อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน พฤษภาคม 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.bot.or.th 26,967 38,856 76,701 5.18 %
2  www.studentloan.or.th 25,405 36,641 85,661 33.36 %
3  www.dla.go.th 10,330 26,702 71,114 5.88 %
4  www.prd.go.th 6,746 7,756 10,296 5.54 %
5  www.obec.go.th 6,623 7,741 12,462 54.78 %
6  www.thaitambon.com 3,877 4,533 9,935 46.19 %
7  www.moc.go.th 3,050 4,222 7,282 10.55 %
8  www.orst.go.th 2,570 2,877 6,737 6.17 %
9  dric.nrct.go.th 2,216 2,671 7,468 8.73 %
10  www4.fisheries.go.th 1,853 2,933 6,427 16.69 %
11  www.admincourt.go.th 1,728 3,964 12,389 4.16 %
12  www.dld.go.th 1,702 3,266 4,882 14.77 %
13  www.nstda.or.th 1,663 2,127 3,809 9.26 %
14  www.sme.go.th 1,284 1,763 2,978 141.35 %
15  www.fpo.go.th 1,200 2,522 4,106 33.88 %
16  www.onesqa.or.th 1,123 1,619 3,806 52.37 %
17  www.tnrr.in.th 1,081 1,836 3,544 5.51 %
18  www.nso.go.th 957 1,784 3,077 24.61 %
19  person.doae.go.th 853 2,035 2,910 3.90 %
20  www.nrct.go.th 852 1,123 2,370 703.77 %
21  www.moi.go.th 839 948 1,773 10.25 %
22  www.opdc.go.th 799 987 1,728 12.96 %
23  www.ops.moc.go.th 790 1,138 1,268 6.4 %
24  www.dgr.go.th 772 1,464 2,377 51.75 %
25  www.thaithesis.org 606 667 1,130 2.26 %
26  www.nicaonline.com 563 640 949 14.90 %
27  www.moe.go.th 539 778 893 2.86 %
28  www.nectec.or.th 485 570 1,195 7.06 %
29  www.qsbg.org 451 670 963 3.68 %
30  www.ocsb.go.th 423 818 1,334 9.87 %
31  www.nimt.or.th 417 554 1,442 0.48 %
32  www.nsf.or.th 402 462 776 60.97 %
33  www.thai-explore.net 386 427 660 5.18 %
34  www.narit.or.th 337 494 736 5.87 %
35  www.moj.go.th 329 443 1,131 2.81 %
36  www.mtec.or.th 318 378 635 1.27 %
37  www.tistr.or.th 317 521 944 1.60 %
38  siweb1.dss.go.th 307 347 558 21.08 %
39  www.culture.go.th 297 416 746 10.00 %
40  www.deqp.go.th 293 406 717 31.54 %
41  www.tddf.or.th 288 532 833 5.57 %
42  www.ldd.go.th 272 917 1,039 104.51 %
43  clinictech.ops.go.th 266 340 664 7.64 %
44  www.onec.go.th 248 442 1,130 14.29 %
45  www.nanotec.or.th 218 264 478 2.68 %
46  www.ffc.or.th 202 228 364 0.49 %
47  www.trf.or.th 201 218 276 46.72 %
48  edoc.redcross.or.th 164 1,462 1,748 5.13 %
49  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 163 286 444 10.14 %
50  www.aimc.or.th 155 168 230 24.00 %
51  www.doae.go.th 146 341 432 33.94 %
52  www.sec-plkutt.go.th 144 227 354 82.28 %
53  www.sirindhorn.net 137 216 540 49.63 %
54  www.pcd.go.th 128 144 234 4.48 %
55  www.nfi.or.th 116 210 331 8.41 %
56  www.rid.go.th 100 152 191 20.48 %
57  www.ops.go.th 100 136 173 2.04 %
58  www.redcross.or.th 98 111 208 60.66 %
59  www.sugarzone.in.th 92 266 369 3.16 %
60  www.most.go.th 92 114 136 7.07 %
61  www.tei.or.th 84 161 324 29.23 %
62  www.senate.go.th 77 147 206 4.05 %
63  pvlo-nak.dld.go.th 59 241 282 7.27 %
64  www.swpark.or.th 49 87 360 20.97 %
65  www.oic.or.th 44 103 140 10.00 %
66  www.industry.go.th 41 74 91 6.82 %
67  www.fpri.or.th 38 44 64 7.32 %
68  www.otp.go.th 35 55 232 16.67 %
69  www.amlo.go.th 25 135 143 316.67 %
70  www.prasanya.org 25 32 42 25.00 %
71  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 23 29 31 4.55 %
72  www.horathai.com 22 27 36 4.35 %
73  www.dip.go.th 21 47 65 5.00 %
74  kanchanapisek.or.th 21 33 49 5.00 %
75  www.mahadthai.com 20 28 34 9.09 %
76  www.queensavang.org 20 22 32 48.72 %
77  www.mot.go.th 19 322 726 26.92 %
78  elib.fda.moph.go.th/library/ 16 26 57 14.29 %
79  www.sklonline.com 16 21 25 15.79 %
80  www.mof.go.th 16 19 19 23.81 %
81  www.forest.go.th 11 17 22 57.14 %
82  www.dede.go.th 8 44 49
83  www.moradokislam.org 7 9 10 16.67 %
84  www.parliament.go.th 6 14 19 20.00 %
85  www.ttcexpert.com 5 7 9 25.00 %
86  www.dpiap.org 5 7 9 16.67 %
87  www.dld.go.th/nutrition/ 5 7 9 16.67 %
88  www.doeb.go.th 4 29 29
89  www.rd.go.th 4 7 8
90  www.ubonratchathani.go.th 4 5 5 33.33 %
91  dhds.nha.co.th 4 4 10 71.43 %
92  www.moac.go.th 4 4 5 100.00 %
93  www.dft.go.th 3 106 487 50.00 %
94  www.m-society.go.th 3 12 17
95  www.qsbg.or.th 3 4 8 50.00 %
96  www.phtnet.org 2 13 13
97  www.tisi.go.th 2 9 9
98  www.gpo.or.th 2 3 4
99  www.nia.go.th 1 3 4 50 %
100  www.fpo.go.th/S-I/ 1 1 3 50 %
101  www.dld.go.th/ict/ 1 1 2
102  www.mfa.go.th 1 1 1
103  www.khonthai.com 1 1 1