อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย การศึกษา : มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ประจำเดือน มกราคม 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.pharmacy.mahidol.ac.th 21,300 24,390 29,719 17.91 %
2  www.mahidol.ac.th 1,406 2,497 3,893 5.63 %
3  www.shecu.chula.ac.th 174 239 614 7.41 %
4  www.mmtc.ac.th 132 157 160 10.81 %
5  www.rmutt.ac.th 85 173 249 17.48 %
6  www.nu.ac.th 85 126 146 5.56 %
7  www.mut.ac.th 65 104 178 35.64 %
8  www.spu.ac.th 23 25 37 4.17 %
9  www.kpc.ac.th 17 26 31 21.43 %
10  www.nation.ac.th 15 23 28 25.00 %
11  www.rsu.ac.th 10 19 26
12  www.stou.ac.th 9 12 13 12.50 %
13  www.muic.mahidol.ac.th 9 10 24 10 %
14  www.maps-tu.org 6 9 18 14.29 %
15  www.lpru.ac.th 4 8 9
16  www.cmmu.mahidol.ac.th 3 4 8 25 %
17  www.rts.ac.th 2 3 5 94.59 %
18  www.ru.ac.th 2 3 3 100.00 %
19  www.psu.ac.th 1 2 2
20  www.krirk.ac.th 1 1 1 50 %