อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย ธนาคาร-การเงิน : การเงิน การลงทุน ประจำเดือน ธันวาคม 2020
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 102,426 248,591 1,280,535 2.01 %
2  www.settrade.com 58,718 142,490 697,151 3.02 %
3  www.eFinanceThai.com 37,704 86,620 203,093 6.94 %
4  www.finnomena.com 29,670 42,985 77,405 27.17 %
5  www.wealthmagik.com 13,420 20,304 64,832 25.66 %
6  www.stock2morrow.com 10,931 13,775 25,668 8.39 %
7  www.goldhips.com 6,539 18,731 22,207 18.71 %
8  businesstoday.co 5,023 5,650 6,699 40.33 %
9  thaigold.info 4,146 9,903 10,894 37.79 %
10  www.tfex.co.th 3,736 5,698 11,613 5.25 %
11  www.share2trade.com 3,691 4,144 5,304 9.75 %
12  moneyandbanking.co.th 2,908 3,767 4,516 8.35 %
13  www.taradthong.com 1,911 3,990 5,264 21.16 %
14  www.setinvestnow.com 160 255 754
15  www.sctgold.com 72 108 158 24.21 %
16  www.hooninside.com 63 170 173
17  www.stockwave.in.th 22 27 28 88.48 %
18  www.doohoon.com 7 12 13
19  www.thaihoon.com 7 9 13 22.22 %
20  www.start-to-invest.com 7 7 8 40.00 %
21  www.kcs-live.kcs.co.th 1 2 2