อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน มิถุนายน 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.studentloan.or.th 41,292 61,788 142,341 62.53 %
2  www.bot.or.th 23,332 35,503 74,125 13.48 %
3  www.dla.go.th 12,511 33,314 85,202 21.11 %
4  www.prd.go.th 8,472 9,741 13,189 25.59 %
5  www.obec.go.th 6,992 8,479 14,031 5.57 %
6  www.moc.go.th 3,578 4,897 8,683 17.31 %
7  www.orst.go.th 3,129 3,513 7,260 21.75 %
8  www.sme.go.th 2,432 3,360 5,225 89.41 %
9  www.tnrr.in.th 2,308 3,213 6,142 113.51 %
10  www4.fisheries.go.th 2,256 3,562 7,749 21.75 %
11  dric.nrct.go.th 2,202 2,636 6,838 0.63 %
12  www.onesqa.or.th 1,982 2,644 5,711 76.49 %
13  www.nstda.or.th 1,936 2,451 4,171 16.42 %
14  www.dld.go.th 1,826 3,750 5,707 7.29 %
15  www.ops.moc.go.th 1,461 2,114 2,430 84.94 %
16  www.nso.go.th 1,197 2,218 3,928 25.08 %
17  www.fpo.go.th 1,105 2,539 3,799 7.92 %
18  www.moi.go.th 1,004 1,132 2,081 19.67 %
19  www.dgr.go.th 947 1,835 2,979 22.67 %
20  www.nrct.go.th 931 1,246 2,658 9.27 %
21  person.doae.go.th 920 2,148 3,032 7.85 %
22  www.admincourt.go.th 894 2,684 7,346 48.26 %
23  www.opdc.go.th 831 1,041 1,842 4.01 %
24  www.thaithesis.org 720 791 1,304 18.81 %
25  www.nectec.or.th 707 817 1,627 45.77 %
26  www.nicaonline.com 621 702 1,083 10.30 %
27  www.narit.or.th 609 852 1,131 80.71 %
28  www.qsbg.org 532 750 1,144 17.96 %
29  www.ocsb.go.th 484 872 1,413 14.42 %
30  www.culture.go.th 452 592 1,037 52.19 %
31  www.moe.go.th 428 655 732 20.59 %
32  www.ldd.go.th 418 1,021 1,310 53.68 %
33  www.thai-explore.net 418 462 681 8.29 %
34  www.mtec.or.th 409 484 755 28.62 %
35  www.nimt.or.th 400 549 1,447 4.08 %
36  www.moj.go.th 350 481 1,330 6.38 %
37  siweb1.dss.go.th 346 391 954 12.70 %
38  www.tistr.or.th 325 587 999 2.52 %
39  www.tddf.or.th 322 656 893 11.81 %
40  www.onec.go.th 281 540 999 13.31 %
41  www.nanotec.or.th 275 328 568 26.15 %
42  clinictech.ops.go.th 274 358 720 3.01 %
43  www.ffc.or.th 232 262 412 14.85 %
44  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 196 375 642 20.25 %
45  edoc.redcross.or.th 182 1,771 2,104 10.98 %
46  www.deqp.go.th 172 269 555 41.3 %
47  www.trf.or.th 172 185 232 14.43 %
48  www.pcd.go.th 159 183 304 24.22 %
49  www.sirindhorn.net 152 260 678 10.95 %
50  www.sec-plkutt.go.th 146 254 385 1.39 %
51  www.ops.go.th 144 188 214 44.00 %
52  www.aimc.or.th 142 155 232 8.39 %
53  www.most.go.th 123 156 196 33.70 %
54  www.tei.or.th 122 232 469 45.24 %
55  www.rid.go.th 113 173 223 13.00 %
56  www.doae.go.th 106 253 319 27.4 %
57  www.sugarzone.in.th 94 267 356 2.17 %
58  pvlo-nak.dld.go.th 77 346 388 30.51 %
59  www.swpark.or.th 69 127 223 40.82 %
60  www.redcross.or.th 67 79 121 31.63 %
61  www.industry.go.th 54 90 107 31.71 %
62  www.prasanya.org 51 66 88 104.00 %
63  www.oic.or.th 50 109 147 13.64 %
64  www.otp.go.th 43 74 309 22.86 %
65  www.mahadthai.com 40 52 63 100.00 %
66  www.fpri.or.th 40 46 78 5.26 %
67  www.senate.go.th 39 96 139 49.35 %
68  www.queensavang.org 28 30 45 40.00 %
69  www.mot.go.th 25 426 934 31.58 %
70  www.horathai.com 24 30 38 9.09 %
71  kanchanapisek.or.th 23 50 63 9.52 %
72  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 21 29 30 8.7 %
73  www.dip.go.th 20 51 69 4.76 %
74  www.qsbg.or.th 17 22 43 466.67 %
75  elib.fda.moph.go.th/library/ 16 27 52
76  www.forest.go.th 15 20 24 36.36 %
77  www.sklonline.com 15 19 22 6.25 %
78  www.nfi.or.th 14 25 36 87.93 %
79  www.mof.go.th 13 15 15 18.75 %
80  www.parliament.go.th 8 17 20 33.33 %
81  www.dede.go.th 7 38 42 12.5 %
82  www.dld.go.th/nutrition/ 6 8 9 20.00 %
83  www.rd.go.th 5 8 10 25.00 %
84  www.ttcexpert.com 5 7 9
85  www.dpiap.org 5 6 12
86  www.dft.go.th 4 111 304 33.33 %
87  www.ubonratchathani.go.th 4 5 5
88  www.doeb.go.th 3 27 27 25 %
89  www.phtnet.org 3 12 12 50.00 %
90  www.m-society.go.th 3 5 8
91  dhds.nha.co.th 3 3 8 25 %
92  www.tisi.go.th 2 16 16
93  www.eppo.go.th 2 4 4
94  www.moradokislam.org 2 2 3 71.43 %
95  www.gpo.or.th 1 3 3 50 %
96  www.nia.go.th 1 2 4
97  www.fpo.go.th/S-I/ 1 2 3
98  www.khonthai.com 1 1 1
99  www.dld.go.th/ict/ 1 1 1
100  www.moac.go.th 1 1 1 75 %