อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด การศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.trueplookpanya.com 78,337 105,552 756,334 34.01 %
2  www.kruwandee.com 28,033 34,345 48,110 6.98 %
3  www.pharmacy.mahidol.ac.th 21,374 24,073 28,923 1.87 %
4  www.kroobannok.com 20,452 23,621 31,692 15.4 %
5  รักครู.com 8,688 9,745 14,487 30.01 %
6  www.rmutphysics.com 7,013 9,424 29,960 59.96 %
7  www.chemtrack.org 3,027 3,499 5,343 27.08 %
8  www.attorney285.co.th 2,765 3,266 6,972 20.84 %
9  seminardd.com 2,148 2,524 4,423 30.03 %
10  www.tewlek.com 1,407 2,039 2,516 59.58 %
11  www.perdsorbtoday.com 1,361 2,836 4,673 34.63 %
12  www.thaigoodview.com 1,314 2,021 2,843 67.13 %
13  www.entraining.net 1,313 1,536 2,340 33.04 %
14  www.thaiall.com 1,231 1,526 1,735 35.89 %
15  www.parliament.go.th/library 1,154 1,384 3,711 209.38 %
16  www.mahidol.ac.th 1,148 2,092 3,400 9.96 %
17  www.lks.ac.th 1,058 2,191 2,443 74.88 %
18  www.brr.ac.th 933 2,003 2,866 74.72 %
19  www.dek-eng.com 905 995 1,134 46.29 %
20  www.unigang.com 788 1,066 1,854 18.09 %
21  www.thaitrainingzone.com 754 1,818 2,691 35.5 %
22  www.tkpark.or.th 732 907 1,804 23.59 %
23  www.9engineer.com 558 718 807 27.25 %
24  www.sisaketedu1.go.th 462 926 1,000 4.55 %
25  www.interscholarship.com 434 540 626 6.26 %
26  tataya.com 397 535 655 36.68 %
27  www.kids.ru.ac.th 384 578 1,060 45.53 %
28  www.npc-se.co.th 334 421 945 38.49 %
29  slri.or.th 324 413 816 26.7 %
30  esprel.labsafety.nrct.go.th 229 342 2,224 24.92 %
31  www.suanboard.net 213 261 294 14.11 %
32  www.jtdic.com 200 1,099 3,298 1.96 %
33  www.petburi.go.th 191 265 318 23.9 %
34  www.shecu.chula.ac.th 178 235 594 20.54 %
35  www.yesthailand.org 157 242 300 17.16 %
36  www.biotec.or.th 143 165 309 27.41 %
37  www.rmutt.ac.th 113 165 255 10.78 %
38  www.maitreeav.com 113 129 234 1.74 %
39  www.mut.ac.th 109 192 320 19.78 %
40  www.fast-english.com 103 290 471 18.9 %
41  www.mmtc.ac.th 103 123 128 27.97 %
42  www.thedeaninter.com 88 109 116
43  www.worantex.com 88 100 176 7.37 %
44  www.e-abroad.com 80 94 95 8.05 %
45  www.kruchamp.com 73 96 285 56.55 %
46  higher.co.th 68 84 239 41.38 %
47  edltv.thai.net 62 76 179 4.62 %
48  www.lib.ru.ac.th 57 93 120 16.18 %
49  www.chaiwbi.com 54 174 216 53.85 %
50  www.engr.tu.ac.th 48 75 137 2.04 %
51  www.barascientific.com 46 51 61 20.69 %
52  www.qlf.or.th 45 68 82 40.79 %
53  www.thaitechnics.com 43 65 87 14 %
54  www.seal2thai.org 37 88 99 46.38 %
55  www.postbooksonline.com 33 42 61 36.54 %
56  www.thesmarttutor.com 33 40 43 42.11 %
57  www.ftawatch.org 30 38 48 23.08 %
58  thaiio.com 28 41 45 15.15 %
59  www.sombunwit.ac.th 26 36 51 58.06 %
60  www.pimtranslation.com 24 25 32 7.69 %
61  www.learn.in.th 22 31 34 51.11 %
62  www.thaiabc.com 22 29 31 40.54 %
63  www.readyplan.net 20 36 51 33.33 %
64  eexam.world 16 21 124
65  www.sarakadee.com 15 26 41
66  www.clc.ac.th 15 23 42 28.57 %
67  www.riannok.com 14 130 131 6.67 %
68  www.grad.mahidol.ac.th 14 26 42 17.65 %
69  www.sac.or.th/databases/archaeology/ 14 23 24 76.27 %
70  www.nation.ac.th 12 17 18 20 %
71  www.spu.ac.th 12 13 20 33.33 %
72  www.trainingmpi.com 11 14 19 21.43 %
73  www.pg-ram.com 11 13 70 50 %
74  www.maipradabonline.com 9 31 33 30.77 %
75  www.stou.ac.th 9 19 20 12.50 %
76  www.kpc.ac.th 9 13 15
77  www.thaicadet.org 9 10 11 30.77 %
78  www.muic.mahidol.ac.th 9 9 24 18.18 %
79  www.journallink.or.th 8 16 68 33.33 %
80  www.nmm.ac.th 8 14 17 14.29 %
81  www.drboonchai.com 7 13 25 12.5 %
82  www.maps-tu.org 7 9 17 22.22 %
83  www.rsu.ac.th 6 10 19
84  www.grad.psu.ac.th 6 9 15 14.29 %
85  www.thaidictionary.in.th 5 12 17 16.67 %
86  www.lpru.ac.th 5 8 9 28.57 %
87  www.green.kmutt.ac.th 4 6 14 33.33 %
88  www.lib.ku.ac.th 4 6 7 33.33 %
89  www.tgreinstitute.com 4 5 10 20 %
90  www.krumontree.com 4 5 7 50 %
91  www.sahavith.ac.th 4 5 6 60 %
92  www.2ebook.com 3 6 15 50 %
93  www.jat-languagecafe.com 3 4 5 40 %
94  library.dip.go.th/elib/ 3 4 4 25 %
95  www.smartenglish.in.th/index.php 2 7 8
96  www.sukijlaw.com 2 3 7 100.00 %
97  www.kradandum.com 2 2 3 33.33 %
98  www.library.rmutt.ac.th 1 4 4
99  www.sac.or.th/databases/ethnicredb/ 1 4 4
100  www.bn.ac.th 1 2 5
101  www.yutt.com 1 2 2 50 %
102  www.thairsc.com 1 1 2 99.65 %
103  www.jeducation.com 1 1 1