อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน เมษายน 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 136,058 342,136 2,019,310 8.95 %
2  www.settrade.com 70,833 162,989 846,929 13.98 %
3  www.eFinanceThai.com 53,425 114,622 248,436 5.51 %
4  www.bangkokbank.com 49,152 70,656 116,853 8.69 %
5  www.finnomena.com 38,708 57,148 100,758 17.79 %
6  www.tmbbank.com 22,350 28,562 55,077 20.03 %
7  www.roojai.com 17,624 19,940 30,353 15.88 %
8  www.ghbank.co.th 14,426 17,646 44,320 14.1 %
9  www.stock2morrow.com 11,807 14,552 26,192 10.18 %
10  www.wealthmagik.com 10,991 15,629 47,382 26.99 %
11  www.setinvestnow.com 6,888 8,289 14,284 0.28 %
12  www.goldhips.com 6,455 18,684 22,302 14.8 %
13  businesstoday.co 5,630 6,321 7,197 1.10 %
14  moneyandbanking.co.th 4,804 6,079 7,078 21.16 %
15  www.share2trade.com 4,020 4,474 5,632 32.76 %
16  www.scbs.com 3,958 4,937 8,938 7.15 %
17  thaigold.info 3,779 8,953 9,857 17.69 %
18  www.tfex.co.th 2,860 4,545 9,686 2.22 %
19  www.taradthong.com 1,742 3,580 4,756 19.13 %
20  www.rvp.co.th 1,150 1,457 2,427 18.09 %
21  www.poems.in.th 1,110 2,169 2,559 17.41 %
22  www.Kawna.com 202 676 2,934 21.09 %
23  www.stockwave.in.th 73 108 124 284.21 %
24  www.sctgold.com 69 97 143 24.18 %
25  www.thailandoption.com 68 78 116
26  www.dhipaya.co.th 5 15 19 70.59 %
27  www.silkspan.com 5 7 8 66.67 %
28  www.avaccount.com 5 7 7 37.5 %
29  www.start-to-invest.com 5 5 6 25.00 %
30  www.doohoon.com 4 7 9 50 %
31  www.bualuang.co.th 4 7 8 42.86 %
32  www.thaihoon.com 4 5 9 42.86 %