อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด การศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.trueplookpanya.com 85,671 115,459 753,422 9.36 %
2  www.kruwandee.com 29,357 37,693 62,105 4.72 %
3  www.kroobannok.com 24,266 28,426 38,238 18.65 %
4  www.pharmacy.mahidol.ac.th 22,985 26,120 31,545 7.54 %
5  รักครู.com 12,164 13,491 19,144 40.01 %
6  www.rmutphysics.com 7,539 10,083 32,300 7.50 %
7  www.chemtrack.org 3,431 3,995 6,279 13.35 %
8  www.attorney285.co.th 2,765 3,299 7,662
9  seminardd.com 2,357 2,736 4,542 9.73 %
10  www.entraining.net 1,533 1,776 2,788 16.76 %
11  www.thaigoodview.com 1,509 2,258 3,572 14.84 %
12  www.thaiall.com 1,502 1,855 2,129 22.01 %
13  www.tewlek.com 1,335 1,907 2,258 5.12 %
14  www.mahidol.ac.th 1,310 2,317 3,551 14.11 %
15  www.parliament.go.th/library 1,280 1,529 4,142 10.92 %
16  www.perdsorbtoday.com 1,274 2,677 4,506 6.39 %
17  www.lks.ac.th 1,055 2,158 2,625 0.28 %
18  www.unigang.com 1,028 1,337 2,355 30.46 %
19  www.dek-eng.com 982 1,082 1,236 8.51 %
20  www.brr.ac.th 948 2,172 3,546 1.61 %
21  www.tkpark.or.th 809 989 1,988 10.52 %
22  www.thaitrainingzone.com 783 1,897 2,747 3.85 %
23  www.interscholarship.com 647 806 912 49.08 %
24  www.9engineer.com 590 746 851 5.73 %
25  www.sisaketedu1.go.th 426 747 787 7.79 %
26  www.npc-se.co.th 355 439 983 6.29 %
27  www.kids.ru.ac.th 343 577 1,034 10.68 %
28  tataya.com 336 452 556 15.37 %
29  slri.or.th 319 401 777 1.54 %
30  www.yesthailand.org 295 473 586 87.90 %
31  esprel.labsafety.nrct.go.th 265 347 1,588 15.72 %
32  www.shecu.chula.ac.th 246 326 742 38.20 %
33  www.suanboard.net 246 300 421 15.49 %
34  www.petburi.go.th 218 302 346 14.14 %
35  www.jtdic.com 212 1,202 3,575 6.00 %
36  www.worantex.com 174 201 367 97.73 %
37  www.biotec.or.th 171 194 360 19.58 %
38  higher.co.th 160 207 739 135.29 %
39  www.mut.ac.th 144 262 457 32.11 %
40  www.e-abroad.com 142 163 165 77.50 %
41  www.thedeaninter.com 129 161 193 46.59 %
42  www.fast-english.com 116 297 528 12.62 %
43  www.maitreeav.com 116 130 210 2.65 %
44  www.mmtc.ac.th 102 120 126 0.97 %
45  www.kruchamp.com 97 136 405 32.88 %
46  www.rmutt.ac.th 88 129 200 22.12 %
47  edltv.thai.net 77 95 248 24.19 %
48  www.engr.tu.ac.th 67 108 189 39.58 %
49  eexam.world 61 70 340 281.25 %
50  www.chaiwbi.com 58 156 230 7.41 %
51  www.barascientific.com 52 58 72 13.04 %
52  www.seal2thai.org 51 106 118 37.84 %
53  www.qlf.or.th 46 58 67 2.22 %
54  www.thaitechnics.com 44 66 95 2.33 %
55  www.lib.ru.ac.th 43 62 89 24.56 %
56  www.postbooksonline.com 40 51 76 21.21 %
57  www.ftawatch.org 38 52 55 26.67 %
58  www.thesmarttutor.com 38 47 52 15.15 %
59  www.thaiabc.com 28 37 43 27.27 %
60  thaiio.com 24 32 38 14.29 %
61  www.clc.ac.th 22 38 71 46.67 %
62  www.pimtranslation.com 22 24 30 8.33 %
63  www.sombunwit.ac.th 21 28 33 19.23 %
64  www.learn.in.th 21 28 31 4.55 %
65  www.grad.mahidol.ac.th 18 33 56 28.57 %
66  www.readyplan.net 16 42 67 20 %
67  www.riannok.com 15 112 115 7.14 %
68  www.nation.ac.th 13 19 23 8.33 %
69  www.2ebook.com 12 21 57 300.00 %
70  www.sarakadee.com 12 20 28 20 %
71  www.spu.ac.th 12 13 21
72  www.journallink.or.th 11 24 221 37.50 %
73  www.maps-tu.org 11 13 27 57.14 %
74  www.maipradabonline.com 10 31 33 11.11 %
75  www.drboonchai.com 10 16 53 42.86 %
76  www.kpc.ac.th 10 14 16 11.11 %
77  www.thaicadet.org 10 11 11 11.11 %
78  www.pg-ram.com 9 11 39 18.18 %
79  www.thaidictionary.in.th 8 16 21 60.00 %
80  www.nmm.ac.th 8 16 17
81  www.trainingmpi.com 8 11 15 27.27 %
82  www.stou.ac.th 7 14 15 22.22 %
83  www.rsu.ac.th 7 12 24 16.67 %
84  www.sac.or.th/databases/archaeology/ 6 15 16 57.14 %
85  www.lpru.ac.th 6 12 12 20.00 %
86  www.grad.psu.ac.th 6 8 12
87  www.muic.mahidol.ac.th 6 7 20 33.33 %
88  www.green.kmutt.ac.th 5 9 15 25.00 %
89  www.lib.ku.ac.th 4 7 7
90  www.tgreinstitute.com 4 6 12
91  library.dip.go.th/elib/ 4 5 6 33.33 %
92  www.sahavith.ac.th 4 4 5
93  www.krumontree.com 3 4 5 25 %
94  www.jat-languagecafe.com 3 3 4
95  www.smartenglish.in.th/index.php 2 8 8
96  www.lib.ubu.ac.th 2 6 10
97  www.yutt.com 2 3 3 100.00 %
98  www.kradandum.com 2 2 2
99  www.sac.or.th/databases/ethnicredb/ 1 5 5
100  www.sukijlaw.com 1 4 5 50 %
101  www.library.rmutt.ac.th 1 3 3
102  www.karn.tv 1 3 3
103  www.st.ac.th 1 2 3
104  www.jeducation.com 1 2 2
105  www.bn.ac.th 1 1 2
106  www.educatepark.com 1 1 2
107  www.sac.or.th/databases/siamrarebooks 1 1 1