อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด การศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2021
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.trueplookpanya.com 153,723 221,489 694,707 16.45 %
2  www.pharmacy.mahidol.ac.th 35,641 41,176 49,523 1.38 %
3  www.rmutphysics.com 26,522 35,033 82,881 50.65 %
4  www.kroobannok.com 25,575 29,465 38,721 17.41 %
5  www.thaigoodview.com 22,287 26,462 41,470 43.80 %
6  www.kruwandee.com 19,339 24,605 36,717 46.99 %
7  rukkroo.com 9,710 11,043 15,368 24.67 %
8  www.chemtrack.org 6,256 7,168 10,531 11.30 %
9  www.parliament.go.th/library 3,050 3,489 7,584 34.07 %
10  www.tkpark.or.th 2,537 3,376 6,822 26.74 %
11  www.tewlek.com 2,459 3,470 4,054 20.72 %
12  www.entraining.net 2,379 2,710 3,783 13.50 %
13  seminardd.com 2,076 2,410 4,378 0.92 %
14  www.thaiall.com 2,002 2,485 2,840 19.88 %
15  www.dek-eng.com 1,554 1,717 1,967 7.47 %
16  www.perdsorbtoday.com 992 1,779 2,910 8.91 %
17  www.interscholarship.com 941 1,183 1,346 24.14 %
18  www.thaitrainingzone.com 914 2,061 3,300 6.65 %
19  www.9engineer.com 894 1,144 1,281 4.44 %
20  www.unigang.com 866 1,164 2,053 6.26 %
21  higher.co.th 781 1,274 8,198 69.05 %
22  thewisdom.co 770 832 951 156.67 %
23  esprel.labsafety.nrct.go.th 739 947 3,535 40.23 %
24  eexam.world 738 882 7,055 186.05 %
25  www.yesthailand.org 622 1,087 1,430 52.45 %
26  slri.or.th 622 741 1,273 25.66 %
27  www.kruchamp.com 520 691 847 32.99 %
28  www.sisaketedu1.go.th 502 961 1,005 3.29 %
29  www.shecu.chula.ac.th 481 657 1,560 7.85 %
30  www.npc-se.co.th 436 518 1,031 4.81 %
31  www.mahidol.ac.th 403 751 1,164 42.26 %
32  www.jtdic.com 402 2,096 6,694 89.62 %
33  www.lks.ac.th 387 611 635 0.78 %
34  www.seal2thai.org 337 471 495 3.71 %
35  www.e-abroad.com 314 363 368 83.63 %
36  www.worantex.com 312 369 734 81.40 %
37  www.brr.ac.th 254 411 852 0.78 %
38  www.kids.ru.ac.th 253 427 767 8.66 %
39  www.petburi.go.th 248 352 441 11.71 %
40  edltv.thai.net 224 280 708 51.35 %
41  tataya.com 187 253 300 1.06 %
42  www.barascientific.com 187 208 265 259.62 %
43  www.thedeaninter.com 182 224 247 7.69 %
44  www.suanboard.net 135 174 192 56.98 %
45  www.chaiwbi.com 124 391 726 0.81 %
46  www.ftawatch.org 92 111 115 13.58 %
47  www.maitreeav.com 82 92 159 5.13 %
48  www.fast-english.com 77 211 335 6.94 %
49  www.lib.ru.ac.th 76 104 142 15.15 %
50  www.engr.tu.ac.th 73 122 209 23.73 %
51  www.mut.ac.th 72 123 220 18.18 %
52  www.rmutt.ac.th 60 121 176 32.58 %
53  www.thaitechnics.com 51 78 102 34.21 %
54  www.sombunwit.ac.th 51 65 79
55  www.postbooksonline.com 47 57 86 6.82 %
56  www.thaicadet.org 46 52 54 39.39 %
57  www.thesmarttutor.com 38 52 60 46.15 %
58  www.learn.in.th 38 46 50 36.67 %
59  www.mmtc.ac.th 37 44 46 42.19 %
60  www.thaiabc.com 30 44 48 15.38 %
61  www.pg-ram.com 22 29 161 144.44 %
62  thaiio.com 20 27 31 4.76 %
63  www.maipradabonline.com 17 41 44 6.25 %
64  www.clc.ac.th 17 31 56 21.43 %
65  www.nation.ac.th 15 22 24 15.38 %
66  www.nmm.ac.th 14 32 42 17.65 %
67  www.journallink.or.th 14 25 62 16.67 %
68  www.sarakadee.com 13 31 33
69  www.krumontree.com 13 15 16 30.00 %
70  www.grad.mahidol.ac.th 12 19 39
71  www.spu.ac.th 12 14 25
72  www.readyplan.net 11 22 29 15.38 %
73  www.sahavith.ac.th 11 13 17 15.38 %
74  www.sac.or.th/databases/archaeology/ 10 27 31 11.11 %
75  www.thaidictionary.in.th 10 16 20 11.11 %
76  www.2ebook.com 9 17 54 35.71 %
77  www.lib.ku.ac.th 9 14 15 50.00 %
78  www.drboonchai.com 8 13 39 14.29 %
79  www.riannok.com 7 50 50
80  www.kpc.ac.th 7 11 11
81  www.trainingmpi.com 7 9 12 12.5 %
82  www.muic.mahidol.ac.th 6 8 18
83  www.biotec.or.th 6 6 8 85 %
84  www.rsu.ac.th 5 8 13
85  www.grad.psu.ac.th 5 7 11 66.67 %
86  www.stou.ac.th 5 7 8 25.00 %
87  www.maps-tu.org 5 6 11
88  library.dip.go.th/elib/ 4 6 7
89  www.tgreinstitute.com 4 5 8
90  www.lpru.ac.th 4 5 6 33.33 %
91  www.kradandum.com 4 5 5 33.33 %
92  www.lib.ubu.ac.th 3 4 5 50.00 %
93  www.smartenglish.in.th/index.php 2 7 8
94  www.library.rmutt.ac.th 2 6 7
95  www.sukijlaw.com 2 3 5 100.00 %
96  www.jeducation.com 2 3 3
97  www.sac.or.th/databases/ethnicredb/ 1 8 8
98  www.karn.tv 1 4 4
99  green.kmutt.ac.th 1 3 6
100  www.educatepark.com 1 2 3
101  www.yutt.com 1 2 2
102  www.iedusys.com 1 2 2
103  www.tu-caps.org 1 1 1
104  www.ru.ac.th 1 1 1
105  www.agri.cmu.ac.th 1 1 1