อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน เมษายน 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.bot.or.th 25,639 37,807 75,474 7.51 %
2  www.studentloan.or.th 19,050 26,936 64,513 5.7 %
3  www.dla.go.th 9,756 23,121 63,696 26.87 %
4  www.thaitambon.com 7,205 8,406 18,648 24.97 %
5  www.prd.go.th 6,392 7,304 9,614 11.20 %
6  www.obec.go.th 4,279 5,000 8,336 8.67 %
7  www.moc.go.th 2,759 4,711 7,153 27.6 %
8  www.orst.go.th 2,739 3,075 7,660 19.98 %
9  dric.nrct.go.th 2,038 2,441 7,380 30.35 %
10  www.fpo.go.th 1,815 5,148 7,501 43.83 %
11  www.admincourt.go.th 1,659 3,007 11,206 31.45 %
12  www.dgr.go.th 1,600 2,703 4,227 36.58 %
13  www4.fisheries.go.th 1,588 2,568 5,819 34.62 %
14  www.nstda.or.th 1,522 2,025 3,651 15.63 %
15  www.dld.go.th 1,483 3,176 4,741 14.18 %
16  www.tnrr.in.th 1,144 1,948 3,718 31.04 %
17  www.nsf.or.th 1,030 1,194 1,862 21.75 %
18  www.opdc.go.th 918 1,142 2,000 29.11 %
19  www.ops.moc.go.th 844 1,355 1,471 52.18 %
20  person.doae.go.th 821 1,944 2,729 22.77 %
21  www.nso.go.th 768 1,534 2,772 38.21 %
22  www.moi.go.th 761 857 1,544 28.68 %
23  www.onesqa.or.th 737 957 2,265 33.18 %
24  www.thaithesis.org 620 679 1,121 22.98 %
25  www.sme.go.th 532 730 1,427 10.14 %
26  www.moe.go.th 524 760 884 28.9 %
27  www.nicaonline.com 490 594 862 25.08 %
28  www.nectec.or.th 453 536 1,175 29.33 %
29  www.qsbg.org 435 587 889 32.45 %
30  www.deqp.go.th 428 570 1,070 35.05 %
31  www.nimt.or.th 419 547 1,275 1.18 %
32  siweb1.dss.go.th 389 436 669 22.82 %
33  www.ocsb.go.th 385 743 1,238 28.84 %
34  www.thai-explore.net 367 402 603 41.56 %
35  www.narit.or.th 358 550 815 53.81 %
36  www.moj.go.th 320 475 1,413 53.62 %
37  www.mtec.or.th 314 370 599 43.53 %
38  www.tistr.or.th 312 507 933 7.42 %
39  www.tddf.or.th 305 590 829 35.24 %
40  clinictech.ops.go.th 288 367 701 31.91 %
41  www.sirindhorn.net 272 361 1,111 23.16 %
42  www.culture.go.th 270 387 680 61.48 %
43  www.nanotec.or.th 224 263 455 27.97 %
44  www.onec.go.th 217 423 1,236 20.56 %
45  www.ffc.or.th 203 232 379 25.09 %
46  edoc.redcross.or.th 156 1,420 1,698 11.86 %
47  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 148 249 389 27.8 %
48  www.trf.or.th 137 152 208 38.84 %
49  www.pcd.go.th 134 155 260 18.29 %
50  www.ldd.go.th 133 489 579 39.82 %
51  www.aimc.or.th 125 136 212 25.6 %
52  www.doae.go.th 109 263 318 35.88 %
53  www.nfi.or.th 107 195 307 40.22 %
54  www.nrct.go.th 106 201 353 51.43 %
55  www.most.go.th 99 120 139 37.34 %
56  www.ops.go.th 98 136 162 13.27 %
57  www.sugarzone.in.th 95 267 388 34.93 %
58  www.rid.go.th 83 124 161 29.66 %
59  www.secondary39.go.th 79 194 206 64.57 %
60  www.senate.go.th 74 137 196 19.57 %
61  www.tei.or.th 65 132 270 42.48 %
62  www.swpark.or.th 62 98 212 16.22 %
63  www.redcross.or.th 61 70 107 96.27 %
64  pvlo-nak.dld.go.th 55 219 248 17.91 %
65  www.industry.go.th 44 85 105 84.83 %
66  www.otp.go.th 42 66 249 37.31 %
67  www.fpri.or.th 41 48 73 43.84 %
68  www.oic.or.th 40 87 124 24.53 %
69  www.queensavang.org 39 40 51 18.75 %
70  www.mot.go.th 26 354 846 36.84 %
71  www.tpa.or.th 25 26 31 68.75 %
72  www.horathai.com 23 28 39 11.54 %
73  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 22 29 31 53.19 %
74  www.mahadthai.com 22 28 33 31.25 %
75  www.mof.go.th 21 26 26 44.74 %
76  www.dip.go.th 20 47 62 9.09 %
77  kanchanapisek.or.th 20 29 46 28.57 %
78  www.prasanya.org 20 26 35 31.03 %
79  www.sklonline.com 19 23 25 24 %
80  elib.fda.moph.go.th/library/ 14 24 49 36.36 %
81  www.khonthai4-0.net 14 16 25 60 %
82  dhds.nha.co.th 14 15 43 100.00 %
83  www.psproject.org 10 16 23 95.28 %
84  www.dede.go.th 8 63 93 38.46 %
85  www.forest.go.th 7 9 11 30 %
86  www.amlo.go.th 6 21 29 50 %
87  www.moradokislam.org 6 9 9 200.00 %
88  www.dpiap.org 6 8 14
89  www.dld.go.th/nutrition/ 6 8 9 33.33 %
90  www.parliament.go.th 5 16 20 50 %
91  www.doeb.go.th 4 40 41 33.33 %
92  www.ttcexpert.com 4 6 7 42.86 %
93  www.rd.go.th 4 5 6 20 %
94  www.m-society.go.th 3 890 891 86.36 %
95  www.ubonratchathani.go.th 3 4 4 25 %
96  www.ybat.org 3 3 7 86.36 %
97  www.dft.go.th 2 113 362
98  www.tisi.go.th 2 16 16
99  www.phtnet.org 2 11 11 50 %
100  www.qsbg.or.th 2 4 9 33.33 %
101  www.nia.go.th 2 4 5
102  www.gpo.or.th 2 3 3 100.00 %
103  www.fpo.go.th/S-I/ 2 2 4 33.33 %
104  www.moac.go.th 2 2 2 95 %
105  www.mwa.co.th 1 8 9
106  www.onep.go.th 1 1 2 75 %
107  www.dld.go.th/ict/ 1 1 1
108  www.khonthai.com 1 1 1 50 %