อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด การศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.trueplookpanya.com 129,112 179,252 466,246 50.71 %
2  www.kruwandee.com 30,793 43,672 72,372 4.89 %
3  www.kroobannok.com 23,667 27,583 35,934 2.47 %
4  www.pharmacy.mahidol.ac.th 23,112 26,389 32,081 0.55 %
5  www.rmutphysics.com 13,059 16,478 40,745 73.22 %
6  www.thaigoodview.com 10,853 13,277 22,513 619.22 %
7  รักครู.com 10,327 11,272 15,639 15.1 %
8  www.chemtrack.org 4,323 5,065 7,987 26.00 %
9  seminardd.com 2,716 3,119 4,944 15.23 %
10  www.tewlek.com 2,674 3,571 3,975 100.30 %
11  www.attorney285.co.th 2,307 2,764 6,126 16.56 %
12  www.parliament.go.th/library 2,091 2,487 6,235 63.36 %
13  www.thaiall.com 1,919 2,409 2,721 27.76 %
14  www.entraining.net 1,834 2,130 3,192 19.63 %
15  www.tkpark.or.th 1,679 2,380 7,314 107.54 %
16  www.dek-eng.com 1,463 1,617 1,844 48.98 %
17  www.perdsorbtoday.com 1,362 2,836 4,761 6.91 %
18  www.mahidol.ac.th 1,359 2,493 3,943 3.74 %
19  www.unigang.com 969 1,309 2,290 5.74 %
20  www.9engineer.com 897 1,134 1,279 52.03 %
21  www.thaitrainingzone.com 845 1,994 3,052 7.92 %
22  www.seal2thai.org 829 1,250 1,354 1525.49 %
23  www.lks.ac.th 827 1,565 1,809 21.61 %
24  www.interscholarship.com 781 980 1,105 20.71 %
25  slri.or.th 550 693 1,325 72.41 %
26  esprel.labsafety.nrct.go.th 488 632 2,537 84.15 %
27  www.brr.ac.th 463 785 1,264 51.16 %
28  higher.co.th 463 650 3,515 189.38 %
29  www.sisaketedu1.go.th 453 953 1,005 6.34 %
30  www.npc-se.co.th 416 516 1,164 17.18 %
31  tataya.com 374 503 629 11.31 %
32  www.kruchamp.com 317 424 593 226.80 %
33  www.kids.ru.ac.th 306 486 799 10.79 %
34  www.shecu.chula.ac.th 289 390 949 17.48 %
35  www.yesthailand.org 266 432 540 9.83 %
36  www.mut.ac.th 233 436 660 61.81 %
37  www.jtdic.com 227 1,286 3,925 7.08 %
38  www.petburi.go.th 223 316 408 2.29 %
39  www.biotec.or.th 199 225 404 16.37 %
40  www.suanboard.net 171 217 253 30.49 %
41  www.thedeaninter.com 159 192 215 23.26 %
42  www.chaiwbi.com 157 451 625 170.69 %
43  www.worantex.com 143 167 295 17.82 %
44  www.e-abroad.com 142 167 169
45  edltv.thai.net 126 151 355 63.64 %
46  www.mmtc.ac.th 113 136 142 10.78 %
47  eexam.world 102 109 401 67.21 %
48  www.fast-english.com 98 269 448 15.52 %
49  www.maitreeav.com 90 101 173 22.41 %
50  www.rmutt.ac.th 82 130 205 6.82 %
51  www.engr.tu.ac.th 67 108 193
52  www.qlf.or.th 65 86 100 41.30 %
53  www.ftawatch.org 64 77 81 68.42 %
54  www.barascientific.com 56 62 73 7.69 %
55  www.lib.ru.ac.th 52 73 98 20.93 %
56  www.pimtranslation.com 50 55 67 127.27 %
57  www.thaitechnics.com 41 58 70 6.82 %
58  www.postbooksonline.com 38 48 69 5 %
59  www.sombunwit.ac.th 37 51 63 76.19 %
60  www.learn.in.th 37 47 55 76.19 %
61  www.thesmarttutor.com 35 42 46 7.89 %
62  thewisdom.co 34 39 52
63  www.thaiabc.com 33 47 53 17.86 %
64  thaiio.com 24 32 34
65  www.thaicadet.org 22 28 30 120.00 %
66  www.maipradabonline.com 18 42 48 80.00 %
67  www.readyplan.net 18 37 59 12.50 %
68  www.grad.mahidol.ac.th 16 30 63 11.11 %
69  www.clc.ac.th 16 28 48 27.27 %
70  www.nmm.ac.th 14 28 31 75.00 %
71  www.spu.ac.th 14 15 26 16.67 %
72  www.sarakadee.com 13 24 171 8.33 %
73  www.nation.ac.th 13 19 20
74  www.2ebook.com 12 25 69
75  www.thaidictionary.in.th 12 20 27 50.00 %
76  www.riannok.com 10 106 106 33.33 %
77  www.journallink.or.th 10 20 47 9.09 %
78  www.sahavith.ac.th 10 14 18 150.00 %
79  www.kpc.ac.th 10 13 15
80  www.sac.or.th/databases/archaeology/ 9 19 20 50.00 %
81  www.pg-ram.com 9 10 20
82  www.rsu.ac.th 8 14 24 14.29 %
83  www.trainingmpi.com 8 10 14
84  www.krumontree.com 8 10 13 166.67 %
85  www.maps-tu.org 8 9 19 27.27 %
86  www.drboonchai.com 7 13 27 30 %
87  www.muic.mahidol.ac.th 7 9 36 16.67 %
88  www.stou.ac.th 6 12 13 14.29 %
89  www.lpru.ac.th 6 11 12
90  www.lib.ku.ac.th 6 9 9 50.00 %
91  www.tgreinstitute.com 5 8 12 25.00 %
92  library.dip.go.th/elib/ 5 8 9 25.00 %
93  www.grad.psu.ac.th 5 7 11 16.67 %
94  www.green.kmutt.ac.th 4 6 9 20 %
95  www.smartenglish.in.th/index.php 2 8 9
96  www.library.rmutt.ac.th 2 4 4 100.00 %
97  www.jat-languagecafe.com 2 3 4 33.33 %
98  www.lib.ubu.ac.th 2 3 4
99  www.kradandum.com 2 3 4
100  www.karn.tv 1 4 4
101  www.st.ac.th 1 3 5
102  www.educatepark.com 1 3 3
103  www.sac.or.th/databases/ethnicredb/ 1 3 3
104  www.sukijlaw.com 1 2 4
105  www.sac.or.th/databases/siamrarebooks 1 2 2
106  www.yutt.com 1 2 2 50 %
107  www.thairsc.com 1 2 2
108  lexitron.nectec.or.th 1 1 2
109  www.ru.ac.th 1 1 2
110  www.jeducation.com 1 1 1