อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 149,438 389,293 2,291,471 2.99 %
2  www.settrade.com 82,341 199,497 1,086,694 3.65 %
3  www.bangkokbank.com 53,830 79,142 129,019 15.42 %
4  www.eFinanceThai.com 50,635 120,907 284,276 5.73 %
5  www.finnomena.com 47,087 73,400 132,928 11.74 %
6  www.tmbbank.com 27,947 36,841 67,447 17.79 %
7  www.ghbank.co.th 16,793 21,059 55,356 17.28 %
8  www.roojai.com 15,209 17,270 26,562 1.57 %
9  www.wealthmagik.com 15,055 22,323 68,846 14.04 %
10  www.stock2morrow.com 13,145 16,430 31,107 9.79 %
11  www.goldhips.com 7,576 22,310 26,824 7.61 %
12  www.setinvestnow.com 6,907 8,101 13,416 27.13 %
13  www.share2trade.com 5,979 6,733 8,502 28.50 %
14  businesstoday.co 5,569 6,250 7,283 27.68 %
15  thaigold.info 4,591 11,078 12,445 3.89 %
16  www.scbs.com 4,263 5,261 9,305 37.64 %
17  moneyandbanking.co.th 3,965 4,914 5,993 27.65 %
18  www.tfex.co.th 2,925 5,065 11,127 13.11 %
19  www.taradthong.com 2,154 4,500 5,960 7.27 %
20  www.rvp.co.th 1,404 1,836 3,009 5.41 %
21  www.poems.in.th 1,344 2,692 3,170 5.49 %
22  www.Kawna.com 256 915 3,742 0.78 %
23  www.ktb.co.th 94 127 155 77.29 %
24  www.sctgold.com 91 130 176 8.33 %
25  www.thailandoption.com 68 80 109 20.93 %
26  www.stockwave.in.th 19 26 30 73.61 %
27  www.dhipaya.co.th 17 23 31 96.63 %
28  www.azay.co.th 16 15 30 36 %
29  www.silkspan.com 15 17 19 25.00 %
30  www.doohoon.com 8 19 24 27.27 %
31  www.avaccount.com 8 10 11 27.27 %
32  www.bualuang.co.th 7 10 11 22.22 %
33  www.thaihoon.com 7 9 13 12.5 %
34  www.start-to-invest.com 4 5 5 20 %
35  www.bangkokinsurance.com 2 6 22 80 %
36  www.kcs-live.kcs.co.th 1 2 3
37  www.ic.or.th 1 1 2