อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย การศึกษา : มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ประจำเดือน มีนาคม 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.pharmacy.mahidol.ac.th 21,781 25,165 30,487 3.32 %
2  www.mahidol.ac.th 1,275 2,571 4,206 5.63 %
3  www.shecu.chula.ac.th 224 305 845 31.76 %
4  www.mmtc.ac.th 143 172 179 2.05 %
5  www.rmutt.ac.th 102 187 287 29.11 %
6  www.mut.ac.th 91 147 258 26.39 %
7  www.spu.ac.th 18 21 34 18.18 %
8  www.nation.ac.th 15 21 24 7.14 %
9  www.muic.mahidol.ac.th 11 12 26 22.22 %
10  www.kpc.ac.th 9 14 15
11  www.maps-tu.org 9 12 25 18.18 %
12  www.rts.ac.th 8 13 19
13  www.stou.ac.th 8 13 14 11.11 %
14  www.nu.ac.th 8 11 12 71.43 %
15  www.lpru.ac.th 7 16 16 40.00 %
16  www.rsu.ac.th 6 10 16 14.29 %
17  www.ru.ac.th 1 1 1
18  www.tu-caps.org 1 1 1