อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2020
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 102,426 248,591 1,280,535 2.01 %
2  www.settrade.com 58,718 142,490 697,151 3.02 %
3  www.bangkokbank.com 53,073 77,473 127,421 2.86 %
4  www.eFinanceThai.com 37,704 86,620 203,093 6.94 %
5  www.tmbbank.com 36,514 45,962 79,735 29.68 %
6  www.finnomena.com 29,670 42,985 77,405 27.17 %
7  www.ghbank.co.th 14,623 18,072 43,771 26.14 %
8  www.roojai.com 14,541 16,576 26,177 16.25 %
9  www.wealthmagik.com 13,420 20,304 64,832 25.66 %
10  www.stock2morrow.com 10,931 13,775 25,668 8.39 %
11  www.goldhips.com 6,539 18,731 22,207 18.71 %
12  www.scbs.com 5,329 6,332 10,006 79.79 %
13  businesstoday.co 5,023 5,650 6,699 40.33 %
14  thaigold.info 4,146 9,903 10,894 37.79 %
15  www.tfex.co.th 3,736 5,698 11,613 5.25 %
16  www.share2trade.com 3,691 4,144 5,304 9.75 %
17  moneyandbanking.co.th 2,908 3,767 4,516 8.35 %
18  www.taradthong.com 1,911 3,990 5,264 21.16 %
19  www.rvp.co.th 1,260 1,665 2,723 128.68 %
20  www.poems.in.th 961 1,586 5,494 2.93 %
21  www.dhipaya.co.th 710 1,000 1,215 38.63 %
22  www.ktb.co.th 334 448 540 57.99 %
23  www.Kawna.com 257 908 4,481 4.1 %
24  www.setinvestnow.com 160 255 754
25  www.sctgold.com 72 108 158 24.21 %
26  www.hooninside.com 63 170 173
27  www.refinance.co.th 38 52 64 19.15 %
28  www.bhunchee.com 31 36 37 3.12 %
29  www.stockwave.in.th 22 27 28 88.48 %
30  www.azay.co.th 20 20 33 25.93 %
31  www.silkspan.com 13 14 16 87.5 %
32  www.bangkokinsurance.com 10 20 70 76.19 %
33  www.avaccount.com 10 13 14 98.92 %
34  www.doohoon.com 7 12 13
35  www.thaihoon.com 7 9 13 22.22 %
36  www.start-to-invest.com 7 7 8 40.00 %
37  www.bualuang.co.th 6 8 8 83.78 %
38  www.kcs-live.kcs.co.th 1 2 2