อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน มีนาคม 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.bot.or.th 27,722 43,804 90,304 35.99 %
2  www.studentloan.or.th 20,202 28,270 69,609 14.65 %
3  www.dla.go.th 13,341 31,246 79,443 4.63 %
4  www.thaitambon.com 9,603 11,519 28,559 6.14 %
5  www.prd.go.th 5,748 6,936 9,483 5.04 %
6  www.obec.go.th 4,685 5,907 10,327 9.39 %
7  www.moc.go.th 3,811 6,840 10,688 0.52 %
8  www.orst.go.th 3,423 3,939 10,120 8.45 %
9  www.fpo.go.th 3,231 5,890 9,115 66.54 %
10  dric.nrct.go.th 2,926 3,559 10,549 2.53 %
11  www.dgr.go.th 2,523 4,557 7,922 137.57 %
12  www4.fisheries.go.th 2,429 4,003 8,758 21.09 %
13  www.admincourt.go.th 2,420 4,725 15,846 32.53 %
14  www.nstda.or.th 1,804 2,488 4,632 20.35 %
15  www.ops.moc.go.th 1,765 2,732 2,930 19.82 %
16  www.dld.go.th 1,728 4,129 6,128 70.58 %
17  www.tnrr.in.th 1,659 2,536 22,598 10.18 %
18  www.redcross.or.th 1,637 1,885 2,967 11.13 %
19  www.opdc.go.th 1,295 1,741 3,221 18.37 %
20  www.nso.go.th 1,243 2,503 4,408 5.11 %
21  www.onesqa.or.th 1,103 1,525 3,203 5.85 %
22  www.moi.go.th 1,067 1,260 2,324 4.20 %
23  person.doae.go.th 1,063 2,618 3,668 3.45 %
24  www.nsf.or.th 846 981 1,587 14.63 %
25  www.thaithesis.org 805 892 1,479 5.96 %
26  www.narit.or.th 775 1,205 1,787 7.41 %
27  www.moe.go.th 737 958 1,303 9.35 %
28  www.culture.go.th 701 966 1,688 15.24 %
29  www.moj.go.th 690 1,005 2,504 60.44 %
30  www.deqp.go.th 659 912 1,921 17.52 %
31  www.nicaonline.com 654 756 1,121 8.79 %
32  www.qsbg.org 644 813 1,365 18.17 %
33  www.nectec.or.th 641 776 1,611 5.18 %
34  www.thai-explore.net 628 694 1,019 10.67 %
35  www.sme.go.th 592 867 1,797 34.85 %
36  www.mtec.or.th 556 653 971 0.36 %
37  www.ocsb.go.th 541 1,119 1,868 1.1 %
38  siweb1.dss.go.th 504 571 1,260
39  www.tddf.or.th 471 992 1,337 1.29 %
40  www.thailibrary.in.th 470 538 655 74.3 %
41  www.nimt.or.th 424 609 1,472 5.74 %
42  clinictech.ops.go.th 423 626 1,568 11.90 %
43  www.sirindhorn.net 354 554 1,608 42.17 %
44  www.tistr.or.th 337 644 1,193 5.31 %
45  www.nanotec.or.th 311 378 650 1.63 %
46  www.industry.go.th 290 551 669 51.18 %
47  www.ffc.or.th 271 312 532 2.65 %
48  www.trf.or.th 224 249 329 5.88 %
49  www.secondary39.go.th 223 575 619 24.58 %
50  www.ldd.go.th 221 737 1,125 48.36 %
51  www.psproject.org 212 318 437 3.92 %
52  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 205 357 542 7.33 %
53  www.onec.go.th 180 478 846 12.2 %
54  www.nfi.or.th 179 340 546 15.48 %
55  edoc.redcross.or.th 177 1,969 2,387 8.59 %
56  www.doae.go.th 170 499 585 34.36 %
57  www.aimc.or.th 168 186 291 18.84 %
58  www.pcd.go.th 164 187 294 35.54 %
59  www.most.go.th 158 195 228
60  www.sugarzone.in.th 146 423 637 6.41 %
61  www.rid.go.th 118 180 229 5.36 %
62  www.tei.or.th 113 227 458 11.88 %
63  www.ops.go.th 113 156 178 23.13 %
64  www.senate.go.th 92 166 249 8.24 %
65  www.tpa.or.th 80 87 106 96.49 %
66  www.swpark.or.th 74 144 279 15.62 %
67  www.fpri.or.th 73 86 125
68  www.nrct.go.th 70 178 288 6.67 %
69  pvlo-nak.dld.go.th 67 267 300 1.47 %
70  www.otp.go.th 67 113 398 34.95 %
71  www.oic.or.th 53 121 164 15.22 %
72  www.queensavang.org 48 52 77 11.63 %
73  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 47 64 68 20.51 %
74  www.moac.go.th 40 45 60 57.45 %
75  www.mof.go.th 38 48 50 11.63 %
76  www.khonthai4-0.net 35 39 65 75.00 %
77  www.mahadthai.com 32 42 50 30.43 %
78  www.prasanya.org 29 38 50 3.57 %
79  kanchanapisek.or.th 28 31 42 3.45 %
80  www.horathai.com 26 31 42 18.18 %
81  www.sklonline.com 25 34 38 16.67 %
82  www.m-society.go.th 22 1,003 1,020 78.85 %
83  www.dip.go.th 22 60 79 4.76 %
84  elib.fda.moph.go.th/library/ 22 34 58
85  www.ybat.org 22 29 48 4.76 %
86  www.mot.go.th 19 508 1,151 5.56 %
87  www.dede.go.th 13 101 231 18.18 %
88  www.amlo.go.th 12 66 78 9.09 %
89  www.parliament.go.th 10 25 31 9.09 %
90  www.forest.go.th 10 14 17 25.00 %
91  www.dld.go.th/nutrition/ 9 13 15 125.00 %
92  www.ttcexpert.com 7 10 12 12.5 %
93  dhds.nha.co.th 7 7 20
94  www.doeb.go.th 6 40 42 50.00 %
95  www.dpiap.org 6 9 12
96  www.rd.go.th 5 8 9
97  www.eppo.go.th 5 7 7
98  www.phtnet.org 4 13 13 20 %
99  www.onep.go.th 4 8 10 96.15 %
100  www.nhc.in.th 4 7 11
101  www.ubonratchathani.go.th 4 6 6 33.33 %
102  www.qsbg.or.th 3 4 9 25 %
103  www.fpo.go.th/S-I/ 3 4 5 40 %
104  www.dft.go.th 2 176 577
105  www.tisi.go.th 2 23 23
106  www.nia.go.th 2 8 9
107  funds.mots.go.th 2 6 31
108  www.khonthai.com 2 4 4
109  phetchaburi.doae.go.th 2 3 5 100.00 %
110  www.moradokislam.org 2 3 3
111  www.glo.or.th 1 2 3
112  www.gpo.or.th 1 2 3
113  www.dld.go.th/ict/ 1 2 2
114  speedtest.nectec.or.th 1 2 2 66.67 %