อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 134,336 347,757 2,117,768 10.83 %
2  www.settrade.com 69,952 168,332 861,330 7.38 %
3  www.bangkokbank.com 66,423 94,466 154,203 13.80 %
4  www.eFinanceThai.com 51,935 119,827 284,066 5.23 %
5  www.finnomena.com 44,725 65,397 118,605 6.64 %
6  www.ghbank.co.th 15,810 19,968 52,006 8.08 %
7  www.roojai.com 12,324 14,093 21,429 14.97 %
8  www.tmbbank.com 11,343 15,479 32,150 37.76 %
9  www.wealthmagik.com 11,297 16,343 53,845 0.05 %
10  www.stock2morrow.com 11,050 13,994 27,271 18.32 %
11  www.setinvestnow.com 8,678 10,171 16,079 2.07 %
12  www.goldhips.com 6,515 19,841 23,597 0.31 %
13  thaigold.info 4,060 9,884 10,880 2.78 %
14  www.scbs.com 3,843 4,838 9,123 15.35 %
15  www.tfex.co.th 3,690 5,917 11,242 36.67 %
16  moneyandbanking.co.th 3,600 4,714 5,761 16.3 %
17  www.share2trade.com 2,880 3,473 4,403 20.84 %
18  businesstoday.co 2,817 3,171 3,622 23.7 %
19  www.taradthong.com 1,818 3,918 5,224 1.51 %
20  www.rvp.co.th 1,250 1,585 2,611 7.57 %
21  www.poems.in.th 1,133 2,256 2,624 2.91 %
22  www.Kawna.com 219 744 2,687 15.26 %
23  www.stockwave.in.th 168 256 358 40.85 %
24  www.sctgold.com 70 99 132 7.89 %
25  www.thailandoption.com 60 67 96 28.57 %
26  www.avaccount.com 7 9 10 133.33 %
27  www.dhipaya.co.th 5 11 14
28  www.thaihoon.com 5 8 12 16.67 %
29  www.bualuang.co.th 5 8 9
30  www.silkspan.com 5 5 5
31  www.start-to-invest.com 4 5 5
32  www.doohoon.com 3 5 6 25 %