 2 6 6
111  www.khonthai.com 2 3 4 98.51 %
112  www.fpo.go.th/S-I/ 2 2 3 33.33 %
113  www.moradokislam.org 2 2 2 50 %
114  www.mwa.co.th 1 3 4
115  www.exim.go.th 1 1 2
116  www.mfa.go.th 1 1 1
117  www.dld.go.th/ict/ 1 1 1
118  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 1 1 1
119  www.pwa.co.th 1 1 1