อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 150,650 398,449 2,441,450 10.72 %
2  www.settrade.com 75,524 178,979 944,503 6.62 %
3  www.bangkokbank.com 58,370 83,177 136,143 18.75 %
4  www.eFinanceThai.com 54,801 123,815 287,155 2.58 %
5  www.finnomena.com 47,905 69,765 120,997 23.76 %
6  www.tmbbank.com 18,224 24,940 54,611 18.46 %
7  www.ghbank.co.th 17,200 21,598 54,795 19.23 %
8  www.roojai.com 14,493 16,581 26,032 17.77 %
9  www.stock2morrow.com 13,529 16,764 30,138 14.58 %
10  www.wealthmagik.com 11,303 16,179 51,965 2.84 %
11  www.setinvestnow.com 8,861 10,686 18,569 28.64 %
12  www.goldhips.com 6,535 19,591 23,478 1.24 %
13  www.scbs.com 4,540 5,728 10,639 14.70 %
14  moneyandbanking.co.th 4,301 5,399 6,345 10.47 %
15  thaigold.info 3,950 9,652 10,611 4.53 %
16  businesstoday.co 3,692 4,133 4,704 34.42 %
17  www.share2trade.com 3,638 4,158 5,402 9.5 %
18  www.tfex.co.th 2,700 4,707 9,332 5.59 %
19  www.taradthong.com 1,791 3,858 5,207 2.81 %
20  www.rvp.co.th 1,162 1,505 2,540 1.04 %
21  www.poems.in.th 1,101 2,176 2,555 0.81 %
22  www.stockwave.in.th 284 422 546 289.04 %
23  www.Kawna.com 190 634 2,443 5.94 %
24  www.thailandoption.com 84 93 129 23.53 %
25  www.sctgold.com 76 105 147 10.14 %
26  www.thaihoon.com 6 8 11 50.00 %
27  www.dhipaya.co.th 5 14 17
28  www.bualuang.co.th 5 8 8 25.00 %
29  www.silkspan.com 5 5 6
30  www.doohoon.com 4 6 7
31  www.start-to-invest.com 4 4 5 20 %
32  www.avaccount.com 3 4 5 40 %