อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด การศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.trueplookpanya.com 118,710 179,521 1,504,931 7.04 %
2  www.kruwandee.com 30,136 39,419 58,366 29.75 %
3  www.kroobannok.com 24,175 28,577 37,235 7.97 %
4  www.pharmacy.mahidol.ac.th 21,781 25,165 30,487 3.32 %
5  www.rmutphysics.com 17,515 24,123 71,298 2.22 %
6  รักครู.com 12,413 15,441 22,004 15.97 %
7  www.chemtrack.org 4,151 4,914 7,930 8.67 %
8  www.thaigoodview.com 3,998 5,121 7,923 15.65 %
9  www.attorney285.co.th 3,493 4,067 7,897 10.09 %
10  www.tewlek.com 3,481 5,058 6,214 20.24 %
11  seminardd.com 3,070 3,669 6,296 5.68 %
12  www.perdsorbtoday.com 2,082 4,455 7,558 6.85 %
13  www.entraining.net 1,961 2,340 3,711 6.98 %
14  www.thaiall.com 1,920 2,465 2,813 20.4 %
15  www.dek-eng.com 1,685 1,882 2,183 6.49 %
16  www.mahidol.ac.th 1,275 2,571 4,206 5.63 %
17  www.thaitrainingzone.com 1,169 2,020 3,268 8.14 %
18  www.unigang.com 962 1,255 2,199 2.34 %
19  www.tkpark.or.th 958 1,209 2,276 12.43 %
20  www.9engineer.com 767 993 1,097 3.79 %
21  www.kids.ru.ac.th 705 1,320 2,663 96.38 %
22  tataya.com 627 857 1,084 17.20 %
23  www.lks.ac.th 605 1,123 1,226 43.71 %
24  www.npc-se.co.th 543 711 1,592 11.04 %
25  www.brr.ac.th 534 1,011 1,547 70.06 %
26  www.sisaketedu1.go.th 484 1,049 1,102 18.92 %
27  www.interscholarship.com 463 560 624 9.04 %
28  slri.or.th 442 651 1,304 8.87 %
29  www.parliament.go.th/library 373 489 1,510 81.95 %
30  esprel.labsafety.nrct.go.th 305 397 1,655 30.90 %
31  www.thairsc.com 289 420 1,587 1.76 %
32  www.petburi.go.th 251 393 485 30.73 %
33  www.suanboard.net 248 293 310 0.40 %
34  www.shecu.chula.ac.th 224 305 845 31.76 %
35  www.jtdic.com 204 1,042 3,059 482.86 %
36  www.biotec.or.th 197 235 446 10.45 %
37  www.kruchamp.com 168 198 208 31.43 %
38  www.mmtc.ac.th 143 172 179 2.05 %
39  www.yesthailand.org 134 205 252 2.9 %
40  www.fast-english.com 127 401 636 0.78 %
41  www.chaiwbi.com 117 1,318 1,736 6.4 %
42  higher.co.th 116 140 435 6.42 %
43  www.maitreeav.com 115 131 204 27.67 %
44  www.rmutt.ac.th 102 187 287 29.11 %
45  www.worantex.com 95 113 207 14.46 %
46  www.mut.ac.th 91 147 258 26.39 %
47  www.thedeaninter.com 88 107 111
48  www.e-abroad.com 87 104 106 1.14 %
49  www.qlf.or.th 76 97 113 3.8 %
50  www.seal2thai.org 69 127 135 14.81 %
51  www.lib.ru.ac.th 68 116 145 21.84 %
52  edltv.thai.net 65 79 179 490.91 %
53  www.sombunwit.ac.th 62 80 105 24.00 %
54  www.sac.or.th/databases/archaeology/ 59 80 91 43.90 %
55  www.barascientific.com 58 62 79 9.38 %
56  www.thesmarttutor.com 57 72 79 16.33 %
57  www.postbooksonline.com 52 66 97 7.14 %
58  www.thaitechnics.com 50 74 89
59  www.engr.tu.ac.th 49 80 160 12.5 %
60  www.learn.in.th 45 59 64 6.25 %
61  www.ftawatch.org 39 50 52 20.41 %
62  www.thaiabc.com 37 51 56 5.13 %
63  thaiio.com 33 48 52 10.81 %
64  www.pimtranslation.com 26 28 37 3.7 %
65  www.pg-ram.com 22 29 175 100.00 %
66  www.clc.ac.th 21 33 53 34.38 %
67  www.spu.ac.th 18 21 34 18.18 %
68  www.grad.mahidol.ac.th 17 39 62 15 %
69  eexam.world 16 17 86 433.33 %
70  www.riannok.com 15 98 99 25.00 %
71  www.sarakadee.com 15 30 43 16.67 %
72  www.readyplan.net 15 25 34 25.00 %
73  www.nation.ac.th 15 21 24 7.14 %
74  www.trainingmpi.com 14 19 28
75  www.maipradabonline.com 13 35 40 7.14 %
76  www.thaicadet.org 13 15 15 7.14 %
77  www.journallink.or.th 12 26 80 7.69 %
78  www.muic.mahidol.ac.th 11 12 26 22.22 %
79  www.trainer.in.th 10 13 14 44.44 %
80  www.sahavith.ac.th 10 12 15 28.57 %
81  www.kpc.ac.th 9 14 15
82  www.maps-tu.org 9 12 25 18.18 %
83  chemsafe.chula.ac.th 9 11 11 85.25 %
84  www.drboonchai.com 8 13 29 14.29 %
85  www.rts.ac.th 8 13 19
86  www.stou.ac.th 8 13 14 11.11 %
87  www.nu.ac.th 8 11 12 71.43 %
88  www.krumontree.com 8 10 13
89  www.nmm.ac.th 7 16 18
90  www.lpru.ac.th 7 16 16 40.00 %
91  www.grad.psu.ac.th 7 11 20 75.00 %
92  www.thaidictionary.in.th 6 12 17 14.29 %
93  www.2ebook.com 6 11 22 50 %
94  www.green.kmutt.ac.th 6 11 16 25 %
95  www.rsu.ac.th 6 10 16 14.29 %
96  www.lib.ku.ac.th 6 9 10 100.00 %
97  www.tgreinstitute.com 5 7 11
98  www.mcc.cmu.ac.th 5 7 9 61.54 %
99  www.jat-languagecafe.com 5 7 8
100  library.dip.go.th/elib/ 4 7 9
101  www.kradandum.com 3 3 3
102  www.iedusys.com 2 14 16
103  www.smartenglish.in.th/index.php 2 7 8
104  www.yutt.com 2 4 4 50 %
105  www.agri.cmu.ac.th 1 6 6
106  www.bn.ac.th 1 3 7
107  www.sukijlaw.com 1 2 4
108  www.st.ac.th 1 2 2
109  www.educatepark.com 1 2 2
110  www.sac.or.th/databases/ethnicredb/ 1 1 3
111  www.jeducation.com 1 1 2
112  www.ru.ac.th 1 1 1
113  www.tu-caps.org 1 1 1